Sinds drieënhalf jaar is Jaco van Goudswaard directeur IT bij het Kadaster. Zijn grootste taak? De organisatie helpen in de transitie naar een datagedreven organisatie en klaar maken voor de toekomst. “Je moet er voor zorgen dat de organisatie snel kan anticiperen op de vloedgolf aan digitale mogelijkheden.”

Wie binnen het Kadaster zijn of haar oor te luisteren legt, hoort verhalen over passie en een mensgerichte aanpak. Dat geldt ook voor het IT-team. Van Goudswaard geeft daarbij vanuit het managementteam het voorbeeld door mensen letterlijk de kracht van innovaties te tonen. “Als je als organisatie iedere vezel van de digitale transformatie omarmt, begrijpt en uitstraalt, dan ligt ontwikkeling binnen handbereik”, zei hij meer dan een jaar geleden in het kader van zijn nominatie voor de CIO of the Year Award. IT geldt binnen het Kadaster als een grote motor achter digitale innovatie.

Organisatieproblemen of kwesties met of rond IT zijn volgens Jaco van Goudswaard, die bedrijfskunde studeerde, altijd oplosbaar. “Geen probleem is te groot, en soms moet je een doorbraak forceren. Bijvoorbeeld door ergens persoonlijk voor in te staan en daarvoor de consequenties te aanvaarden. Zo voorkom je dat je blijft hangen in vastgeroeste opvattingen.”

Transitie

Het Kadaster biedt sinds de oprichting in 1832 zekerheid op het gebied van eigendom en gebruik van alles op en onder de grond. De organisatie is in transitie naar een datagedreven organisatie die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor is gegarandeerd goede geo-data cruciaal: betrouwbare gegevens waarmee alle belanghebbenden – consumenten, bedrijven, overheden – aan de slag kunnen. Van Goudswaard zet zich volledig in voor de strategie van het Kadaster om zich te ontwikkelen tot hét geo-platform.

“Deze tijd staat open voor een nieuw type leiderschap”

“Data is voor ons een levensader, je moet daar goed mee om kunnen gaan. Wij passen een innovatieraamwerk toe, waarin zowel technologische oplossingen zoals cloud, api’s, datalakes en bpm een plek hebben.” Activiteiten en technologieën zijn in hoge mate gestandaardiseerd, met als resultaat één IT-ecosysteem waarbinnen met leveranciers en andere partijen wordt samengewerkt. “De interne IT binnen het Kadaster is op orde. Door gisteren aan te pakken hebben we ruimte gecreëerd voor morgen en de dag na morgen.”

Leiderschap

Om al die zaken in goede banen te leiden is leiderschap nodig. “Het maakt niet uit welke functietitel je draagt, het draait om hetgeen je doet. Deze tijd staat open voor een nieuw type leiderschap: ontspannen, inhoudelijk, een beetje non-conformistisch als het moet en altijd over de menselijke as. Daar hoort veel communicatie en creativiteit bij.” Het individu – beter gezegd: de verzameling individuen die gezamenlijk de organisatie vormen – is daarbij doorslaggevend. “Technologie is belangrijk, maar nog veel fundamenteler zijn de mensen die het uiteindelijk moeten oppakken en realiseren.”

Meer inzicht

Als directeur is hij niet snel verrast of overrompeld door de veranderende omstandigheden en dat heeft voor een groot deel met het open vizier van hem te maken richting de markt en leveranciers, die op hun manier volop met moderne technologie bezig zijn. “Daardoor krijg je ook meer inzicht in de veranderingen die ons voor de komende tien jaar en verder te wachten staan.”

“Het competitieve voordeel zit zowel in het individu als in de IT”

Jaco van Goudswaard neemt naast de traditionele inside-outbenadering – die nooit helemaal is weg te denken – outside-in als uitgangspunt voor de governance. “Organisatie en leiderschap volgen uiteindelijk het operationele model.” Met andere woorden: de manier waarop voor belanghebbenden waarde wordt gecreëerd. “Nogmaals: niet de IT zelf is daarbij het spannendst. Die ontwikkelingen gaan gewoon door en omarmen we uiteindelijk toch wel. Cruciaal is dat je op bepaalde punten een koppositie verkrijgt en behoudt.”

Rechte rug

Zijn kracht is dat hij altijd zijn rug recht houdt. “Ik sta ergens voor en luister naar de mensen. Dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid voor mijn keuzes aanvaard en anderen me daarop kunnen aanspreken. Leiderschap betekent voor mij dat ik een visie ontwikkel, kennis van zaken heb en die ook deel. Vervolgens moet ik er ook voor zorgen dat de verandering vorm krijgt en er daadwerkelijk iets verandert. Als Kadaster staan we inmiddels als organisatie en als IT-functie op de kaart. Dat is mooi om te zien en helpt ook getalenteerde mensen binnen te krijgen. Daar blijven we altijd naar op zoek.”

Toekomstige CEO

Gevraagd naar zijn ambities antwoordt Jaco van Goudswaard dat hij ooit graag CEO zou zijn van een grote organisatie. “Kijkend naar de moderne leidersprofielen helpt het wanneer je kennis hebt van IT. Zeker binnen een technologie-gedreven organisatie, is dat een groot voordeel. Ook in niet primair technologische sectoren verandert er veel en wordt technologie steeds belangrijker.”

“Misschien brengt de huidige generatie CIO’s en CDO’s wel de CEO’s van de toekomst voort”, vervolgt hij. “Dat gaat veel verder dan het stretchen van onze rol. Het draait om allesomvattend leiderschap, op basis van de technologische en menselijke mogelijkheden. Het competitieve voordeel zit zowel in het individu als in de IT.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam