Bijna drie kwart van de organisaties in Nederland en België hanteert inmiddels agile methodieken voor projecten. Zes op de tien vinden het de beste manier om flexibel te opereren en in te kunnen spelen op verandering. Bedrijven moeten echter veel moeite doen om controle te houden over deze projecten. Daarop duidt onderzoek van KPMG.

Drie op de vier onderzochte bedrijven verwachten dat agile de norm wordt voor het bereiken van verandering. Van de onderzochte bedrijven gaat 85% ervan uit dat de komende jaren sprake zal zijn van een ‘hybride’ situatie waarbij agile en de traditionele watervalmethode door elkaar heen zullen worden gebruikt.

“Veel bedrijven vinden dat agile in tijden van onzekerheid en veranderende omstandigheden meer soelaas biedt dan de traditionele benaderingen die veel gestoeld zijn op de watervalmethode. Bij deze aanpak wordt bij aanvang van het project de uiteindelijke doelstelling geformuleerd en worden gedurende de uitvoering een aantal vaste fasen doorlopen”, zegt Joost Groosman, partner bij KPMG Management Consulting.

“Effectief project- en programmamanagement is essentieel om de strategische doelstellingen te realiseren. Zeker in de relatief volatiele omgeving waarin bedrijven tegenwoordig opereren. De afgelopen jaren heeft een groot aantal ondernemingen dan ook ‘agile’ geïntroduceerd omdat deze benadering het succes van projecten aanzienlijk kan vergroten.

Maar de implementatie is niet altijd gemakkelijk. Drie van de vier ondernemingen zien de mate van volwassenheid van de onderneming als het grootste obstakel voor de adoptie van agile. Hoewel de IT-functie ooit aan de wieg stond, is het voor een succesvolle toepassing noodzakelijk dat ook de andere functies binnen de organisatie van het begin tot het eind actief meedraaien.”

Ondanks de voordelen van de agile methode geeft bijna de helft van de bedrijven aan dat het management het gevoel heeft te weinig controle te hebben over projecten. Vier op de tien organisaties vinden dit een van de grootste uitdagingen bij overstap naar deze vorm van projectmanagement.

“Agile vereist een totaal andere houding van het management dan de traditionele benadering van projecten. Het vertrouwen hebben dat het ‘zelfsturende’ agile team het project onder controle heeft, vormt het belangrijkste kenmerk. Voor veel volwassen ondernemingen is deze onzekerheid lastig”, zegt Groosman. “Zeker voor het management dat vaak op zoek gaat naar extra controlemechanismen.”

Het management moet leren afstand te nemen op het juiste moment. Daarvoor moeten executives een aantal van de traditionele KPI’s loslaten en zich richten op volstrekt andere indicatoren die meer gericht zijn op de uiteindelijke waarde van het resultaat, op de teamprestatie en de dynamiek waarin het project met succes is voltooid.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam