We werken massaal niet op kantoor. Daardoor ligt onze focus al snel op de medewerker die niet gewend is gedurende langere perioden vanuit huis te werken. Maar succesvol en massaal thuiswerken houdt meer in dan goede, veilige verbindingen en de juiste applicaties. Die zaken zouden een effectieve CIO en IT-organisatie zonder veel obstakels van de grond moeten kunnen krijgen. Bij deze ommezwaai is ook het juiste leiderschap nodig. Volgens Hogan Assessments zijn vijf eigenschappen kenmerkend voor effectief leiderschap – op afstand.

1. Aanpassingsvermogen

Wanneer mensen plotseling vanuit huis moeten werken, kunnen ze onzeker worden en zich zorgen maken over hun toekomst. Een effectieve leidinggevende moet direct op veranderingen inspelen, onzekerheden wegnemen en het team op afstand aansturen met behoud van betrokkenheid en inzet van werknemers.

Leidinggevenden die hoog scoren op het gebied van aanpassing, aldus Hogan Assessments, houden het hoofd koel in stressvolle tijden. De aanpassingsschaal meet hoe stressbestendig en optimistisch iemand is en hoe men op veranderingen reageert. Deze leidinggevenden motiveren hun team om te blijven werken, niet in paniek te raken en zich aan te passen aan de nieuwe veranderingen in hun omgeving.

De kans dat een leidinggevende onbereikbaar lijkt, neemt echter toe wanneer er op afstand wordt gewerkt. Het is dan ook belangrijk dat leidinggevenden zich aanpassen. Leidinggevenden moeten op afstand werken niet beschouwen als een kans om minder leiding te hoeven geven. Succesvolle virtuele leidinggevenden zijn flexibel en geven hun team het goede voorbeeld. Ze nemen onzekerheden pro-actief weg en geven heldere instructies.

2. Interpersoonlijke sensitiviteit

Op afstand werken kan eenzaam zijn, met name voor mensen die de steun van en interactie met collega’s nodig hebben, zoals nieuwe medewerkers. Zij kunnen zich geïsoleerd voelen en zullen minder snel hulp en advies vragen aan andere teamleden.

Interpersoonlijke sensitiviteit meet vaardigheden op het gebied van discretie, communicatiestijl en het onderhouden van relaties. Leidinggevenden die hierbij hoog scoren, zijn diplomatiek, hartelijk en vriendelijk en willen conflicten met medewerkers vermijden. Om een team te leiden dat op afstand werkt, is het van belang om goed te communiceren en waar nodig ondersteuning en adviezen te bieden.

Een effectieve virtuele leidinggevende neemt dagelijks telefonisch contact op met medewerkers, zonder zich overal mee te bemoeien of deadlines te benadrukken. Op afstand werken voelt minder ‘eenzaam’ wanneer er een benaderbare en beschikbare leidinggevende is die luistert naar de vragen en zorgen van medewerkers. Dit is vooral van belang voor nieuwe medewerkers.

3. Hoog ambitieniveau

Een thuiswerkplek kan demotiverend zijn voor medewerkers die sturing in hun dagelijkse activiteiten missen. Hierdoor kan chaos ontstaan, omdat de definitie van een werkdag onduidelijker wordt en productiviteit lastiger te meten is. Leidinggevenden moeten tijd en energie vrijmaken om onzekere medewerkers te begeleiden en activiteiten, doelen en deadlines opnieuw te definiëren.

Leidinggevenden die op ambitieniveau hoog scoren, zijn goed toegerust om de productiviteit van hun team tijdens een crisis te handhaven. Ambitie meet de competitieve ‘drive’ en doelgerichtheid van individuen en tevens hoe energiek ze overkomen. Ambitieuze leiders zijn bijzonder zelfverzekerd en motiveren hun medewerkers op een daadkrachtige manier.

Het kan lastig zijn om de productiviteit op afstand te bepalen aan de hand van standaard parameters. Zo is het aantal kantooruren irrelevant, resultaten zijn veel belangrijker. En daarvoor zijn ambitieuze, competitieve en doelgerichte leidinggevenden nodig. Hun zelfverzekerde, pro-actieve aanpak inspireert medewerkers om zich in te zetten en productief te blijven, aldus Hogan.

4. Onderzoekende natuur

Bij massaal thuiswerken moeten organisaties hun dagelijkse activiteiten en processen anders inrichten. Teambijeenkomsten worden videogesprekken, korte vragen worden tekstberichten. Met deze schaal wordt gemeten hoe onderzoekend leidinggevenden zijn en of ze openstaan voor nieuwe ideeën, zoals nieuwe hulpmiddelen en technologieën.

Leidinggevenden die hierbij hoog scoren, zijn vindingrijk, geïnteresseerd in nieuwe technologieën en nieuwsgierig naar nieuwe en inventieve manieren om problemen op te lossen. De creatieve denkwijze van een onderzoekende leidinggevende kent weliswaar nadelen, maar is ook van groot belang voor een team dat op afstand werkt. Mensen hebben behoefte aan nieuwe communicatiemethoden en nieuwe werkwijzen, nu werkzaamheden online en in de cloud gebeuren.

Het is belangrijk dat leidinggevenden snel handelen als medewerkers op afstand gaan werken. Een effectieve virtuele leidinggevende is een ‘early adopter’, past zich direct aan de verandering aan en verwelkomt technologieën die het dagelijks leven van medewerkers vereenvoudigen.

5. Onbaatzuchtigheid

Tegen de achtergrond van het op afstand werken speelt de pandemie: een beangstigend fenomeen, waarover velen zich op de een of andere manier zorgen maken. Een effectieve virtuele leidinggevende stelt zich empathisch op, ook als persoonlijk contact niet mogelijk is, en houdt rekening met het welzijn en het vermogen van medewerkers om op afstand te werken.

De onbaatzuchtigheid van leidinggevenden is hierbij van belang. In welke mate zetten zij zich in voor anderen en de gemeenschap? Leidinggevenden die hierop hoog scoren, stellen het welzijn van hun team centraal, ondersteunen hulpbehoevende medewerkers en fungeren als verbindende kracht tijdens moeilijke tijden. Het is belangrijk rekening te houden met de persoonlijkheid van thuiswerkenden, en hun gezondheid en persoonlijke omstandigheden in acht te nemen.

1 REACTIE

  1. En zo zijn er nog een aantal te noemen. Aangezien de meeste teams uit verschillende nationaliteiten en culturen bestaan is culturele competentie en sensitiviteit van groot belang evenals het vermogen om zowel high als low context te kunnen communiceren ofwel direct en indirect. Overigens gelden deze kwaliteiten niet enkel voor remote werken maar überhaupt.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam