Wereldwijd nemen vrouwen 16,9 procent van de bestuursfuncties en toezichthoudende functies in. In Nederland ligt dit iets hoger: 23 procent. Er is enige vooruitgang, maar als deze trend zich handhaaft, gaat het nog 30 jaar duren voordat er gelijke aantallen vrouwen en mannen in de bestuurskamer zitten. Daarop duidt onderzoek in opdracht van Deloitte.

Hoewel het wereldwijde gemiddelde een kleine groei liet zien van 1,9 procent, kunnen slechts zes landen ter wereld een gemiddelde van meer dan 30 procent vrouwen op boardroomniveau claimen: Noorwegen, Frankrijk, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland en België. Van deze landen hebben Noorwegen, België en Zweden wetgeving inzake genderquota geïmplementeerd, terwijl de overige landen diversiteitsinspanningen zonder quota kennen.

Wereldwijd is 5,3 procent van de bestuursvoorzitters vrouw. Slechts 4,4 procent van de CEO-functies wordt bekleed door vrouwen. In Nederland is dit laatste 5,5 procent. Als we kijken naar de CFO-functie, dan zijn vrouwen beter vertegenwoordigd met 12,7 procent van alle CFO-functies wereldwijd. In Nederland ligt dit percentage echter op 10 procent.

In Nederland zijn vrouwen vooral in de volgende sectoren actief op bestuursniveau: financiële dienstverlening (28%), energie en delfstoffen (25 procent), consumentenbedrijven (24,7%) en de maakindustrie (22,9%). In de technologie, media en telecommunicatie sector zijn vrouwen het slechtst vertegenwoordigd op bestuursniveau: 16,9%. Hier is zelfs een afname van 4,1 procent ten opzichte van 2017 zichtbaar.

“De toon van verandering moet vanaf de top worden ingezet – gendergelijkheid een prioriteit in de hele organisatie maken en management verantwoordelijk houden om vooruitgang te boeken. De cijfers uit dit onderzoek geven weer dat we er echt nog niet zijn en inzet moeten blijven tonen om positieve verandering te realiseren”, zegt Caroline Zegers, lead Executive Women Program en partner Executive and Equity Compensation bij Deloitte.

Verschillende studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat het vergroten van diversiteit niet alleen het juiste is om te doen voor de cultuur van een organisatie, maar ook leidt tot betere bedrijfsresultaten, aldus Deloitte. Meer diversiteit leidt tot slimmere besluitvorming, draagt ​​bij aan de bedrijfsresultaten en stimuleert onder andere innovatie.

De voordelen van diversiteit reiken echter verder. Het effect van vrouwen in de bestuurskamer of de RvC, zoals het doorbreken van stereotypen, het aanmoedigen van meisjes en jonge vrouwen om een ​​carrière te kiezen die traditioneel wordt gedomineerd door mannen, en het verkleinen van de loonkloof zijn allemaal belangrijke stappen op weg naar meer economische kansen voor vrouwen en meer inclusieve werkomgevingen en samenlevingen.

Er zijn nog steeds veel barrières ​​voor genderdiversiteit in de bestuurskamer en op de werkvloer in het algemeen. Verouderde werkplekculturen, onbewuste vooringenomenheid en gebrek aan ondersteuning zijn slechts enkele van de factoren die voorkomen dat veel vrouwen senior leidinggevende functies vervullen, aldus Deloitte.

Over het onderzoek

In opdracht van Deloitte Global heeft MSCI ESG Research Inc. gegevens over de diversiteit in de directiekamer van bijna 8.648 bedrijven in 49 landen verzameld, verspreid over Azië, het Pacifisch gebied, Noord- en Zuid-Amerika en EMEA. De gegevens zijn verzameld vanaf 15 december 2018 en gerapporteerd in de publicatie Women in the Boardroom, A Global Perspective. Deloitte Global heeft tevens informatie verzameld over diversiteitsquota en andere initiatieven voor bestuursdiversiteit in 17 extra landen.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam