In plaats van elk onderwerp met hetzelfde enthousiasme op te pakken, zouden IT-teams zich moeten richten op die uitdagingen waarvan de oplossingen de meeste impact hebben. Dus IT-afdeling: choose your battles wisely!

IT-teams staan meer dan ooit onder druk om een moderne infrastructuur neer te zetten met applicaties die bedrijven helpen om concurrerend te blijven. Digitale transformatie is echter complex en de druk op IT komt niet van één afdeling, maar van verschillende business units, zoals de financiële en juridische afdeling, maar ook van netwerk- en beveiligingsinfrastructuur-owners. En, elk deel van een organisatie heeft ander wensen dus het is vrijwel onmogelijk om iedereen binnen een bedrijf tevreden te stellen. IT-teams moeten daarom verstandig kiezen welke uitdagingen zij aangaan om daarmee stilstand te voorkomen.

Veranderende eisen

Hoewel IT-teams altijd onder druk hebben gestaan om te presteren, is de technologie ten opzichte van tien jaar geleden aanzienlijk veranderd. In 2008 stond cloud computing nog in de kinderschoenen en veel organisaties vertrouwden op traditionele technologie en software procurement-cycli, inclusief roadmaps die drie tot vijf jaar vooruit keken. Van IT-teams werd verwacht dat zij technologie inzetten die de toekomst van het bedrijf voor die hele periode zeker stelde. Voor falen was weinig ruimte.

Tegenwoordig is die rigide aanpak verouderd. Technologie evolueert snel en bedrijven die alleen na afloop van een meerjarenplan kijken hoe zij zaken kunnen veranderen, zullen altijd achterlopen op concurrenten. Of het nu gaat om verbeteringen op het gebied van datacenterconsolidatie, Internet of Things (IoT), Software-as-a-Service (SaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) of de inzet van samenwerkingstools; niemand kan het zich veroorloven om niet mee te gaan met de laatste ontwikkelingen.

Ook de manier waarop mensen werken is veranderd. Steeds meer werknemers werken vanuit huis en buiten kantoor. Zij willen toegang tot meer intuïtieve bedrijfsapplicaties in plaats van logge software. Het C-level management wil daarnaast slimmer gebruik kunnen maken van big data en IoT om processen beter te stroomlijnen en kostenefficiënter te maken. Alles bij elkaar stelt dit veel nieuwe eisen aan IT-teams als facilitator van digitale transformatie.

Stap terug doen

De IT-afdeling kan simpelweg niet iedereen tevreden stellen. Elke nieuwe technologische kans roept ook vragen op over bedrijfsprestaties, procesmanagement en beveiliging. Want hoe kan het almaar groeiend aantal gebruikers dat nieuwe cloud-technologieën en applicaties omarmt, worden beschermd? Hoe kan gevoelige data het best worden beschermd? Wat is er nodig om compliance met GDPR en andere datawetgeving te garanderen? Hoe kan een organisatie, zowel intern als extern, een compleet beeld krijgen van datastromen en cyberdreigingen? Zal de huidige opzet van het internet volstaan wanneer het aantal gebruikers en applicaties nog verder toeneemt? Dit zijn maar een paar voorbeelden van de complexiteit van digitale transformatie.

Het is daarom onmogelijk om aan alle eisen en wensen te voldoen. Als IT-teams leren om een stap terug te zetten en zaken vanuit een andere perspectief te bekijken, verliezen zij het overzicht niet. Op die manier kunnen zij tools vinden die meerdere wensen tegelijkertijd vervullen in plaats voor elke eis een aparte technologische oplossing in te zetten. Dit is veel kostenefficiënter en geeft de IT-afdeling bovendien tijd om zich op andere kwesties te richten.

Organisatiebrede transformatieve technologie kan bedrijven helpen om met een relatief kleine investering veel vraagstukken tegelijkertijd te adresseren. Maar dan is het wel nodig dat zij hun strategie bepalen met het grotere geheel in hun achterhoofd. Het gaat niet alleen over het verplaatsen van applicaties naar de cloud. Organisaties moeten de consequenties van een dergelijke verhuizing op de gehele netwerk- en security-infrastructuur in acht nemen. Met een groeiend aantal werknemers die niet op kantoor werken en die op afstand toegang willen hebben tot data in de cloud, kan de traditionele netwerk-setup zorgen voor vertraging in de verbinding.

Tegenwoordig verwachten werknemers een probleemloze verbinding met bedrijfsnetwerken en data. In traditionele netwerk-setups wordt het verkeer echter teruggeleid naar het datacenter van het bedrijf voor security scans, waardoor de performance van het netwerk minder is. Dezelfde situatie kan zich voordoen bij het verlenen van remote VPN-toegang voor mobiele gebruikers. Digitale transformatie kan dus contraproductief zijn als bedrijven geen rekening houden met het grotere geheel. Want ondermaatse gebruikerservaringen leiden tot ontevreden gebruikers.

Bedrijven moeten, voorafgaand aan de migratie van applicaties naar de cloud, nagaan hoe deze stap het netwerkverkeer beïnvloedt en op basis daarvan plannen maken. Daarbij kan bijvoorbeeld lokale internettoegang worden overwogen. Ook software-defined wide-area networking (SD-WAN) kan helpen, maar niet zonder dat er naar de beveiliging van de lokale kantoren wordt gekeken.

De conclusie? IT-teams die alleen reactief reageren op problemen, lopen continu achter de feiten aan. Met alle beschikbare tools en oplossingen kan het aantrekkelijk lijken om per geval een nieuwe technologie te omarmen, maar dit leidt vaak tot overbelaste netwerken, oplossingen die elkaar overlappen en dure, onnodige licenties. Wanneer IT-teams een stap terug doen en minder ad hoc reageren, houden zij meer tijd over om hun expertise in te zetten en te kiezen voor een oplossing waardoor de gehele organisatie verder kan groeien.

Alex Teteris is Principal Technology Evangelist bij Zscaler

Zscaler stelt grote, wereldwijde organisaties in staat om veilig hun netwerken en applicaties te transformeren voor een mobile- en cloud-first wereld. Zijn belangrijkste services, Zscaler Internet Access en Zscaler Private Access, zorgen voor snelle, veilige verbindingen tussen gebruikers en applicaties, ongeacht apparaat, locatie of netwerk. Zscaler-services zijn 100% cloud-gebaseerd en bieden de eenvoud, verhoogde beveiliging en verbeterde gebruikerservaring die traditionele appliances of hybride oplossingen niet kunnen evenaren. Zscaler wordt gebruikt in meer dan 185 landen en heeft een multi-tenant, gedistribueerd cloudbeveiligingsplatform dat duizenden klanten beschermt tegen cyberaanvallen en dataverlies.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam