Door Volkert Deen – CEO Kirill Tatarinov staat nu tien maanden aan het roer van Citrix. Eind november bezocht hij Nederland, waar hij de tijd nam om te reflecteren op een veranderende wereld en de hernieuwde focus van het bedrijf – dat volgens hem gezien wordt als ‘the nice guy of the high tech industry’.

Citrix haalde Tatarinov vanuit Microsoft binnen met een duidelijke opdracht: zet het bedrijf terug op het pad van groei. Goedlopende onderdelen als de GoTo-productfamilie werden ondergebracht bij LogMeIn om Citrix terug te brengen naar de kern: streven naar een wereld waarin mensen, organisaties en devices veilig verbonden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Het accent ligt daardoor op focus en strategie, maar tegelijk noemt Tatarinov tijdens het gesprek nadrukkelijk cultuur als een van zijn belangrijkste speerpunten. Tenslotte draait IT voor alles om mensen, meent hij. “We hebben het vaak over digital transformation. Dat betekent verschillende dingen in verschillende branches, maar uiteindelijk heeft het allemaal hetzelfde doel: mensen productiever maken, bedrijven beter organiseren en slimmer laten werken, en klanten helpen door hun problemen sneller op te lossen en gerichter met ze in contact te treden.”

Verbinding zoeken

Hij noemt waarden als vertrouwen, integriteit, respect en compassie ‘absoluut essentieel’ voor de organisatie, maar voegt er direct aan toe dat er onder zijn bewind normen aan zijn toegevoegd als snelheid, scherpte, verantwoordelijkheid en vooral ook eenheid. Dat laatste heeft wat hem betreft niet alleen betrekking op de samenwerking tussen business en IT, maar ook op de uitdaging om de oude, klassieke IT en nieuwe disruptieve innovaties bij elkaar te brengen

“Eenheid en integratie is wat de wereld nodig heeft om vooruit te komen, en dat geldt zeker ook voor IT. Verdeeldheid is gevaarlijk, zowel cultureel als technologisch.” Hoewel hij onderkent dat verschillende mensen met verschillende achtergronden nodig zijn om alle geledingen van IT in goede banen te leiden, ziet hij een belangrijke rol voor CIO’s om een verbindende factor te zijn. “Sterk en stabiel leiderschap is wat IT op dit moment broodnodig heeft.”

Hoewel hij zelf een achtergrond heeft als software-engineer (‘zo ben ik geboren’), benadrukt hij dat een goed begrip van businesscontext ongelofelijk belangrijk is voor CIO’s. “De CIO heeft een van de belangrijkste verbindende rollen in de organisatie. We weten dat business tegenwoordig niet kan overleven zonder technology en de taak van de CIO is ervoor te zorgen dat die technologie in de hele organisatie op de juiste manier wordt ingezet. Dat lukt alleen door betrokkenheid. Zoek de verbinding met de gebruikers, met de managers, met het bestuur, met alle partijen die er samen voor zorgen dat de business functioneert.”

“Sterk en stabiel leiderschap is wat IT op dit moment broodnodig heeft”

Businesspartners

Het is cruciaal voor CIO’s om daarbij een goede samenwerking aan te gaan met businesspartners. “Met álle businesspartners”, benadrukt Tatarinov, maar hij noemt er twee met name: “De belangrijkste is degene in de organisatie die zich bezighoudt met klantcontacten. Customer engagement verandert, wordt digitaal. Mensen kopen anders. Mensen willen op een andere manier contact leggen met je organisatie. Als CIO moet je dat mogelijk maken. Of je het nu hebt over marketingsystemen of over sales, je moet glashelder kunnen uitleggen welke processen en tools daar kunnen worden ingezet.”

“Het tweede aandachtspunt is business-operations”, stelt de CEO. “Dat moet een goed geoliede machine zijn. Dit is het punt in de organisatie waar je veel legacy-IT aantreft. Het is ongelooflijk belangrijk dat je zorgt dat dat blijft draaien, terwijl je tegelijkertijd de business helpt innoveren en nieuwe bedrijfsprocessen helpt ontwikkelen. Ieder bedrijf worstelt daarmee en als CIO moet je daar echt gefocust blijven.”

“Ons doel is CIO’s te verheffen tot de helden van het digitale tijdperk. Wij maken het werk van CIO’s een stuk eenvoudiger door ze te helpen de business beter te bedienen.” Het is niet voor niets dat de strategie die Tatarinov begin 2016 presenteerde, leest als een functiebeschrijving van een CIO vanuit businessperspectief: de beste geïntegreerde IT-diensten bouwen die het mogelijk maken overal en altijd op een veilige manier toegang te krijgen tot applicaties en gegevens.

Tatarinov: “CIO’s die de business niet omarmen, worden overbodig. Als je wil slagen als CIO, moet je de business leren begrijpen en heel specifiek kunnen uitleggen hoe je IT-strategie de algemene businessstrategie ondersteunt.”

Nieuwe focus

Is er in deze nieuwe wereld, waarin business én IT zo sterk en snel veranderen, nog plaats voor klassieke frameworks en benaderingen? Tatarinov constateert tot zijn spijt dat de volwassenheid van IT wereldwijd nog altijd relatief laag is. “Je kunt je afvragen hoe breed die traditionele werkmethoden nu werkelijk werden ingezet en gebruikt.”

In plaats daarvan gelooft hij veel meer in IT-benaderingen die organisaties in staat stellen snelle, korte stappen te maken. Agile processen en oplossingen krijgen dan ook zeer veel aandacht bij Citrix: ze geven IT de flexibiliteit om de snel veranderende eisen van de business optimaal te ondersteunen. Met nadrukkelijk in het achterhoofd dat IT tegelijkertijd ook voor stabiliteit moet zorgen.

“IT heeft in 2017 twee grote horden te nemen”, meent Tatarinov. “Enerzijds de enorme complexiteit die ontstaan is doordat nieuwe IT gekoppeld wordt aan legacy-systemen – IT besteedt nu 80 procent van zijn budget aan onderhoud van legacy. En anderzijds: cybersecurity. De wereld is op het gebied van digitale veiligheid alle stadia doorgegaan, van onwetendheid tot ontkenning tot een plotseling realiseren hoe groot het probleem eigenlijk is waar we voor staan.”

“Cybersecurity is een van grootste uitdagingen voor de komende jaren en een van de belangrijkste onderwerpen waarover bij Citrix tot op het hoogste niveau wordt gesproken: hoe kunnen we onze klanten het beste helpen met deze uitdaging, om nieuwe kansen op het gebied van bijvoorbeeld IoT te omarmen zonder daarbij de veiligheid van de organisatie in gevaar te brengen?”

De CEO benadrukt dat security altijd een kernpunt is geweest binnen Citrix en dat het bedrijf daardoor ook over zeer goed geschoolde securityprofessionals beschikt – iets wat voor veel andere organisaties de komende jaren een serieuze uitdaging gaat worden. “We zijn daar tot nu toe weinig mee naar buiten getreden, maar in 2017 gaat dat veranderen”, belooft Tatarinov. “Houd ons in de gaten.”

 

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam