Ongeveer een derde van de bedrijven in zestien landen is niet voorbereid op digitale transformatie. Gebrek aan talent en weerstand tegen verandering zijn de belangrijkste obstakels. Daar staat tegenover dat bijna evenveel organisaties menen digitaal volwassen te zijn. Daarop duidt onderzoek in opdracht van softwareleverancier IFS.

Terwijl de bereidheid om te investeren in digitalisering groot is – bijna 90 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan te beschikken over voldoende financiën voor digitale transformatie – vinden beslissers bij pakweg een derde van de ondervraagde bedrijven dat zij vanwege gebrek aan talent onder hun medewerkers onvoldoende zijn voorbereid. Dit gebrek zit hem met name in de gebieden ‘business intelligence’ (40 procent noemt dit) en ‘cybersecurity’ (39 procent). Andere probleemgebieden zijn KI en robotics (30 procent), big data/analytics (24 procent) en cloud (21 procent).

Luchtvaart presteert goed
Op de vraag naar het volwassenheidsniveau van digitale transformatie, waarmee daadwerkelijke vooruitgang wordt bedoeld, geeft 31 procent van de respondenten aan dat zijn bedrijf zich – op een schaal van vijf – op het hoogste niveau bevindt.

44 procent van de respondenten in de luchtvaartindustrie geeft aan in staat te zijn om te profiteren van digitale transformatie. Dat maakt deze sector de meest vooruitstrevende. Daarop volgt de bouwsector, waarin 39 procent van de respondenten zegt dat zijn bedrijf voldoende voorbereid is op digitale transformatie. Daartegenover staat de delfstoffensector, waarin slechts 19 procent van de respondenten aangeeft van digitalisering te profiteren.

Efficiëntiewinst
Van de respondenten noemt 43 procent ‘efficiëntie van interne processen’ de belangrijkste stimulans voor digitale transformatie. Daarna worden het ‘versnellen van innovatie’ (29 procent) en ‘groeimogelijkheden in nieuwe markten’ (28 procent) genoemd als de belangrijkste drijfveren.

Mens is obstakel
Ondanks praktische en technische moeilijkheden van digitale transformatie, is de menselijke kant het belangrijkste obstakel voor verandering: 42 procent noemt ‘weerstand tegen verandering’ het grootste probleem. Daaropvolgend zijn ‘problemen met en zorgen over security’ (39 procent) en ‘gebrek aan het juiste organisatie- en bestuursmodel’ (38 procent) de meer concrete problemen die digitale transformatie in de weg staan.

Op de vraag welke technologieën het meest disruptief zullen zijn, wordt big data met een score van 7,2 op een schaal van tien het vaakst genoemd, gevolgd door automation (7,0) en het IoT (6,6).

“Om een organisatie te transformeren, zijn technologieën als big data en analytics, Enterprise Resource Planning en Internet of Things onmisbaar”, zegt Antony Bourne, VP of global industry solutions van IFS. “Om succesvol te zijn en om concurrentievoordeel te bedingen, moeten bedrijven innovatieve technologieën toepassen en deze combineren met hun relevante branche-expertise. Want juist deze combinatie geeft digitale transformatie betekenis.”

“Nieuwe technologieën zijn essentieel voor digitale transformatie, maar voor een succesvolle transformatie zijn communicatie over de verandering en de juiste talenten nodig. Het is zorgwekkend dat meer dan een op de drie bedrijven niet voldoende bemand is om digitale transformatie te managen.”

“Deze organisaties moeten nu concrete plannen gaan ontwikkelen als het gaat om het investeren in talent. Zo kunnen zij vaststellen welke rollen essentieel zijn voor succes binnen hun branche. Vervolgens is het belangrijk om zowel nieuw talent te vinden en aan te trekken als om het huidige personeel te trainen.”

Over het onderzoek
Raconteur Custom Publishing heeft in opdracht van IFS diepte-interviews afgenomen onder 750 beslissers in de sectoren olie- en gas, luchtvaart, bouw, productie en dienstverlening bij organisaties uit Australië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, het Midden-Oosten, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, de VS, het VK en Zweden.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam