Medewerkers laten meedenken over hoe nieuwe technologie de werkom­geving kan verbeteren, dat was het doel van een grootschalige challenge, georganiseerd door IBM.

Cognitive Build werd een nieuwe benchmark voor enerzijds het werkelijk be­trekken van medewerkers bij de vraag hoe nieuwe oplossingen zijn toe te passen en anderzijds voor het versnellen van innova­tie dankzij nieuwe manie­ren van werken. Wat hield deze challenge in? En hoe kwam deze tot stand?

IBM introduceerde ruim vijf jaar geleden het begin van het cognitieve computer­tijdperk. De nieuwste generatie cognitieve informatiesystemen is in staat om doel­ gericht te redeneren en op een natuurlijke wijze met mensen te communiceren. Ook leren deze systemen van eerdere interacties en worden daardoor steeds slimmer. Maar wat voor kansen bieden deze geavanceerde informatiesystemen en waarom zouden bedrijven hierin moeten investeren?

IBM Watson zet de eerste stap in dit nieuwe computertijdperk. Voordat IBM klanten de kracht van cognitive business wilde laten inzien, besloot Big Blue het transforma­tieproces eerst zelf door te lopen. Het was essentieel dat alle IBM’ers zouden begrij­pen en ervaren wat cognitive computing inhoudt en hoe het op een operationele manier kan worden toegepast.

Wat is cognitive computing?
Cognitive computing verwijst naar de nieuwste generatie informatiesystemen die op grote schaal leren, doelgericht redeneren en op een natuurlijke manier met mensen communiceren. Deze systemen genereren niet alleen hypotheses, maar komen ook met beredeneerde argumenten en aanbeve­lingen op de proppen.

Cognitieve systemen:

  • creëren diepere betrokkenheid van mensen; vergroten het niveau van kennis en in­zicht;
  • integreren producten en diensten met cognitieve functies;
  • verwezenlijken cognitieve processen en activiteiten;
  • stimuleren onderzoek en ontwikkeling.

Challenge
IBM lanceerde een challenge waarin IBM’ers een cognitief idee konden opzetten en projectmatig konden uitwerken binnen drie kaders:

  • cognitive als onderdeel van oplossingen voor klanten;
  • de integratie van cognitive in IBM’s producten en diensten; of
  • de transformatie van interne bedrijfsprocessen door cognitive computing.

In februari 2016 startte ‘Cognitive Build’: een social-collaborationproject dat de trans­formatie naar cognitive voor IBM markeer­de. In slechts 88 dagen, verdeeld over vijf stadia, leerden medewerkers alles over het potentieel van cognitive computing (prepare), over samenwerking en het genereren van ideeën (team), over agile development en design thinking (build), over crowdfunding (invest) en over het pitchen van hun ideeën in een afsluitende fase (launch).

Teams
Voor het succes van de ‘build’ was het cruciaal dat deelname laagdrempelig was. Nadat mede­ werkers een algemene inleiding tot cognitive computing hadden ontvangen (prepare), had iedereen vier weken de tijd om een idee vast te leggen en projectleden te werven (team). Teams vormden zich zo op eigen kracht.

Elk team ging vervolgens het eigen idee uitwerken. Design thinking en een agile aanpak werden ingezet om teams zich een gebruikersgerichte manier van denken eigen te laten maken en zo sterke oplossin­gen voor duidelijk omschreven problemen te kunnen ontwikkelen (build). Tal van projectteams bouwden een grote variatie aan toepassingen, allemaal met een duide­lijke focus op de klant en gericht op zowel maatschappelijke als zakelijke uitdagingen.

Prototypen
De prototypen die hieruit voortkwamen, werden beoordeeld door cognitive-compu­tingexperts en gingen dan door naar een crowdfundingfase (invest). Elke medewer­ker kon 2.000 virtuele dollars naar eigen inzicht inzetten op zijn of haar favoriete ideeën en projecten. Een recordaantal van niet minder dan 225.000 IBM’ers, afkom­stig uit 115 landen, investeerde in totaal 291 miljoen virtuele dollars. De 50 ideeën die de meeste steun ontvingen, gingen door naar de volgende ronde.

Pitchen
Deze 50 halve-finalisten kregen drie weken de tijd om hun prototypen te bouwen. Daarna presenteerden twee leden van elk team hun idee aan een jury van experts uit het desbetreffende markt-, industrie- of processegment. Acht geselecteerde teams gingen door naar de finale ronde, waar ze ieder vier minuten de tijd hadden om hun ideeën te pitchen aan een panel bestaande uit CEO Ginni Rometty, klanten en topmensen uit het bedrijfsleven. Drie teams kwamen uit de bus als winnaars van de Cognitive Build Global Outthink Challenge.

Winnaars
#Here4U is een app die psychische hulpver­leners koppelt aan jeugdigen die te maken hebben met een emotionele crisis. Een Wat­son cognitive agent overziet de gesprekken, kan potentiële gedragsrisico’s herkennen en vragen of antwoorden suggereren aan de hulpverlener.

Project Esaki is een app die op natuur­lijke wijze met sollicitanten in gesprek gaat en hen vervolgens wijst op vacatures binnen IBM die aansluiten bij iemands persoonlijk­heid, vaardigheden en interessegebieden.

Myca is een persoonlijke coach die 24 uur per dag beschikbaar is en individuele carrière­ adviezen geeft aan medewerkers, gebaseerd op een assessment, iemands loopbaan en de specifieke kansen binnen de organisatie.

De challenge overtrof alle verwachtin­gen. Bijna 40.000 medewerkers over de hele wereld volgden de live feed of bekeken de replay van de finale. Nadien scoorde de uit­ zending nog eens meer dan 80.000 views. In de weken en maanden die volgden, werden er plaatselijke Cognitive Build-wedstrijden georganiseerd – zogenoemde Local Out­think Challenges. Door hun regionale focus kwamen er ook daar veelbelovende, op loka­ le en branchespecifieke uitdagingen gerichte initiatieven uit voort die veel zichtbaarheid en bijval kregen.

Conclusie
Cognitive Build was een katalysator voor creatief denken en nieuwe manieren van werken. IBM hield rekening met honder­den ideeën, maar uiteindelijk werden het er duizenden. En in plaats van tientallen haalbare prototypen werden er honderden ontwikkeld. Dit interne samenwerkingsini­tiatief had de grootste deelname ooit: bijna 75 procent van de IBM’ers was er op de een of andere manier bij betrokken.

Dankzij de ‘build’ begrijpen medewerkers nu beter welke mogelijkheden cognitive computing biedt aan bedrijven, de overheid en de samenleving als geheel. Hierdoor zijn ze beter in staat de kracht ervan te delen – met mensen binnen en buiten IBM.

Vanessa Carels van de Vliet is program manager Global C-suite Studies voor de EMEA regio bij het IBM Institute for Business Value.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam