Innovatie start niet met hippe termen of omarming van al dan niet gehypte technologie. Bestuurders en bedrijven doen er verstandig aan om de vernieuwingsagenda vooral dicht bij zichzelf te laten beginnen. Miguel van Bodegom kent als consultant en ad interim innovatieleider de handvatten waarmee organisaties en hun functionarissen de gewenste innovatie kunnen vormgeven. Tijdens CIODAY19 begeleidt hij een discussietafel over dit onderwerp.

Miguel van Bodegom benadrukt ten aanzien van innovatie het belang van gezond verstand. “Dat betekent sowieso dat je je als CxO niet laat inpakken of intimideren door allerhande technologische beloftes en bedreigingen. Het gaat om één ding en dat is wat organisaties, hun business en hun leiders ermee willen bereiken.” Als ad interimmer en als host van de discussietafel wil en kan hij daarbij helpen.

Van Bodegom heeft schatten aan ervaring bij het aanjagen en hands-on begeleiden van innovaties bij grote organisaties. Hij werkte onder meer bij NS, USG People en Schiphol. Momenteel is hij vanuit zijn eigen praktijk bij Olympia actief als strategisch adviseur en interim manager voor een corporate startup die hij heeft helpen bedenken en opzetten.

Leiderschap

“Het belangrijkste is dat innovatie leidt tot tastbare resultaten”, aldus Van Bodegom. “In veel gevallen gaat het dan om optimalisatie van processen, producten en diensten en het verbeteren van de gebruikerservaring. Ik help bedrijven door ze nieuw gereedschap aan te reiken en zo grote stappen te zetten in de gewenste optimalisaties. Kunstmatige intelligentie is daarvoor een goed bijvoorbeeld.

“Het belangrijkste is dat innovatie leidt tot tastbare resultaten”

Veel van de bestaande middelen bewijzen dat ze nog altijd nuttig zijn, maar de grote klappers komen daar niet meer vandaan. Het voordeel is dat nieuwe technologieën waarde kunnen toevoegen aan de huidige bedrijfsactiviteiten voor een snelle ROI. Daarna kunnen ze worden ingezet voor meer risicovolle innovaties die een competitief voordeel opleveren.”

Geen misverstand: die technologie is in zo’n geval nooit een doel op zichzelf, maar een middel om de gewenste optimalisatie te realiseren. “Het start idealiter altijd met de bedrijfsstrategische vraagstukken. Nogmaals: wat wil je bereiken? Maar ook: wat moet hiervoor gebeuren en wat zijn de beperkingen qua kosten, tijd en middelen? Die vragen kan en moet je als bestuurder zelf beantwoorden. Mocht je zelf niet voldoende kennis hebben, doe een opleiding of laat je bijpraten; dit kan je niet overlaten aan je team. Ook dat is leiderschap.”

Use-case roadmap

Vervolgens kun je starten met het ontdekken en formuleren van use-cases. In het geval van kunstmatige intelligentie kun je bij een financiële instelling denken aan fraude-detectie door het ontdekken van onrechtmatige handelingen, of het klanten makkelijker maken om gestandaardiseerd schadeclaims in te dienen.

HR-afdelingen kunnen hun voordeel doen met een geautomatiseerde voorselectie van kandidaten en zo de belangrijkste verkwisting van tijd in recruitment te verminderen.

Klantcontactcenters kunnen denken aan het geautomatiseerd afhandelen van een deel van de klantcommunicatie.

Beroepsopleiders kunnen een deel van de begeleiding uitbesteden aan een systeem dat gericht is op het behalen van een hogere slagingskans door te motiveren en afhaakmomenten voor te zijn.

Van Bodegom: “Is de initiële keuze voor use-case-roadmap eenmaal gemaakt, dan komen er zaken aan de orde als ethiek, procesinrichting, data architectuur, AI model keuze, ontwikkeling van data-slimheid bij het management en de vraag of je zaken intern ontwikkelt of vanuit een externe partij gaat sourcen. Dat gaat verder dan make-or-buy. Het kan ook van strategisch belang zijn om zelf diepgaande expertise op te bouwen om een voorsprong op concurrenten te verkrijgen en te behouden.”

Samenleving

Het aanjagen van de innovatieve kracht van de economie en samenleving ziet de specialist als een persoonlijke missie. “Nederland heeft in mijn ogen vooral een diensteneconomie. Dat is goed en tegelijk vluchtig en kwetsbaar, omdat diensten zich makkelijk mondiaal laten leveren en in sommige regio’s buiten de EU de ontwikkeling veel sneller gaat. Om ons beentje weer bij te trekken, moeten we meer investeren in innovatie en het tempo opvoeren. Dat maakt onze economie bestendiger en het creëert nieuwe banen.

De toepassing van kunstmatige intelligentie kan hierbij een geweldige rol spelen, mits we als maatschappij met nuance en kennis van zaken het debat blijven opzoeken hoe we de potentiële bedreigingen het hoofd bieden.”

“Begin met de vraag wat kunstmatige intelligentie voor jou zou moeten betekenen”

Zijn handen jeuken om hieraan bij te dragen, met zijn eigen bedrijf dat helpt bij de inzet van kunstmatige intelligentie voor optimalisaties. Tegelijk vreest hij soms er iets te vroeg mee te zijn. Zeker vergeleken met landen als de Verenigde Staten, Israël, Zuid-Korea en China krijgen maatschappelijke bezwaren tegen het toepassen van data en intelligente systemen hier steevast de overhand. Helaas deels door een gebrek aan nuance en kennis van zaken. Dat houdt ook sommige bedrijven tegen in kunstmatige intelligentie te investeren.

“Soms is scepsis terecht, al moeten we ons niet te veel laten hinderen in het tempo van de ontwikkeling. Misschien kunnen we tijdens CIODAY eens een boom opzetten over snel versus goed, en wie de norm mag en kan stellen.”


Inzicht bieden

Tijdens de discussietafel op CIODAY19 op 26 november wil Miguel van Bodegom bedrijven vooral inzicht helpen bieden in de mogelijkheden en collega’s desgewenst met innovatie op weg helpen. Altijd vanuit hun eigen specifieke positie en expertise. “Zij hebben immers de kennis van de markt en weten welke verborgen waarde ze aan het licht willen brengen. Alleen al daarom zouden zij de innovatie-agenda nooit uit handen mogen geven.

Tegen CxO’s zou ik willen zeggen: begin met de vraag wat kunstmatige intelligentie voor jou zou moeten betekenen. De rest is – zonder te willen bagatelliseren – een kwestie van invullen, al dan niet met de hulp van anderen.”

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam