Vier op de tien ondernemingen maakt al gebruik van data-analyse in de belangrijkste zakelijke functies, zoals verkoop, productontwikkeling en marketing. Bijna een kwart is van plan dit binnen de komende 12 maanden te gaan doen. Een derde van de bedrijven ziet nog belemmeringen voor omarming van data-analyse. Daarop duidt een studie in opdracht van Atos.

De studie voorziet dat de data analytics trend in de komende drie jaar zal leiden tot een adoptie van bijna 90%. Van de respondenten ziet 44% de toename van de verscheidenheid van niet-gestructureerde datatypen als een belangrijke uitdaging, terwijl 35% zich zorgen maakt over data in silo’s en het gebrek aan afstemming tussen IT en de business. De meeste bedrijven ondernemen echter actie om deze issues te verhelpen. Ze proberen de relatie van de IT-afdeling met de rest van het bedrijf te verbeteren (71%) en reorganiseren de IT om deze beter af te stemmen op de business (66%).

Het onderzoek keek naar de ambities en prioriteiten van elf sectoren. Er blijken duidelijk verschillende prioriteiten te liggen in afzonderlijke sectoren. In de nutssector wordt data-analyse gezien als een voorwaarde voor de ontwikkeling van smart grids, terwijl analytics in de maakindustrie nauw is verbonden met slimme fabrieken, met name op het gebied van voorspellend onderhoud. Het onderzoek geeft inzicht industrie profielen voor analytics opvattingen en praktijken in verschillende sectoren waaronder energie en nutsbedrijven, financiën, overheid, industrie, detailhandel en telecommunicatie.

“Het tempo waarin een organisatie profiteert van data analytics wordt evenzeer bepaald door zakelijke kwesties als door technologie”, zegt Ursula Morgenstern, ESVP voor Business en Platform Solutions bij Atos. De onderzoekers wijzen op de noodzaak voor organisaties om rigoureus te zijn in het stellen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor alle initiatieven op het gebied van data analytics: veranderingen gaan net zoveel over processen en cultuur als over technologie.

Over het onderzoek

In opdracht van Atos heeft Forrester een online enquête uitgevoerd onder 583 zakelijke managers en IT-managers bij bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Pacifisch gebied. Respondenten werken in elf sectoren, waaronder energie- en nutsbedrijven, financiële diensten en verzekeringen, telecom, detailhandel, overheid en de maakindustrie.

 

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam