Ruim acht op de tien bedrijven wereldwijd beschouwt kunstmatige intelligentie als essentieel voor hun concurrentievermogen en de helft daarvan beschouwt het als een transformatieve ontwikkeling. Zeven op de tien zetten KI op dit moment in voor IT-taken. Eenzelfde deel denkt echter dat de grootste impact ervan in 2020 buiten het IT-domein zal liggen. Daarop duidt onderzoek van TCS.De ondervraagden verwachten dat KI zich over bijna alle bedrijfsgeledingen zal verspreiden. De technologie wordt nu vooral ingezet door IT-afdelingen. Twee derde van de ondervraagden gaf aan het te gebruiken voor opsporing van inbreuken op de beveiliging, gebruikersproblemen en automatiseringstaken.

Een derde verwacht dat in 2020 de grootste impact van KI is verschoven naar disciplines als sales, marketing en klantenservice, terwijl één op de vijf ondervraagden voorziet dat de technologie de grootste invloed zal hebben op intern gerichte bedrijfsfuncties zoals finance, strategische planning, corporate development en HR.

Lichte afname werkgelegenheid
Wat betreft de impact van KI op de werkgelegenheid verwachten de ondervraagde managers voor 2020 een afname van netto 4 tot 7% van het aantal banen binnen elk functiegebied. Bedrijven die nu al de grootste verbeteringen op omzet en kosten realiseren met KI, voorzien minimaal driemaal meer nieuwe vacatures per functie vanwege KI vergeleken met bedrijven die de minste aan KI gerelateerde omzet- en kostenverbeteringen verwachten.

KI wordt nu al ingezet om processen te automatiseren en besparingen te realiseren, om medewerkers te helpen productiever te werken en meer tijd te kunnen besteden aan meer strategische bedrijfsbehoeften, en om taken en services te creëren die in het verleden niet mogelijk waren. De cross-sectorale inzichten benadrukken dat KI de komende jaren een belangrijke aanvullende rol gaat spelen in de werkomgeving. Voorbeelden zijn het faciliteren van medewerkers van de klantenservice om problemen op te lossen en te anticiperen op toekomstige aankopen, snelle en veilige nachtelijke verwerking van grote batches financiële transacties, of het ontlasten van HR-managers door het regelen van tijdrovende inwerkprocessen voor nieuwe medewerkers.

Verband investeringen en impact
De investeringen in KI zullen toenemen. Van de ondervraagde bedrijven reserveerde 7% in 2016 minstens 250 miljoen dollar in KI en 2% is voornemens in 2020 zo’n 1 miljard dollar in KI te steken om een concurrentievoorsprong op te bouwen.

Het onderzoek toont een duidelijk verband tussen investeringen in KI en zakelijke impact. De bedrijven die de grootste KI-gerelateerde omzetgroei en kostenbesparingen meldden, gaven vijf keer zoveel aan de technologie uit dan  bedrijven die de laagste KI-gerelateerde omzetgroei en kostenbesparingen rapporteerden.

Verder realiseerden de bedrijven aan de top over 2015 gemiddeld een 15% hogere omzet uit KI-initiatieven ten opzichte van 2014, terwijl de achterhoede een bescheiden 5% verbetering zag. Op regioniveau waren Noord-Amerikaanse ondernemingen in 2015 de grootste investeerders in KI, met een gemiddelde uitgave per bedrijf van 80 miljoen dollar, gevolgd door Europa met 73 miljoen dollar, Azië en het Pacifisch gebied met 55 miljoen dollar en Latijns-Amerika met 51 miljoen dollar per bedrijf.

Cybersecurity
Managers in alle onderzochte regio’s en sectoren beoordeelden een aantal factoren als bepalend voor de acceptatie van KI en de daarmee te behalen zakelijke voordelen. Bijna zeven dan de tien bedrijven zetten KI momenteel in voor detectie en preventie van hacks en cyberdreigingen. Andere factoren zijn de ontwikkeling van continu lerende cognitieve systemen die in staat zijn veilige, betrouwbare beslissingen te nemen gebaseerd op zeer grote hoeveelheden data, en daardoor het vertrouwen van managers winnen.

“Nu bedrijven een beter begrip beginnen te krijgen van hoe ze KI kunnen inzetten voor hun zakelijke doelen, zullen ze ook de duidelijke impact van deze transformatieve kracht ontdekken”, zegt K Ananth Krishnan, CTO bij TCS.

“Dat zien we terug in onze Global Trend Study, die aantoont dat vooruitstrevende bedrijven forse investeringen in KI zijn gaan doen. Gezien de ingrijpende gevolgen van digitale technologie in alle sectoren, inclusief de publieke sector, zou KI een essentieel en geïntegreerd onderdeel moeten worden van de organisatiestrategie.”

Over het onderzoek
Tata Consultancy Services heeft 835 beslissers laten ondervragen bij organisaties met een gemiddelde jaaromzet van 20 miljard dollar in een groot aantal sectoren, zoals auto-industrie, het bank- en verzekeringswezen, energie, zorg, life sciences, de maakindustrie en retail. De ondernemingen zijn actief in Noord-Amerika (VS en Canada), Europa (VK, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland), Azië-Pacifisch gebied (India, China, Australië en Japan) en Latijns-Amerika (Brazilië en Mexico). Het onderzoek werd afgerond in juni 2016 en is voor de zevende maal gehouden.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam