Wie praat over digitalisering in de gezondheidszorg praat veelal over e-health: apps waarmee bloeddruk, voetstappen, hartslag en allerlei andere dingen gemeten kunnen worden. Of over initiatieven op het terrein van arts-patiëntcommunicatie en elektronische patiëntendossiers. “Verbetering van de thuiszorg kom je niet of nauwelijks tegen”, zegt Paskal van Lomm, sinds ruim een jaar directeur Digital bij Medux.

Met Duxxie ontwikkelde hij een digitaal platform voor de thuiszorg om makkelijk, snel en eenvoudig middelen te bestellen. “Duxxie verandert het proces van telefoontjes en papieren verwijsbriefjes naar een volledige online-ervaring”, aldus van Lomm, die het nieuwe initiatief binnen Medux feitelijk als een startup neerzette. “Een nieuw merk dat een unieke niche invult.”

Duxxie is een digitaal platform voor de thuiszorg, dat duidelijk inspeelt op dwingende behoeften in de zorg: het vermijden van papieren rompslomp en onnodige handelingen, om praktijkondersteuners van huisartsen, transferverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers in staat te stellen hun belangrijke werk zo effectief en efficiënt mogelijk te verrichten. Van Lomm schetst daardoor de huidige praktijk: “Wanneer een zorgverlener een hoog-laagbed wil laten komen, een rolstoel of een ander hulpmiddel, dan moet eerst vastgesteld worden waar je verzekerd bent en welke contracten die verzekeraar heeft met welke partijen. Vervolgens moet er gebeld worden met leveranciers of ze de spullen in huis hebben. Dan ben je als zorgverlener al snel een kwartier of meer verder. Dat probleem lossen wij op met een online omgeving. Webgebaseerd, maar wel fully responsive mobile first. We zetten hiermee letterlijk stappen in de digitale wereld.”

Dienstverlening

Medux levert met zo’n 1.800 medewerkers onder diverse merknamen hulpmiddelen aan de zorgmarkt. Deze is volgens Van Lomm grofweg verdeeld in twee domeinen: de intramurale markt, waarin men actief is met Harting-Bank, dat volledige dienstverlening rond hulpmiddelen in zorginstellingen verzorgt. Daarnaast is er de extramurale markt, waar het merk Medipoint een van de grotere aanbieders van thuiszorg- en welzijnsproducten in Nederland is. “We hebben ook nog enkele nichemerken. AtlasKidtech bijvoorbeeld, een expertisecentrum voor hulpmiddelen voor kinderen.”

Als directeur Digital is Van Lomm verantwoordelijk voor het digitaliseren van de bestaande activiteiten. “Dat is een proces van inspelen op kansen en het starten van gezamenlijke projecten”, zegt hij zelf. “Eigenlijk op dezelfde manier als de digitale transformatie bij veel bedrijven.” Hij noemt als voorbeeld de restyling van AtlasKidtech. “De mengelmoes van de online presence en systemen harmoniseren naar een oplossing die je makkelijker kunt beheren. Het doel is tevens beter aansluiten op de wensen en eisen van 2017: efficiënter, effectiever en beter aansluitend bij de individuele klant en eindgebruiker. We willen vooroplopen in de digitalisering. Grote online retailers vormen ons referentiekader. Wanneer Bol.com, Zalando of CoolBlue mij vertellen wanneer een paar schoenen geleverd wordt, dan moeten wij dat ook kunnen.”

Medux heeft verder nog de sites van merken als Orthototaal (het ontwikkelen en produceren van orthesen en specialistische aanpassingen), Eureva (import van revalidatiehulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking of mobiliteitsprobleem) en MHG (hulpmiddelen voor ziekenhuizen en zorginstellingen).

“De winst is dat mensen meer tijd kunnen besteden aan de feitelijke zorgtaken”

Marktplaats

Duxxie is primair zoals gezegd ontstaan vanuit de behoefte in de markt en mede geïnspireerd door digitale successen in andere sectoren. Uiteraard hielp daarbij Van Lomms eigen ervaring in het veld. Twaalf jaar geleden begon hij bij een grote Nederlandse bank. Gestart diep binnen de IT, stapte hij al heel snel over naar het domein van internet, vernieuwing, innovatie en digitalisering. Vanuit die brede focus heeft hij twee jaar gewerkt in de telecomsector en vervolgens zes jaar bij een groot energiebedrijf. Iets meer dan een jaar geleden begon hij als directeur Digitaal bij Medux.

“Wat miste was de Booking.com van de hulpmiddelen: een marktplaats waar alle relevante aanbieders vertegenwoordigd zijn, inclusief onze eigen concurrenten. Dit zijn we letterlijk vanaf een leeg vel papier gaan tekenen. Duxxie is daarbij echt als een nieuw bedrijf neergezet en gaat dus verder dan een normaal digitaal veranderproces.”

Van Lomm en zijn mensen zijn gestart met producten die vergoed worden vanuit de basisverzekering. “Bij het bestellen van bedverhogers worden die keurig door Medipoint geleverd en dient de leverancier de declaratie bij de zorgverzekeraar in. In het proces verifiëren we of de wijkverpleegkundige dit product wel voor iemand mág bestellen. Is de juiste indicatie afgegeven door de huisarts? Is iemand wel verzekerd? Zo ja, waar? En wat voor pakket heeft iemand? Dat is een totaal andere dynamiek dan in de traditionele e-commercewereld. Vervolgstappen zijn het toevoegen van aanvullende pakketten. Dat helpt voorkomen dat iemand iets bestelt en geleverd krijgt, maar het vervolgens niet vergoed krijgt van de verzekeraar. In zo’n situatie wil niemand terechtkomen. Dit schept bovendien een stuk transparantie, omdat duidelijk wordt in hoeverre de huidige verzekering verschilt van die van andere aanbieders of beschikbare pakketten.”

Totaalpakket

Duxxie werkt met verschillende gebruikersprofielen: de verlener van de thuiszorg, zoals wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers, maar ook de consument. Met name die laatste groep zal belangrijker worden, omdat mensen met een verwijzing van de huisarts meteen kunnen bestellen. De thuiszorgorganisaties zien Duxxie als een middel om hun wijkverpleegkundigen te helpen met het sneller bestellen van hulpmiddelen. Die bevelen dit top-down aan. Bottom-up sluiten bijvoorbeeld ergotherapeuten zelf aan. En uiteindelijk dus de consument. Steeds meer mensen schaffen uit eigen middelen hulpmiddelen aan, zoals een scootmobiel of een rollator. In die zin zijn we tevens een retailbedrijf. Op alle lagen kunnen we dus actief zijn. De winst is dat mensen zo snel mogelijk alles op één plek kunnen bestellen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan de feitelijke zorgtaken.”

De langetermijnambitie is het platform worden voor het leveren van hulpmiddelen en verbruiksartikelen bij degene die deze nodig heeft. “Dus naast een hoog-laagbed ook incontinentiemateriaal of steunkousen. Dat zijn miljoenen bestellingen per jaar. We zien dus veel in de combi. In veel gevallen gaat het om volledige pakketten, bijvoorbeeld in het geval van een bevalling of verpleging thuis. Dan moeten alle spullen in combinatie snel geleverd kunnen worden. Vandaar dat we naast hulpmiddelenleveranciers werken met verschillende andere leveranciers die deze verbruiksartikelen als onderdeel van een totaalpakket kunnen leveren. Omdat we niet de spullen leveren maar wel het platform beheren, blijven we als zoveel nieuwe partijen in de digitale wereld ‘asset light’. Dat past bij de dynamiek van de huidige tijd. Daarnaast kunnen nu dingen die vroeger niet konden. Wanneer voor mijn moeder een bed wordt besteld, dan wil ik als mantelzorger op de hoogte gebracht worden om erbij te zijn wanneer het wordt afgeleverd.”

“Wat miste was een marktplaats waar alle relevante aanbieders vertegenwoordigd zijn”

Alle vrijheid Juist ook omdat Duxxie qua model en partners totaal anders werkt dan de bestaande organisatie, heeft men binnen Medux besloten om het initiatief geheel los van de rest van het bedrijf neer te zetten. Passend binnen de nieuwe digitaliseringsstrategie, direct onder de CEO. Ook al om alle vrijheid te hebben om de tooling te kiezen die men het meest geschikt acht. Van Lomm: “Direct na het akkoord van de RvB ben ik, in de wisselwerking met Spargle en Xebia, gestart om dit vorm te geven. Dat was een team bestaande uit vier mensen, met onder meer Marc Grol van Xebia, aangevuld met drie zzp’ers via Spargle. Ik heb daarbij de visie en roadmap uitgelegd en de tooling ingericht. In tweewekelijkse sprints zijn we gaan bouwen.”

“Inmiddels werken we met z’n negenen en sinds half december, zo’n 115 werkdagen na de start, zijn we met de bèta live gegaan. Nu staan we voor een verbreding qua leveranciers, het opschalen van gebruikers en het werven van eigen mensen. Daarbij leren we voortdurend. Elke drie sprints verzamelen we feedback van bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, om er zeker van te zijn dat we zaken ontwikkelen die zij echt nodig hebben. Zo hebben we een kraampakket gedefinieerd met een aangepast aantal onderdelen. We zullen in het platform gaan leren wat de meest gebruikte combinaties zijn, waardoor we die gebundeld kunnen gaan aanbieden. Een palliatief pakket bijvoorbeeld.”

Bewust op zoek
De wisselwerking met Xebia is deels het gevolg van Van Lomms eigen ervaringen met traditionele IT-dienstverleners. “Ik heb kort aan de andere kant van de tafel gezeten en gezien dat het belangrijk is dat een IT-dienstverlener verdergaat dan het wegzetten van z’n eigen mensen. Ik ben bewust op zoek gegaan naar het gewenste startteam en heb daartoe met een partner, Spargle, een aantal avonden georganiseerd om een netwerk van zzp’ers aan te sluiten. Daarnaast heb ik Google in de Verenigde Staten gevraagd wie in de Nederlandse markt cutting edge met de Google-cloud aan de slag kon gaan – zij brachten mij op het spoor van Xebia. Na de start met één Xebiaan hebben we er nog twee bij betrokken.”

De toegevoegde waarde voor Van Lomm is dat Xebia experts levert die supergedreven en goed zijn in hun vak, maar nooit op zijn payroll gaan komen. “Ze zitten juist bij Xebia, omdat ze daar gave klussen kunnen doen! Ik vind dat een voordeel. Goede mensen denken veel meer in cellen en domeinen dan in traditionele organisatievormen. Ze willen in diverse teams gave en uitdagende dingen doen en met elkaar het verschil maken. Dat is volledig in lijn met de manier waarop Xebia werkt; niet hiërarchisch maar organisch rondom of in het verlengde van een organisatie. Daarnaast wilde ik het aanvankelijk klein houden: kickstarten en doorontwikkelen. Precies zoals we nu doen.”


Marc Grol, consultant, Xebia

Autonomie, automatisering en teamwork

Waar Paskal van Lomm verantwoordelijk is voor de visie en organisatorische kant van Duxxie, is Xebia-consultant Marc Grol hoeder over de techniek. Samen met twee andere Xebianen en enkele zzp’ers geeft men vorm aan Medux’ nieuwe digitale platform voor de aanvraag van hulp- en gebruiksmiddelen. “Onze sweet spot is snelheid en kwaliteit.”

De initiële uitdaging was het bouwen van een minimum viable product, waarin moest worden aangetoond dat het bestellen van producten significant makkelijker en sneller kon voor de eindgebruiker: thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen. “In plaats van lange telefoonsessies en verwijsbriefjes zorgen we dat de gebruiker met een minimaal aantal clicks zaken kan aanvragen en daardoor meer tijd heeft voor de patiënt”, aldus Marc Grol. Een belangrijk aspect hiervan is het platform te laten leren, door in het proces voor te sorteren op basis van eerder gedane bestellingen van eindgebruikers. “Het systeem wordt zo steeds intelligenter en opent het pad naar AI/Data.”

De gebruikersinterface is geheel ‘mobile first’ ontworpen, maar op basis van de intensieve wisselwerking binnen het team wordt gezorgd dat deze naadloos aansluit op de technologie aan de voor- en achterzijde. Samen met de product-owner, Paskal van Lomm, worden de look & feel en de schermvolgorden bepaald. Vervolgens wordt dit vertaald naar een concrete opzet. “Doordat alle rollen in het team vertegenwoordigd zijn, en er soms enige overlap is qua kennis en expertise, kunnen we heel nauw en in een goede sfeer samenwerken aan het gemeenschappelijke doel.”

Autonomie
Gevraagd naar succesfactoren noemt Grol de grote mate van autonomie en directe support van de CEO: “We hebben een allround team waarin alle kennis, kunde en ervaring is verenigd: mensen voor de user-interface, front-end, back-end, integratie. Daarnaast staan we los van de rest van de Medux-organisatie, waardoor we niet hoeven te wachten op anderen. Ongeacht of het gaat om toestemming van hogerhand of het werk van andere IT’ers. Op basis van NoOps zetten we de boel live. Door de combinatie van Agile en autonomie kunnen we echt versnellen.”

Grol en de zijnen maken voortdurend een ‘make or buy’-beslissing. “Alle zaken waarop we ons niet kunnen onderscheiden, kopen we. Een behoorlijk aantal componenten van het platform zijn dus afkomstig van derde partijen. Het handwerk zit met name in de schermen voor de eindgebruiker. Bovendien geldt binnen de zorg de zogenaamde domeinlogica: specifieke regels die manueel in het systeem verwerkt moeten worden. Sommige producten kun je immers in een paar klikken laten bezorgen. Voor andere aanvragen gelden ingewikkelde voorwaarden en procedures. Dit voegt een complexiteit toe die we het liefst zoveel mogelijk loskoppelen van de relatief ‘domme’ gebruikersinterface.”

Cloudomgeving
Voor Duxxie is gekozen voor de native cloudomgeving van Google als basis. “Dat is vooral ontzorgend, omdat we van hieruit in één keer naar de eindgebruiker kunnen. We worden niet gehinderd omdat we zaken rond de infrastructuur en het netwerk moeten regelen. We kunnen volledig focussen op waar het om gaat. Naast snelheid en een korte time-to-market heeft de cloud het voordeel van schaalbaarheid.”

Een andere belangrijke succesfactor is de geautomatiseerde test en deployment, waardoor dit continue processen zijn. “Dus wanneer we iets nieuws hebben ontwikkeld, wordt dit automatisch getest. Wanneer deze test succesvol is, dan gaat het vanzelf door naar deployment. Dat zouden we in theorie ook bij productie kunnen doen, maar daar komt veelal toch iets meer communicatie bij kijken. Dat gebeurt dus vooralsnog handmatig.”

Wat heeft Grol bij de totstandkoming van Duxxie zoal geleerd? “Het is cruciaal dat je voortdurend focust op de zaken die het belangrijkst zijn. Wanneer je dat helder hebt, stel je jezelf de vraag hoeveel tijd je aan deze zaken wilt spenderen. Sommige dingen wil je misschien helemaal perfect opleveren, terwijl voor andere zaken tachtig procent goed genoeg is. Het gaat er vooral om wat je ergens mee wilt bereiken, en wat het bijdraagt aan het grote geheel.”

Fotografie: Roelof Pot

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam