Technologische innovatie voor consumentenproducten is de grote passie van Talpa Network-CTO Hylke Sprangers. Het is voor hem tevens het vertrekpunt voor verdieping tijdens de tweede ronde van de HPDO Challenge: de zoektocht naar de karakteristieken van de high-performance digital organisation. “Hoe geef je dat vanuit leiderschap vorm en wat is daarin belangrijk?” Dat zijn de te beantwoorden vragen.

“HPDO draait uiteindelijk om de consument en de prestaties van het bedrijf”, zegt Sprangers. “Dat staat altijd voorop, zo ook binnen Talpa. Wij willen een modern en tegelijk vertrouwd media-techbedrijf voor alle Nederlanders zijn, met nieuws, muziek, radio, televisie, social, digitale producten en e-commerce. Om een echte 1-op-1-relatie te kunnen bouwen met consumenten, en sterk gepersonaliseerde diensten en producten te kunnen leveren, moet je voor de volle honderd procent digitaal zijn. Dat staat dus centraal bij de technologie-unit.”

Zelfs het technologie-gedreven Talpa werkt aan een digitale transformatie. “Mensen kijken minder traditionele tv, er komen nieuwe media bij en er ontstaan andere verdienmodellen rond advertenties en abonnementen. Technologie en data zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie: de drijvende kracht achter innovatie, transformatie en verdere groei. Het stelt ons tevens in staat om de consument – voor wie het allemaal doen – centraal te zetten met mooie innovatieve producten. De inzet van kunstmatige intelligentie wordt daarbij steeds belangrijker.”

Voortrekker

Na een opleiding technische informatica werkte Sprangers lange tijd in de nationale en internationale consultancy, alvorens hij zeven jaar geleden aan de slag ging bij zijn huidige werkgever. Als technologiebaas van Talpa Network werd hij in 2018 uitgeroepen tot CIO of the Year. De jury noemde hem ‘een leider die geen onderscheid maakt tussen IT, technologie en business en daarmee de digitale toekomst vandaag al realiseert’. De CTO is een van de nieuwe voortrekkers van de HPDO Challenge, onder leiding van Erik Beulen (Tilburg University en TIAS Business School).

“HPDO draait het uiteindelijk om de prestaties van het bedrijf”

De ‘high-performance digital organisation’ vindt hij een belangrijk en relevant fenomeen. Het thema leiderschap daarbinnen is volgens hem een van de aspecten van digitale transformaties. De tweede serie van de HPDO Challenge is erop gericht om CxO’s handvatten aan te reiken waarmee ze hun rol succesvoller kunnen invullen.

Focusgebieden

De technologie zelf heeft twee focusgebieden: de ontwikkeling en operatie van alle technische producten en systemen enerzijds, en het leveren van technologische innovatie anderzijds. “Bij Talpa worden alle producten ontwikkeld en geleverd op basis van één centraal tech-platform, één centraal dataplatform en één uniform deliverymodel. Daarbij draait alles in de cloud en wordt er gewerkt op basis van agile principes. Het centrale dataplatform kent drie onderdelen: één voor alle klantrelaties, één voor alle content en één dashboard voor alle kpi’s. “Zo zijn we in staat om iedere klant over alle touchpoints te herkennen, is al onze content centraal beschikbaar en kunnen we het bedrijf datagedreven besturen”, aldus Sprangers.

“Richting de consumenten en zakelijke klanten zetten we onze innovatiekracht in om te komen tot nieuwe producten en diensten. Een voorbeeld daarvan is VoetbalTV, een platform waarop wedstrijden in het amateurvoetbal online uitgezonden worden.” Aan die innovatie kan iedereen binnen Talpa meedoen. Talpa Network faciliteert deze technologische innovatie vanuit alle hoeken van het bedrijf over vijf assen: partnerships met onderwijs en onderzoek, het gemakkelijk kunnen delen van kennis, mensen laten brainstormen om tot ideeën te komen, experimenteren binnen de zogeheten ‘labs’ en het ontwikkelen van proof of concepts op basis van een innovatieroadmap.

Technologieleider

Hylke Sprangers kiest als leider graag technologie als vertrekpunt. De meer marktgerichte dan wel ‘digitale’ kennis is binnen de business immers ruim voorhanden. Door beide krachten te combineren bereik je volgens de CTO het gewenste evenwicht. “Er is altijd een spanning tussen waarde op de korte en lange termijn. De business zal vaak eerder kiezen voor resultaten op korte termijn, terwijl je vanuit de technologie je blik ook altijd op de verdere toekomst moet richten. Uiteindelijk zullen ze elkaar in evenwicht moeten houden. Dat is lastig in één persoon te verenigen.”

“Er is altijd een spanning tussen waarde op de korte en lange termijn”

Hij illustreert het met een voorbeeld: “Vanuit de technologie hebben we zeven jaar geleden een cloudplatform gebouwd, wat nu grote voordelen heeft voor onze productiviteit en innovativiteit. Daar is tech-leiderschap voor nodig: je weet welke ontwikkelingen eraan komen, en dat je ervan kunt profiteren. Maar je weet nog niet precies hoe en wanneer. Hetzelfde zie je nu met kunstmatige intelligentie.”

Evenwichtig

Ook voor wat betreft het adresseren van het ‘wat’ en het ‘hoe’ is een evenwichtige benadering vanuit business en tech wenselijk. “Binnen sommige bedrijven bepaalt de business niet alleen het wat, maar kiest men zelf het IT-gereedschap. In mijn ogen kan de IT-functie dat veel beter. Zeker wanneer oplossingen schaalbaar, veilig en toekomstgericht moeten zijn. Uiteraard staat de operationele continuïteit voorop.”

Sprangers gelooft bovendien sterk in architectuur. “Op elk product zit bij ons een lead architect, in elk scrumteam zit een architect en we hebben een architectuurboard voor alle grote enterprise architecture-beslissingen. Centraal en decentraal dus, en binnen deze structuur worden de technische beslissingen genomen. Dit is in het kort onze visie op technologie en besturing, die we vervolgens executeren. Dat komt ook neer op leiderschap. Vanuit mij als CTO en vanuit het technologie-managementteam. Daarbij geldt een belangrijk principe: geen compromissen als het gaat om technologie en kwaliteit.”


Zoektocht

Het verhaal van Hylke Sprangers vormt de komende maanden input bij de zoektocht naar de high-performance digital organisation, een initiatief van ICT Media en dataspecialist Informatica. Dat geldt ook voor collega-vaandeldragers Nieke Martens (Rabobank) en Ton van Dijk (Pon Holdings). Maar ook de kennis en ervaringen van andere deelnemers is waardevol. Erik Beulen, als hoogleraar verbonden aan Tilburg University en TIAS Business School is wederom inhoudelijk verantwoordelijk voor het HPDO-programma. In de vorig jaar verschenen whitepaper komen vier perspectieven aan de orde: adoptie, volwassenheid, het belang van samenwerking met partners en het nu verder uit te diepen thema leiderschap.

Fotografie Eric Fecken

1 REACTIE

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam