PostNL geldt als een van de voorlopers als het gaat om omarming van de publieke cloud. Al in een vroeg stadium werden de inmiddels alom erkende voordelen onderkend. Denk aan schaalbaarheid, stabiliteit, wendbaarheid, kosten, security en niet in de laatste plaats de ‘ingebakken’ innovatie.

“Deze vernieuwingskracht gaat harder dan je als organisatie zelf bij kunt houden”, zegt Marcel Krom, CIO bij PostNL. “De roadmap van grote cloudspelers houdt daardoor gelijke tred met de ontwikkelingen in de economie en samenleving.”

Bij veel bedrijven ontwikkelt de publieke cloud zich naast innovatie-vehikel steeds meer tot de basis van missie-kritische operaties. Zo ook bij PostNL. Uit een peiling van ICT Media onder CIO’s en andere IT-verantwoordelijken van grote organisaties blijkt evenwel dat bestuurders nog de nodige vraagtekens plaatsen bij eventuele aansprakelijkheid bij uitval of andere problemen.

Juiste dialoog

“Dat speelde uiteraard ook bij ons”, vertelt Marcel Krom. Bij PostNL worden dagelijks miljoenen ‘clicks’ uit het primaire proces verwerkt in de cloud. “Wat enorm helpt is dat de stabiliteit van publieke clouds als Azure en Amazon Web Services nog altijd toeneemt en minimaal gelijkwaardig is aan die van traditionele datacenters. Dat neemt niet weg dat we bij de contractafspraken in toenemende mate op het juiste niveau de dialoog zoeken met onze grote cloudpartners.”

Rondetafelbijeenkomst

Tijdens de interactieve en informele rondetafelbijeenkomst die ICT Media en AWS op 14 februari organiseren, vertelt PostNL-CIO Marcel Krom over het door hem bewandelde pad naar de publieke cloud. Hij zal daarbij z’n licht laten schijnen over contractvorming met afspraken over continuïteit, de balans tussen compliance-aspecten en innovatie en de stapsgewijze migratie van bestaande systemen en omgevingen naar de publieke cloud. Uiteraard komen bij dit alles de geleerde lessen ruim aan de orde.

De rondetafelbijeenkomst op 14 februari wordt gehouden bij AWS in Amsterdam en staat open voor CIO’s, CDO’s, CTO’s en andere beslissers in het IT- en technologiedomein.

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam