Territoriumdrang van leveranciers, een overvloed aan keuzes en gebrek aan security en standaardisatie zijn de voornaamste hindernissen voor de opmars van veelbelovende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), het EPD en slimmere ‘imaging’ binnen het zorgdomein. Ook kunnen we leren van ‘Barbie’. Dat concludeert Jan Peter de Valk, oud-CIO van zorgverzekeraar VGZ naar aanleiding van het congres Zorg & ICT, afgelopen week in de Utrechtse Jaarbeurs.

De Valk volgt de gezondheidszorg op de voet. Naast oud-CIO binnen het domein vervulde hij diverse bestuurs- en onderzoeksfuncties bij onder meer LUMC, Radboud en IBM. Hij deelt in een kort interview enkele observaties naar aanleiding van zijn beursbezoek van vorige week.

Hoe zou je de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in grote lijnen schetsen?
“Er is verwarrend veel te koop aan IT-oplossingen voor zorgverleners en zorginstellingen. Ook al heeft er onder leveranciers een behoorlijke shake-out plaatsgevonden, waardoor enkele grote spelers vrij dominant geworden zijn. Denk aan Chipsoft, Epic en Cerner.

Daarnaast zijn er leveranciers die (opnieuw) stappen maken: Siemens, Philips, Agfa, Kodak/Carestream, Fujifilm en diverse kleine spelers. Omdat een algehele dominantie van één grote marktpartij niet voor de hand lijkt te liggen, zijn partnership, aansluitbaarheid en standaardisatie cruciaal binnen het ‘ons-kent-ons’-zorg-ecosysteem.”

Wat is de meest in het oog springende observatie in technologisch opzicht?
“Ik heb me als onderzoeker en bestuurder lange tijd gericht op PACS: picture archiving and communication systems binnen het medische domein. Deze ‘imaging’ is nog steeds een actueel onderwerp, maar wordt beter en sneller en bovendien steeds vaker toegepast in combinatie met AI, cloud en moderne security. Weliswaar steeds meer in samenhang en ecosystemen, maar het blijft toch vooral een territoriumstrijd.”

Kun je een paar voorbeelden geven van technologie-gedreven innovaties?
“De dokter wordt steeds meer ondersteund door slimme assistentie. Deze zit zelfs ingebakken in diverse getoonde operationele systemen, van diagnosesuggestie tot aan een SLA-gerelateerde responstijd. Daarnaast zie je een opmars van niche-oplossingen in de praktijk. Denk aan computer-ondersteunde ontslaghulp bij kinderen, digitale coaching en op specifieke doeleinden toegespitste spreekkamers.”

“Partnership, aansluitbaarheid en standaardisatie cruciaal binnen het ons-kent-ons-zorgecosysteem”

“Daarnaast zie je dat de behoefte aan standaardisatie in interoperabiliteit gestalte krijgen dankzij initiatieven als IHE/PHIT, VNA op het gebied van PACS, digitale standaarden voor informatieuitwisseling zoals DICOM, HL7 en XDS.

Het VIPP-programma beoogt een versnelde invoer van een online integraal digitaal patiëntendossier in Nederland. Als het even kan dit jaar nog. Laten we hopen dat dit lukt, mits aan de benodigde voorwaarde ten aanzien van privacy en security worden voldaan. De kwestie rond reality-fenomeen Barbie, waarbij haar EPD door ongenood en onbevoegd personeel kon worden ingezien, leert ons hoe het in elk geval niet moet.”

Welke stappen zijn nodig om de zorg echt te laten profiteren van technologische vooruitgang?
“Heel belangrijk is begrijpelijke terminologie, zodat het delen van kennis en informatie tussen de diverse disciplines en de patiënt verbetert. Verder blijkt dat deskundige IT-partners en dito personeel cruciaal zijn voor het welslagen van een betere onderlinge samenwerking.”

Heb je nog een laatste opmerking of visie die je wilt delen?
“Verbeterde tooling voor (dossier)transfers kan van levensbelang zijn. Dit verdient absoluut de aandacht. Daarnaast zijn er stappen nodig ter voorkoming van fouten, bijvoorbeeld bij medicatie. Strakker organiseren, barcoderen en eerder signaleren zijn voorbeelden van oplossingen. Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk brengt dit al in de praktijk.

Ten slotte lijkt het erop dat gehypte AI gelukkig steeds meer ‘Intelligente Assistentie’ wordt, een bittere noodzaak voor medisch/zorg-personeel, maar vooral patiënten en cliënten. Al met al was het congres een zinvolle tijdsbesteding. De ontwikkelingen zijn veelbelovend.”

Hotze Zijlstra (1964) is taalkundige en heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het journalistieke domein. Als ‘vaste freelancer’ doet hij thans de hoofdredactie van CDO Magazine en maakt hij dragende artikelen voor de uitgaven BAAS en CIO Magazine.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter