De CEO van Royal Philips ziet een voorname rol voor informatica in de gezondheidszorg. En uiteraard voor Philips, dat in betrekkelijk korte tijd een transformatie achter de rug heeft van een gediversifieerde industriële moloch naar een leider in health technology. Hij geeft de aanwezigen op CIODAY 2018 een (video)boodschap mee waarin hij uiteenzet hoe je een echt digitaal bedrijf wordt. Om te beginnen is er volledige betrokkenheid van de CEO en het volledige management team nodig. Ten tweede moet er een duidelijke visie zijn waar de organisatie in een paar jaar wil staan. Kijkend naar de best practices van andere bedrijven kan inspirererend werken. Daarvanuit kun je een digitisation roadmap maken waarin je producten en klantenbinding de hoofdrol spelen. Dan wordt ook duidelijk wat het betekent voor je corporate architectuur en je competenties. Vervolgens moet je hierop een programme management office zetten dat de veranderingen aanjaagt en zekerstelt dat het hele management mede-eigenaar is van de digitaliserings-operatie. Het mag niet alleen de CIO zijn – ofschoon deze wel de katalysator kan zijn.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam