Waar liggen de prio’s van CIO’s? Waar zal de digitale economie en de IT-afdeling naartoe bewegen? En welke functies komen daarbij kijken? Computer Futures deed onderzoek onder tweehonderd CIO’s in Europa, werkzaam in verschillende branches, naar hun persoonlijke prioriteiten.

De CIO is niet langer enkel verantwoordelijk voor een goede IT-architectuur, maar krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de hele organisatie en de bedrijfsvoering. IT is verweven in alle afdelingen en bedrijfsprocessen. Hij of zij houdt zich anno nu ook bezig met het bewaken van kosten en processen, net als het exploiteren van bedrijfsdata.

Cybersecurity derde prioriteit

Het grote verschil tussen de prioriteiten van 2018 en 2017 is de aandacht voor cybersecurity. Deze schuift van de laatste plaats op de ranglijst naar een plek in de top drie en stoot daarmee IT-operations van de derde plaats. Boven aan de agenda van CIO’s stond in 2017 het stimuleren van bedrijfsinnovatie, gevolgd door het stroomlijnen van IT-initiatieven met bedrijfsdoelen. Deze twee prioriteiten bleven in 2018 onveranderd.

De CIO bepaalt het beleid, dus ook de invulling van de taken van zijn team. Wat moeten IT-professionals gaan oppakken de komende jaren? Waarop de CIO zich focust, bepaalt de vraag naar bepaalde IT-specialisten. Oftewel, de IT-functies van de toekomst. Hoe ziet het topteam van de CIO eruit?

Application-developer – van businesswens naar applicatie

Met de groeiende rol van de CIO in het bedrijf, is het niet vreemd dat bedrijfsinnovatie boven aan zijn of haar agenda staat. Aan de CIO de taak om dit te faciliteren. Dit doet hij onder meer door goede maar schaarse application-developers, ofwel application-engineers, aan de IT-afdeling toe te voegen.

Innovationmanager – de schakel tussen R&D, technologie en directie

De CIO transformeert steeds verder in de richting van een verandermanager, waarbij verantwoordelijkheden als innovatiemanagement en talentontwikkeling horen. De meeste organisaties hebben een focus op digitale groei, maar veelal zijn huidige businessmodellen niet toereikend meer. Strategische inzet van IT is hierbij key. Modellen moeten worden veranderd of opnieuw uitgevonden, wat leidt tot nieuwe producten en diensten.

Allemaal taken die vragen om een innovationmanager. Hij is degene die product-initiatieven overziet en beoordeelt op haalbaarheid en succes. Ook het realiseren gaat onder zijn leiding. Iemand die kwaliteit waarborgt en verantwoordelijkheid draagt voor creatie en implementatie van innovatie. Hij is de vraagbaak voor de developers die zich over nieuwe producten en diensten buigen. Bovendien heeft hij het portfolio van innovatieprojecten onder zijn hoede. De innovationmanager is de schakel tussen R&D, technologie en directie.

Data-protection officer – een paar extra handen voor het securitybeleid

Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder, wat vereist dat de CIO aandacht heeft voor cybersecurity. In 2017 was hier al groeiende aandacht voor, zeker voor dreigingen van buitenaf. Helaas hadden veel organisaties nog oogkleppen op als het ging om bedreigingen vanuit de eigen organisatie. Komend jaar zullen ook deze aandacht krijgen. ‘Zero trust’ moet de nieuwe houding van IT-teams worden; er moeten authenticatiemaatregelen worden getroffen.

Een andere ontwikkeling die risico’s met zich meebrengt, is de opkomst van nieuwe technologieën, zoals IoT en blockchain. Deze worden veelvuldig geïmplementeerd in bedrijfsprocessen. Dat gaat gepaard met security-uitdagingen, want ze openen nieuwe deuren voor de cybercrimineel. Eenmaal ingebroken heeft hij ook toegang tot zeeën aan data. Verder mogen we de invoering van de GDPR (mei 2018) niet vergeten. Waarborging van databescherming valt namelijk onder de verantwoordelijkheden van de CIO.

Daarom neemt hij professionals zoals data-protection officers, information security officers en information/datagovernors aan. Iemand met diepgaande kennis op het gebied van databescherming en GDPR is een welkome aanvulling op het IT-team. Zo’n professional heeft zowel inhoudelijke securitykennis nodig als een adviserende houding. Het waarborgen van compliancy, security-awareness creëren binnen de organisatie en het beantwoorden van securitygerelateerde verzoeken behoren allemaal tot zijn takenpakket.

Verder hebben veel organisaties stappen te zetten qua beleid en procedures op het gebied van security. Is het beleid eenmaal opgesteld, dan moet het geïmplementeerd en beheerd worden.

Digital transformation innovator – kosten- of toch businessoptimalisatie?

Vorig jaar stond het verbeteren van de IT-operations derde op de ranglijst van prioriteiten van CIO’s, inmiddels is deze naar de vierde plaats gedaald. Alsnog is dit een zeer belangrijk speerpunt in veel IT-strategieën. Op dit moment is het optimaliseren van de kosten van IT voornamelijk gericht op businessoptimalisatie; het belangrijkste criterium bij het prioriteren van kostenoptimalisaties is de meerwaarde voor de business. In plaats van het daadwerkelijk realiseren van kostenreducties. Een puntje van aandacht.

Dit staat in nauw verband met de digitale transformatie, oftewel: de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen en de impact hiervan op de organisatie. Vandaar dat CIO’s graag digital transformation innovators, accelerators en analysts aantrekken. Zij versnellen de digitalisering, vergroten de customer-engagement en verhogen de traffic. Verder buigt de CIO zich over de user-experience, om efficiëntie en impact van de organisatie naar een volgend niveau te tillen. De digital-transformationmanager geeft koers aan de digitale strategie. Hij of zij ontwikkelt de roadmap en bewandelt deze met het IT-team.

De prioriteiten van CIO’s

Bedrijfsmodellen en -processen transformeren niet alleen, ook de CIO neemt een andere rol aan. Zo ontstaat de vraag naar ‘nieuwe’ IT-professionals. Hardcore IT-functies blijven bestaan, maar daarnaast wordt een scala aan functies in het leven geroepen waarin business en IT samenkomen. De prioriteiten van de CIO staan steeds nauwer in verband met bedrijfsdoelstellingen. De IT’er die inspeelt op deze verschuiving, die kennis heeft van de business én IT, en die advies- en communicatievaardigheden bezit, dát is de IT-professional van de toekomst.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam