De rol van de CIO verandert: van technologisch coördinator naar strategisch businessinnovator. Dat vraagt om een nieuwe aanpak met geïntegreerde systemen en flexibele werkprocessen. Wat zijn de meest impactvolle veranderingen en hoe kunnen CIO’s daar het beste op inspelen? In de CIO Study geven ruim 2.100 CIO’s hun mening.

Tegenwoordig wordt er van de CIO verwacht dat hij of zij een organisatie de toekomst binnenleidt aan de hand van een heldere ict-visie die naadloos aansluit op de businesswensen van vandaag én morgen. Bijvoorbeeld met als doel de customer-experience te optimaliseren, cultuurverandering in gang te zetten of de time-to-market van producten te versnellen. De CIO moet iemand zijn die in staat is de business wendbaar te maken op basis van de juiste technologieën.

Onderzoek onder 2.100 CIO’s

Het IBM Institute for Business Value deed onderzoek naar de transformatie van de rol van de CIO. Hiervoor ondervroeg het onderzoeksinstituut ruim 2.200 CIO’s. Vanzelfsprekend is de ene CIO al veel verder in de adoptie van de digitale transformatie dan de andere. Daarom classificeert het onderzoek drie archetypen:

Aspirationals – hebben een lange weg te gaan voordat hun digitale transformatie afgerond is en ze snel kunnen inspelen op nieuwe businesskansen.
Practitioners – hebben hun route van technologie naar businesswensen uitgestippeld, maar nog niet de mogelijkheden om deze ambities waar te maken.
Reinventors – lopen voorop door hun innovatieve businessmodellen, samenwerkingsvormen en bedrijfscultuur.

De meeste CIO’s weten wel wát er van ze verwacht wordt, maar niet hóe ze dat het beste kunnen aanpakken. Wat maakt de reinventor-CIO nou zo succesvol? Uit de CIO Study komen vier strategische gebieden naar voren die de meest succesvolle CIO’s typeren:

Reinventors leggen de digitale basis voor samenwerking

Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor een wendbare business: om snel te kunnen reageren op klantverzoeken, om nieuwe technologieën te kunnen implementeren en om passende businessmodellen in de praktijk te brengen. Reinventors leggen daarvoor een stabiele basis, qua mensen en technologie. De CIO Study laat zien dat bij 85 procent van de Reinventors de leidinggevenden een duidelijke visie hebben waar hun branche naartoe gaat. Daarnaast werken managementteams effectief samen (84 procent) aan de hand van passende technologie.

Vier strategieen die de meest succesvolle CIO’s typeren

Om een reinventor te worden, moet je als CIO een stevige, bedrijfsbrede fundering hebben om te kunnen samenwerken. Dat betekent dat leidinggevenden, afdelingen, partnernetwerken en managementteams informatie moeten kunnen delen en kunnen samenwerken op een eenvoudige, laagdrempelige manier, bijvoorbeeld met een platform in de cloud. Daar kunnen ze dan direct ook alle informatie eenduidig bewaren en makkelijk op één centrale plek beschikbaar stellen. Om te zorgen dat deze technologie ook gebruikt wordt, moet een CIO zelf ook transparant zijn en de dialoog aangaan over digitale strategieën en mogelijke businessmodellen.

Reinventors maken het mogelijk om nieuwe technologie te integreren

Steeds meer organisaties focussen op customer-experience en willen meerwaarde creëren door informatiesystemen te laten samenwerken via een centraal platform. Dat maakt het nog belangrijker om nieuwe technologieën te kunnen integreren als de situatie daar plotseling om vraagt. Denk daarbij aan AI, machine-learning en blockchain. Juist deze technologieën openen een wereld aan businesskansen wanneer ze integreren met de cloud, data-analytics, social en mobile.

Als CIO moet je strategische keuzes maken… dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe technologieën zijn er genoeg, maar is er ook budget om die te integreren? De meeste CIO’s geven prioriteit aan mobile, cloud en IoT. Ook populair zijn robotics, AI (56 procent) en virtual reality: technologieën die nog niet volledig volwassen zijn. Het is dan ook de verwachting dat de adoptie daarvan de komende jaren verder zal toenemen. Het loont om daar wel alvast mee te experimenteren. Daar pluk je als CIO de vruchten van als deze technologieën eenmaal volwassen zijn. Reinventors investeren ook om een andere reden in AI en machine-learning (56 procent): daarmee kunnen ze door middel van data-analyse ontdekken waar hun klanten nog behoefte aan hebben en de customer-experience verder personaliseren.

Reinventors investeren in talent

Zonder de juiste skills, geen digitalisering. Nieuwe technologieën vragen immers om nieuwe kennis en vaardigheden. En talent is schaars vandaag de dag, zeker als het gaat om opkomende technologieën en bijbehorende functies als data scientist en blockchainspecialisten. Vandaar dat reinventors nu al investeren in talent in opkomende technologieën. 54 procent van hen geeft aan dat hun ict-organisatie goed in staat is talent te vinden of intern te ontwikkelen.

De manieren om talent te vinden en te ontwikkelen, lopen uiteen. Sommige ondervraagde CIO’s zetten vooral externe recruiters in, andere trainen hun mensen intern. De meeste CIO’s, ook de reinventors, geven aan dat ze op HR-gebied nog slagen moeten maken om in de toekomst de juiste kennis en skills voor opkomende technologieën in huis te hebben.

Reinventors maken hun organisatie agile

CIO’s moeten een organisatie neerzetten die agile genoeg is om te anticiperen op digital disruption – zonder te weten wat die disruption inhoudt en wanneer deze plaatsvindt. Dat vraagt om agile werkprocessen en een bedrijfscultuur waarin ‘omgaan met veranderingen’ dagelijkse kost is. In de praktijk betekent dat een organisatie zonder silo’s, waarin medewerkers veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid hebben, en samenwerking met partners en klanten gemeengoed is. Op deze manier zijn de medewerkers en processen al voorbereid op een toekomstige disruption.

Meer dan 60 procent van de reinventors hebben alle elementen voor een agile organisatie in huis. Binnen hun werkcultuur worden falende experimenten niet veroordeeld, werken specialisten samen in multidisciplinaire teams en mogen deze teams zelf tot een bepaalde hoogte strategische beslissingen nemen.

Slot

Ook al weten CIO’s vaak nog niet exact wat de technologische toekomst brengt, ze kunnen daar wel al zo goed mogelijk op inspelen. Bijvoorbeeld door bedrijfsbrede samenwerkingstools te gebruiken, centrale data-analyticsplatformen te voorzien van integratiemogelijkheden, alvast op zoek te gaan naar talent in opkomende technologieën, en werkprocessen agile in te richten. Zo zetten ze de eerste stappen richting de reinventor-status.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam