Damen Shipyards is op een transformatieve reis. De scheepsbouwer ambieert een positie als maritieme solution provider, waarbij connected vessels een belangrijke rol spelen. Op basis van data van schepen zijn immers nieuwe services voor klanten te ontwikkelen. Het is een van de vele grote transformatieprojecten waarbij CIO Aart Rupert nauw betrokken is. “Het draait om de vraag hoe een klant meer waarde uit zijn schip kan halen.”

Aart Rupert startte zijn loopbaan als consultant en werd later accountmanager bij PinkRoccade. Na een kleine zeven jaar verruilde hij deze positie voor de functie van salesdirector bij PinkRoccade IT Management en vervolgens PinkRoccade Local Government. Daarna, vanaf 2006 vervulde hij directiefuncties bij managementadviesbureaus, alvorens in 2013 bij Damen Shipyards Group aan te treden.

Aart, wat is de rol van de IT-organisatie binnen Damen en hoe is deze georganiseerd?
“We hebben een run-organisatie die verantwoordelijk is voor de continuïteit van het applicatielandschap en de systemen. We besteden daarbij veel uit. De IT’ers die we binnenhalen, ontwikkelen kennis van de Damen-organisatie en zetten we daar in waar ze het verschil kunnen maken – en niet daar waar anderen het beter kunnen dan wij. De run-organisatie is dan ook een regieorganisatie.”

“Dan hebben we een align-organisatie die sterk bij de business betrokken is: ‘Wat heb je nodig, hoe zien de roadmaps eruit, welke doelstellingen kunnen we naar IT-doelstellingen vertalen?’ Die doelstellingen kunnen liggen op het gebied van operational excellence – het verrijken van dienstverlening met digitale services – tot customer exellence – hoe gaan we de klant beter bedienen, van lead tot decommissioning?”

“De build-organisatie is verantwoordelijk voor de projecten. Hier hebben we eigen mensen zitten, maar ook een aantal leveranciers waar we goede banden mee hebben. In feite is dit ook een regieorganisatie. De architectuurfunctie is hier heel belangrijk. Onze architecten moeten bijvoorbeeld de integratie bewaken, zeker als we uitbesteden.”

“Een aantal projecten doen we via watervalachtige methoden. Ze hebben heldere deliverables, een heldere scope, een helder budget… Een aantal projecten doen we op een agile manier, zeker als ze innovatief zijn, op het gebied van customer-experience, IoT. We hebben Salesforce agile geïmplementeerd; dat is heel goed gegaan, net als ons IoT-platform. Een uitrol van ERP is wat ons betreft nog steeds een watervalproject, met hooguit enkele agile componenten.”

“Het succes van agile is mijns inziens sterk afhankelijk van de product-owner die uit de business komt. Bij de Salesforce-implementatie hadden we een heel goede product-owner die een scherp oog had voor de belangen van de in- en de externe klant. Een zwakkere product-owner zal naar binnen kijken en IT-problemen gaan oplossen.”

“Als CIO voel ik me verantwoordelijk voor hoe IT en digitalisering in de organisatie verlopen. Daar hebben we een IT-organisatie voor, maar ook een businessorganisatie. Je kunt het niet meer alleen.”

Video: het connected Vessel platform van Damen

Hoe verandert de rol van de IT-organisatie in het licht van de transformatie van de business?
“De IT-organisatie heeft zich de afgelopen jaren zeker aangepast aan de ontwikkelingen in de business. Grote projecten, zoals rond ERP, draaien in feite om de vraag hoe we de processen end-to-end gaan inrichten. De business is daar zeer belangrijk in; IT’ers kunnen dat niet oplossen. Je wilt dus integrale teams inrichten.”

“Daar zit wel een uitdaging in: je krijgt supportorganisaties aan de businesskant, die informatiemanagement invullen. Die organisaties worden vervolgens door de business als onderdeel van support gezien… We gaan nu dan ook IT-businesspartners aanstellen die zitting gaan nemen in de MT’s van de divisies. Ik zie die mensen als het ware als de CIO’s van die divisies.”

Wat is volgens jou de rol van de CIO in een digitale transformatie?
“Ik zie drie rollen. In de eerste plaats ben je verantwoordelijk voor de continuïteit. Daarmee ben je soms de rem op bepaalde initiatieven zodra die de continuïteit onder druk zetten. Dan weer heb je de rol van guardian die ervoor zorgt dat er op een veilige manier wordt gewerkt. En dat is niet eenvoudig. Je wil immers niet dat informatie in de verkeerde handen valt. Of dat de continuïteit in gevaar komt door security-incidenten.”

“Maar je hebt ook de rol van innovator. Je ziet kansen, wil dingen opstarten. En dat is wel duaal. Soms rem je af omdat innovaties wel veilig en beheersbaar moeten zijn.”

‘Je mag professionals uitdagen, maar je moet ze ook serieus nemen’

Hoe verenig je die drie rollen in jezelf?
“In de eerste plaats door het werk zo te organiseren dat je die rollen van elkaar lostrekt. Het is natuurlijk ook niet zo dat één persoon alles doet. Het is de IT-organisatie. Maar in de board vertolk ik die rol en zal ik alle aspecten meenemen. Een innovatie bijvoorbeeld die je schaalbaar wil maken. Daar komen security en beheersbaarheid om de hoek kijken.”

“Ik ben gezegend met een goede operations manager zodat ik aan de operatie weinig tijd kwijt ben. Die tijd steek ik wel in de grote projecten, zoals ERP en IoT. En ik ben sponsor van innovatietrajecten, waarbij ik bijvoorbeeld kijk of een innovatie schaalbaar te maken is.”

Ben je dan iemand die probeert een initiatief dat niet aan de eisen voldoet in de gewenste richting om te buigen, of zeg je ook weleens nee?
Choose your battles. Als je niet de middelen of de tijd hebt om dingen om te buigen, probeer dat dan niet. Dan vertraag je alleen de boel. Bij het Salesforce-traject lukte het ombuigen op bepaalde elementen heel goed.”

Hoe zou je jezelf als leider typeren? Als inspirator, coach of directieve leider?
“Ik denk dat ik van alles een beetje ben. Ik hoop oprecht dat ik collega’s kan coachen en faciliteren. Als je professionals aanstelt, mag je ze uitdagen, maar je moet ze ook serieus nemen. Ik ben anderzijds vrij koersvast in de dingen die ik wil bereiken. Ik kan accepteren dat je ergens met een grote bocht naartoe gaat, maar wil die koers wel vasthouden.”

“Bij agile werken ligt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Dan is het belangrijk de visie en de doelstellingen zo helder mogelijk te maken. Hoe de teams die vervolgens invullen, bepalen ze zelf samen met de product-owner. En doet iemand dat dan heel goed dan zet je diegene op de bühne om te vertellen hoe hij het heeft gedaan en om anderen te laten meekijken. Omgekeerd geldt hetzelfde: hebben mensen ergens moeite mee, laat ze dan eens kijken bij een team dat het goed doet.”

“Voor elke leidinggevende maar zeker voor een CIO geldt: als je in staat bent de goede mensen om je heen te verzamelen, ga je veel vaart maken. En ik ben dan vaak verbaasd om te zien hoeveel moois eruit komt!”

Wat zijn de volgende stappen voor Damen in de digitale transformatie?
“Heel belangrijk zijn één global ERP en één global PLM (product-lifecyclemanagement, red.). Eén manier van werken, in je engineering, supply-chain je productie. We produceren in series en hebben complexe ‘one offs’. Beide processen moeten we goed ondersteunen. Wereldwijd maken we gelijke producten op verschillende werven, we maken gebruik van dezelfde suppliers, engineering-capaciteit en gegevens over onderdelen. Dan is het belangrijk om de processen, datadefinities en applicaties zo goed mogelijk af te stemmen en te stroomlijnen. We willen dezelfde taal spreken.”

“Een ander speerpunt is customer experience. Ik geloof er sterk in dat we van lead tot decomissioning de klantreis ondersteunen. Met chatbots, configuration apps, en e-commerce sites waar we reserveonderdelen verkopen, willen we de customer experience steeds beter maken.”

“Een vierde uitdaging ligt in het integreren van de supply chain in ons hele bedrijf. Met zo veel onderdelen en zo veel leveranciers wil je wel dat alle systemen op elkaar aangesloten worden.”

“Op IoT-gebied zijn we bezig met het connected vessel platform dat we samen met TCS hebben ontwikkeld (zie het kader Platformeconomie in de maritieme sector, red.). Daarvoor tonen nu de eerste klanten interesse. We hebben inmiddels circa duizend sensoren op het platform aangesloten, waarbij je je moet voorstellen dat een schip er zo’n tienduizend heeft!”

[Lacht:] “Ik heb al eens aan research gevraagd wat nu de golden sensor is die we absoluut moeten aansluiten. Het draait om de vraag hoe je meer waarde aan de klant kunt leveren. Je kunt dat eigenlijk vertalen in: ‘Hoe zorgen wij ervoor dat je beter kunt werken met een visserschip van Damen of hoe je de kust beter kunt beveiligen met een kustwachtschip van Damen’.”

‘Zeker voor een CIO geldt: verzamel goede mensen om je heen’


Platformeconomie in de maritieme sector

Damen wil een leidende rol spelen in de maritieme industrie. Daartoe speelt het in op trends die het onderkent, zoals een verschuiving in de richting van service en prestatiecontracten. Damen verbindt ook klanten en leveranciers in het Damen-ecosysteem. Daarnaast wil Damen een nieuwe inkomstenbron aanboren uit digitale services, gebaseerd op de data die schepen produceren. In de nabije toekomst zal Damen niet alleen scheepsbouwer maar ook maritieme service-integrator zijn.


Het concern ontwikkelde met dat doel het connected vessel platform, een applicatie die op basis van data uit sensoren en edge-applicaties onder andere het plannen van schepen, onderhoud en het optimaliseren van brandstofverbruik mogelijk maakt en veiligheid verder kan verbeteren. Op dit platform is niet alleen Damen actief maar ook derde partijen, zoals leveranciers van generatoren, turbines en scheepsmotoren.De veelomvattende IoT-toepassing werd voor Damen ontwikkeld door TCS. Connected vessels zijn uitgerust met een groot aantal sensoren. Deze voeden via edge-applicaties het door TCS agile ontwikkelde cloudplatform dat ruim honderd businessregels biedt om uit de data relevante informatie te kunnen destilleren.


Damen Shipyards in cijfers

  • Opgericht: 1927
  • Omzet in 2018: 2 miljard euro
  • Aantal medewerkers: ruim 12.000
  • Aantal leveranciers: ruim 1.500
  • Aantal scheepswerven: 36
  • Aantal schepen per jaar: ca. 175
  • Aantal schepen gebouwd: ruim 6.500

Fotografie Roelof Pot

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam