Een keur aan organisaties was onlangs bijeen tijdens een gehele dag gewijd aan data en de manier waarop gegevens op een slimme manier betrouwbaar en traceerbaar kunnen worden gemaakt. Met andere woorden: intelligente data governance. Over één ding waren zowel de aanwezigen als de sprekers het volmondig eens: data is het nieuwe goud en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Want de mogelijke opbrengsten voor organisaties zijn bijzonder hoog.

Ruim 250 klanten en partners hebben zich in eerder dit jaar laten bijpraten over de jongste trends en ontwikkelingen op het gebied van data en intelligente data governance tijdens de jaarlijkse Data Governance & Compliance Summit van softwareproducent Informatica. Het centrale thema van de dag was dit jaar ‘Unleash the Power of Data’, een actueel thema door onder andere de intrede van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR, in Nederland ook bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

Organisaties zijn zich meer en meer bewust van het belang van intelligente data governance. Die ontwikkeling is mede te verklaren door het groeiend besef dat data een belangrijke asset vormt. Ook de komst van privacyregelgeving, zoals de Europese GDPR, zorgt ervoor dat data governance inmiddels hoog op de bestuursagenda staat. Die twee constateringen waren duidelijk te zien en horen tijdens de Data Governance & Compliance Summit.

Haal echte bedrijfswaarde uit data

“Data governance heeft een holistische en intelligente aanpak nodig, anders wordt het een chaos”, stelde Vincent Harmsen, vicepresident EMEA North West bij Informatica, in zijn openingspresentatie. Zijn visie werd onderschreven door de daaropvolgende keynotespreker Andy Joss, head of Solutions & Data Governance EMEA & LATAM bij Informatica. “Er is sprake van een data-explosie, terwijl organisaties zich tegelijkertijd bewust worden van de waarde van data. Dat zorgt voor een verschuiving van de rol van data governance: in plaats van louter een compliance-tool wordt het een onmisbaar hulpmiddel waarmee echte bedrijfswaarde uit data is te halen.”

De stortvloed aan informatie die organisaties vergaren, heeft vergaande consequenties. Het stelt hen in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden, met nieuwe businessmodellen en meer inzicht in de wensen van hun klanten, partners en toeleveranciers. Dat is de overtuiging van Andy Joss. “Daarom is het cruciaal om te weten waar de data vandaan komt en wie er waarvoor gebruik van maakt. Met andere woorden: data governance.”

“Data governance heeft een holistische en intelligente aanpak nodig, anders wordt het een chaos”

Joss komt het in de dagelijkse praktijk nog (te) vaak tegen: CEO’s en andere topmanagers die vol trots managementdashboards met relevante data uit in- en externe bronnen op hun tabletcomputers tonen, echter zonder te weten of die gegevens ook echt betrouwbaar zijn.

“Enige tijd geleden heb ik weer een dergelijke situatie gehad. Een CEO die inderdaad op zijn tabletcomputer een overzichtelijk managementdashboard liet zien, met informatie over onder andere het aantal werknemers. Het zag er prachtig uit, eerlijk is eerlijk. Maar toen ik hem een paar vragen erover stelde, moest hij mij het antwoord schuldig blijven. Ik vroeg hem: “Wat zijn de bronnen van die data en wie heeft de gegevens aangeleverd?” Met andere woorden: hoe betrouwbaar is de informatie? De realisatie dat hij zijn beslissingen op basis van potentieel onbetrouwbare data nam, maakte hem zichtbaar nerveus.”

Intelligente data governance

Het goede nieuws is dat (top)management meer en meer de waarde van data onderkent, zegt Joss. “Tegelijkertijd moet ik constateren dat data governance voor sommigen nog erg ongrijpbaar is. De boodschap voor hen is ‘als je niet zeker bent van de betrouwbaarheid van de data, vraag er dan naar bij de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van de informatie’. Dan blijkt vaak dat het een erg complexe zaak is om vast te stellen hoe en door wie de gegevens zijn verzameld. Om maar te zwijgen over de vraag of de informatie onbewerkt is gebleven.

Die complexiteit is goed op te vangen door intelligente data governancesoftware te gebruiken. Met ‘intelligent’ bedoel ik dat de software zelf door de grote hoeveelheden data heen zoekt naar bronnen en gebruikers en dat vervolgens inzichtelijk maakt en bijhoudt. Zo kun je altijd verzekerd zijn van de betrouwbaarheid van de informatie waarop beslissingen worden genomen.

Het heeft echter ook andere voordelen. Neem bijvoorbeeld de General Data Protection Regulation. Daarin wordt onder andere gezegd dat organisaties precies moeten weten welke data van personen zij wanneer en waarvoor hebben gebruikt. Ook moeten zij die data kunnen overhandigen aan een persoon die daarom vraagt. Zonder intelligente data-governancesoftware is dat voor grote organisaties nauwelijks te doen.”

“Het besef dat data het nieuwe goud of een belangrijke asset voor organisaties vormt, is een belangrijke ontwikkeling”, stelt Andy Joss vast. “Dat gaat hand in hand met de realisatie dat daarmee goede data governance ook daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt voor een organisatie.”

Intelligente data governance in de praktijk

De GDPR heeft menige organisatie hoofdbrekens bezorgd. De Europese wetgever heeft de beste bedoelingen gehad bij het opstellen van de regelgeving, dat staat buiten kijf. Voor organisaties heeft het echter nogal wat voeten in de aarde gehad om aan de wet te kunnen voldoen. Sommige bedrijven weten echter van die nood een deugd te maken. Zoals de Nederlandse softwareproducent Unit4. Door het toepassen van intelligente data governance heeft het bedrijf zijn data gebruikt om nieuwe producten en diensten te introduceren en de klantenbinding te vergroten. Stephan Dona, chief information security officer bij Unit4: “De GDPR-compliance heeft daadwerkelijk aantoonbare waarde toegevoegd aan onze business.”

Om tot dat gewenste resultaat te komen, zijn goede planning en executie én een verregaand commitment van de raad van bestuur van Unit4 essentieel geweest, aldus Johan Hiensch, consulting head Benelux, AI and Analytics Advisory bij IT-dienstverlener Cognizant en lead GDPR bij Unit4. “Dat laatste is essentieel. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er door de hele organisatie heen een grondige bewustwording komt van het belang van data en goede data governance.” De goede executie werd volgens hem ook gewaarborgd door het feit dat er vanaf dag één gekozen is voor multidisciplinaire teams. Zo kon er vanuit meerdere perspectieven (van juridisch tot commercieel) naar de klantendata worden gekeken.

Positief effect op klantenbinding

“Een voorwaarde voor de GDPR-compliance is dat je als organisatie in controle bent van alle data”, zegt Hiensch. “Het klinkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Zeker als je het hebt over grote hoeveelheden gegevens die in de loop der tijd zijn verzameld en als de dagelijkse klantendatastroom groot is. Wij hebben voor het scannen van de diverse databronnen gebruikgemaakt van ondersteunende secure@source tooling van Informatica.

“De GDPR-compliance heeft daadwerkelijk aantoonbare waarde toegevoegd aan onze business.”

Als je die controle zelf hebt, dan kun je die vervolgens ook weer doorgeven aan de klanten. Unit4 heeft daarbij een proactieve houding gehad. Zo zijn de klanten op de hoogte gesteld van welke data er over en van hen bij Unit4 is opgeslagen. Wij gaven hun ook de mogelijkheid daarop te acteren. Met die aanpak hebben wij de klanten laten zien dat wij er alles aan deden om ervoor te zorgen dat er niets mis zou gaan. Dat heeft positief gewerkt voor de manier waarop klanten de betrouwbaarheid en reputatie van Unit4 beoordelen. Zelfs zo dat klanten de Unit4-producten beter zijn gaan waarderen.”

Betrouwbaarheid data NS

De betrouwbaarheid garanderen van allerhande soorten data, het beheren van die gegevens én de analyse van informatie: voor Nederlandse Spoorwegen waren dat de grote uitdagingen. Dat bleek uit een presentatie gegeven door Tilly Alexander (data & analytics teammanager Beheer, NS) en Norbert van de Ven (datamanagement projectleider, NS). In een traject dat begonnen is in het najaar van 2017, verenigt en valideert NS de verschillende soorten gegevens (van informatie in de treinen zelf tot en met data afkomstig van derden, zoals spoorbeheerder ProRail).

Naar verwachting wordt het grootschalige project in 2019 afgerond. Het belang van intelligente data governance (in dit geval met gebruik van de hulpmiddelen van Informatica) is daarbij groot, aldus de twee NS’ers. Niet alleen vanwege de complianceregels waaraan de spoorwegen zich moeten houden, maar ook om de betrouwbaarheid van de data zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Dat stelt Nederlandse Spoorwegen in staat om nieuwe diensten uit te rollen zoals het automatisch e-mailen van reizigers die vergeten zijn uit te checken op een station.

ABN AMRO: intelligente data governance onontbeerlijk

Tijdens de Data Governance & Compliance Summit werd nog een andere interessante case gepresenteerd door Marijne le Comte, chief architect & datamanagement bij ABN AMRO. De bank werkt hard aan het bedrijfsbreed verzamelen en valideren van klantendata om die te gebruiken voor zaken als risicobeoordeling bij kredietverleningen. Daarbij wordt overigens ook externe data toegepast, wat de uitdaging om tot goede data governance te komen groter maakt, aldus de bank.

Om te voldoen aan de strikte regelgeving rond compliance en de hoge security-eisen voor de klantdata zijn geavanceerde softwaretools zoals die van Informatica van cruciaal belang, stelde Le Comte. De immense hoeveelheid en complexiteit van de in- en externe informatie vereist intelligente data governancehulpmiddelen, zo viel op te maken uit de presentatie van ABN AMRO.

Data zijn ook essentieel in een andere tak van sport: voetbal. De bekende internationale scheidsrechter Bas Nijhuis liet tijdens een interactieve presentatie zien hoe data wordt toegepast om de juiste beslissingen te nemen tijdens een hectische voetbalwedstrijd. De juiste data op het juiste moment kan het verschil betekenen tussen een onbestrafte overtreding en een terecht uitgedeelde rode kaart. Net als in het bedrijfsleven.

Fotografie Martine van der Moolen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter