Banken en verzekeraars staan voor een aantal flinke uitdagingen. De opkomst van blockchaintechnologie is er een van. Alle reden voor CIO Magazine om samen met Equinix voor IT-verantwoordelijken uit de financiële sector een discussie over dit onderwerp te beleggen. De laatste trends, ontwikkelingen en het benutten van kansen stonden centraal, maar vooral de vraag: wat moeten we met blockchain?

Blockchaintechnologie biedt onmiskenbaar een nieuwe manier om transacties af te handelen. Kinderziektes zijn er ook. Maar waar veel organisaties mee worstelen is de vraag hoe de blockchain hun businessdoelstellingen kan helpen realiseren. Dat innovatieve pilotproject is leuk, maar hoe profiteren we op de lange termijn van deze technologische ontwikkeling?

Kenmerken

James Maudslay, global head of Insurance bij Equinix, zette om te beginnen uiteen wat de karakteristieken van blockchaintechnologie zijn. Een opvallend kenmerk volgens Maudslay is dat de transacties niet veranderd kunnen worden, net zomin als de tijdregistratie die daarbij hoort. Het is noodzakelijk – voor wie op zoek is naar een businesscase – de blockchaintechnologie in een keten of ecosysteem toe te passen. Daar ligt zowel de kracht (om ketentransacties te versnellen en verbeteren) als de zwakte van blockchain. Weinig of geen bedrijven kunnen in hun eentje een blockchain-initiatief starten; er is altijd een keten van organisaties bij betrokken.

Er lijken niet heel veel implementaties te zijn die niet ook met traditionele toepassingen te realiseren zijn. Een belangrijk verschil dat blockchain biedt, is de afwezigheid van een centrale autoriteit. Registratie van transacties met een tijdstempel, die vervolgens niet te veranderen zijn – het kan ook met een dbms. In dat geval zal er echter altijd één partij zijn die de data beheert en dus meer macht heeft dan de andere spelers in de keten. En dat is niet het geval bij blockchain.

Businesswaarde

Naar aanleiding van een gedachtewisseling over de kenmerken van blockchain ontstond tijdens de rondetafel al snel discussie over de vraag wat nu geschikte toepassingen van deze technologie zijn. In de woorden van een van de deelnemers: “Iedereen is op zoek naar de businesswaarde, omdat deze technologie zo goed is!”

“Weinig bedrijven kunnen in hun eentje een blockchain-initiatief starten; er is altijd een keten van organisaties nodig”

Een andere deelnemer verhaalde hoe in zijn organisatie een projectgroep heeft gekeken naar de optie om pensioenen voor deelnemers door middel van blockchain overdraagbaar te maken van het ene naar het andere pensioenfonds. Nee, zegt hij desgevraagd, het gaat niet om een probleem waar technisch gezien geen andere oplossing voor is: “We vonden de technologie zo sexy, we wilden niet het risico lopen kansen te missen en wilden de mogelijkheden leren kennen.”

De businesscase bleek nog bij geen van de deelnemers te zijn gevonden. De markt bevindt zich duidelijk nog in een snuffelfase.

Geen experiment

James Maudslay heeft hier zo zijn bedenkingen bij: “Ik bezocht onlangs twee blockchain-events in de VS, waar diverse cases werden gepresenteerd. Wat ik daarvan heb opgestoken? Dat je blockchain niet moet zien als een experiment uit je chemiedoos. Als je de businesscase niet ziet, begin er dan niet aan.”

Maudslay ziet diverse disruptieve ontwikkelingen in bijvoorbeeld de verzekeringsbranche, vaak draaiend om de klantrelatie, waarbij machine-learning een grote rol speelt. En blockchain? Blockchain zie ik echt wel doorbreken – al was het maar met het oog op de onveranderbaarheid van de data, de toegenomen transparantie en de kostenreductie. Alleen nu nog niet.”

Van IoT naar blockchain?

Voorlopig speelt blockchain dus een beperkte rol in de financiële sector. Zagen de deelnemers al concurrenten opdoemen die, gewapend met technologie zoals blockchain, de positie van de gevestigde orde kan bedreigen? “Misschien de Amazons van deze wereld”, viel aan tafel te beluisteren. “Of autofabrikanten. Voor hen is de stap klein.” “Dat zeiden we vijf jaar geleden ook al”, reageerde een ander. “Maar het is nog steeds niet gebeurd.”

“Je moet blockchain niet zien als een experiment uit je chemiedoos. Als je de businesscase niet ziet, begin er dan niet aan.”

Na enig heen en weer praten kwam het erop neer dat het internet of things waarschijnlijk op de korte termijn disruptiever gaat zijn dan blockchain. Meerdere deelnemers zien proofs of concept, dikwijls gericht op het preventief detecteren van incidenten die schade kunnen veroorzaken. Wel zien ze hier uitdagingen op het gebied van datamanagement en privacy, waarbij de AVG meermalen genoemd wordt.

Vincent Philipsen, sales director bij Onegini, is een van de andere experts aan tafel. Hij ziet IoT wel een stimulerende rol gaan spelen bij de adoptie van blockchain, waarbij data ondubbelzinnig worden opgeslagen en een trigger kan zijn voor het in werking stellen van smart contracts.

Vertrouwde partner

Philipsen wees erop dat ook leveranciers van IoT-apparatuur of -diensten verzekeringen zouden kunnen gaan verkopen. “Zitten verzekeraars hier wel bovenop?”, vroeg hij zich af.

Hij schetste hoe verzekeraars beter met hun klanten zouden kunnen communiceren. Niet door het kunstje van andere verzekeraars af te kijken maar van bedrijven als Nike, KLM of Amazon. “Verzekeraars zouden eens moeten overwegen of ze niet, door middel van IoT, apps en een portal, een vertrouwde partner van hun klanten zouden moeten willen worden. Een partner die adviseert over voorkomen van schade dan wel gezondheidsklachten, gebaseerd op data.”

Hoe organisaties vervolgens met alle gegenereerde data omgaan, en of blockchain daarin een rol kan spelen, is volgens de experts en deelnemers aan tafel nog niet duidelijk en onderwerp van onderzoek.

Platformeconomie

De opkomst van ecosystemen rond platforms (ook wel platformeconomie genoemd) leidt aan tafel tot een uitgebreide discussie. De vraag is wie de eigenaar van het platform wordt, waar de businesswaarde in een ecosysteem gaat vallen en hoe wordt omgegaan met privacygevoelige data.

“Wil je als platform concurreren met partijen als Amazon, dan zul je gebruik moeten maken van de enorme snelheid waarmee blockchain transacties kan verwerken”, merkte iemand op.

Het vraagstuk van wie in het ecosysteem de meest belanghebbende is, blijkt wel uit de case van een grote reder die werd genoemd. Deze reder is bezig zijn papieren administratie te vervangen door blockchaintechnologie. Vele andere partijen, zoals havens en distributeurs, zullen daarbij moeten aanhaken. Maar wat is hun belang daarbij? En hoe gaan ze om met andere rederijen?

Ook InsureWave, een verzekeringsplatform voor de zeevaart van onder meer Maersk, EY en Microsoft, werd besproken. Hier speelt blockchaintechnologie, geleverd door het Estse bedrijf GuardTime, een centrale rol.

“Hebben mensen vertrouwen in blockchaintechnologie, ook gegeven het feit dat die vaak in verband wordt gebracht met cryptocurrency’s?”

Antoine de Wispelaere, directeur van BAUHAUS ArtiTech, en voormalig sr vice president Group Information Services bij Robeco, was de derde expert aan tafel. Hij bracht de kwestie van het vertrouwen ter sprake. “Is dit iets waar klanten belang aan hechten? Enerzijds zie je een app als Tikkie, waarmee je geld kunt overmaken. Niemand stelt hierbij de onderliggende technologie ter discussie.

Anderzijds, met behulp van blockchain kun je betalingen doen en geld opnemen buiten de banken om, maar hoe zou je zoiets op de markt kunnen brengen? Hebben mensen vertrouwen in blockchaintechnologie, ook gegeven het feit dat die vaak in verband wordt gebracht met de ter discussie staande cryptocurrency’s?”

Hij wees ook op het belang van goed keymanagement, omdat encryptie zo’n grote rol speelt in ecosystemen en blockchains. Ook blockchain is niet bestand tegen menselijke fouten. Als je de vergelijking maakt met codering van het internet zelf, dan is die omgeving redelijk open en kunnen kwaadwillende engineers flinke schade aanrichten door configuraties te veranderen. Hoe makkelijk dit ook is, er gaat weinig fout met internet en er zijn weinig mensen met een diep wantrouwen jegens internettechnologie.

Vertrouwen is belangrijk maar is een wat ongrijpbaar fenomeen, zo was de teneur aan tafel. 
De sessie kwam daarmee ten einde. Moderator Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur van CIO Magazine, concludeerde dat de businesscase voor toepassing van blockchain in de financiële sector nog allerminst helder is en riep de deelnemers op om over enkele jaren nog eens hun blockchaintoepassingen te komen presenteren. Helder was in elk geval wel dat indicatoren voor toepassing van blockchains weleens platforms, ecosystemen en vooral IoT zouden kunnen zijn.

Fotografie Mark van den Brink

Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Als hoofdredacteur was hij van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen, onlines en congressen. Vanaf 2001 was hij communicatieadviseur en hoofdredacteur van diverse media bij Ten Hagen & Stam en Sdu Uitgevers. Sinds 2008 is hij actief bij ICT Media (bladen, online, onderzoeken en events) en tevens eigenaar van Contact Media, producent van content voor de IT-sector.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam