Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan technologische veranderingen. Een IT-infrastructuur zoals die dertig jaar geleden bestond, volstaat niet meer. Organisaties hebben een moderne infrastructuur nodig met applicaties die helpen om concurrerend te blijven. Tegenwoordig is dus het management in plaats van de IT-afdeling de drijfveer achter IT-veranderingen.

Hoewel IT-afdelingen hun best doen om de ontwikkelingen bij te benen, verandert technologie vaak te snel voor ze. Vroeger waren IT’ers de experts; zij bepaalden welke strategie er moest worden gekozen en welke applicaties bedrijven daarvoor nodig hadden. Op basis van hun advies werden tools en platforms ingekocht. Tegenwoordig liggen technologievraagstukken bij het management; zij zien technologie als een middel waarmee ze de efficiëntie van de organisatie kunnen verbeteren en kosten kunnen besparen. Naar IT-afdelingen wordt steeds vaker gekeken als remmende factor voor een snelle en kostenefficiënte digitale transformatie.

IT-afdelingen moeten dus het vertrouwen van het management herwinnen en zich presenteren als betrouwbaar team dat het bedrijf helpt optimaal te presteren. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er wel wat gebeuren!

IT-afdeling is eigen vijand

De cultuur van IT-afdelingen is het grootste probleem. Veel IT’ers zijn van nature tegen verandering. Zij zien nieuwe technologieën, zoals SaaS en de cloud, vaak als een bedreiging omdat ze bang zijn dat hun huidige skillset dan niet langer voldoet. IT’ers hebben soms jarenlang trainingen gevolgd voor Cisco-certificeringen of certificaten van andere leveranciers, maar het gaat tegenwoordig niet meer om het invoeren van commands; een effectief webportaal is alles wat nodig is.

Om IT-teams mee te krijgen in de nieuwe ontwikkelingen moeten zij opnieuw worden getraind en moet er nieuw personeel aangetrokken worden. Daarnaast is het belangrijk IT-teamleden bewust te maken van het feit dat ze nog steeds heel nuttig zijn voor de organisatie, maar op een andere manier dan vijf of tien jaar geleden.

Controle opgeven

Het werk van IT’ers bestaat dus niet meer uit het configureren van appliances. Zij moeten andere afdelingen binnen de organisatie helpen om beter gebruik te maken van de beschikbare technologie. Dit vraagt een flinke gedragsverandering van onder andere securityteams. Zij moeten accepteren dat – hoewel zij altijd diegenen waren die mensen toegang konden weigeren en het netwerk veilig hielden – hun focus nu moet liggen op het accepteren, beheren en beperken van risico’s. Want daar valt concurrentievoordeel en dus winst mee te behalen. Hiervoor moeten zij wel meer afgaan op contracten en erop vertrouwen dat hun collega’s conform de GDPR en andere wetgeving opereren.

Prioriteiten stellen

Doordat nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is de werkdruk van IT-managers momenteel erg hoog. Dat maakt het lastig om prioriteiten te stellen. Welke projecten moeten eerst? Welke initiatieven verdienen voorrang? IT’ers moeten keuzes maken, maar ook de werkdruk verlagen. Het kan hierbij helpen om samen te werken met een bedrijf dat een cloud-gebaseerde benadering van security-as-a-service biedt. Door een deel van het werk uit handen te geven, wordt de druk op het team verlicht.

Financiering

Het rechtvaardigen van de kosten van zo’n nieuwe service kan lastig zijn, zeker als de huidige oplossing nog steeds geld kost. Bedrijven wordt daarom aangeraden klein te beginnen en van daaruit steeds verder uit te bouwen. Door middel van een meerjarenplan van drie tot vier jaar kunnen zij dan toch hun IT-transformatie voltooien.

Door Alex Teteris, principal technologist bij Zscaler

Zscaler stelt grote, wereldwijde organisaties in staat om veilig hun netwerken en applicaties te transformeren voor een mobile- en cloud-first wereld. Zijn belangrijkste services, Zscaler Internet Access en Zscaler Private Access, zorgen voor snelle, veilige verbindingen tussen gebruikers en applicaties, ongeacht apparaat, locatie of netwerk. Zscaler-services zijn 100% cloud-gebaseerd en bieden de eenvoud, verhoogde beveiliging en verbeterde gebruikerservaring die traditionele appliances of hybride oplossingen niet kunnen evenaren. Zscaler wordt gebruikt in meer dan 185 landen en heeft een multi-tenant, gedistribueerd cloudbeveiligingsplatform dat duizenden klanten beschermt tegen cyberaanvallen en dataverlies.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam