Bij ManpowerGroup is een grote verbouwing gaande. Dit heeft niet alleen te maken met achterstallig onderhoud, maar ook met de wens een data-gedreven bedrijf en een digitaal platform te worden. Dit alles om in te kunnen spelen op een arbeidsmarkt die aan de vooravond van grote veranderingen staat.

Aan het woord is Erik Janse, sinds twee jaar CIO NL bij de uitzendorganisatie. Hij vergelijkt de transformatie met een grote legpuzzel: “Systemen, processen, data en apps… Mis je een stukje dan moet je terug naar de tekentafel.”

Bij het leggen van de puzzel spelen mensen, bedrijfsprocessen, technologie en data een rol. Janse geeft aan dat deze factoren van elkaar afhankelijk zijn, maar dat hij de prioriteit ligt bij de medewerkers van ManpowerGroup en het duidelijk overbrengen van de visie achter de transformatie: het worden van een data-gedreven bedrijf.

“De visie is de kapstok voor alles. Daarnaast vind ik kennisontwikkeling bij de medewerkers heel belangrijk. Het is voor iedereen namelijk nog lastig te begrijpen welke rol hij straks, na de transformatie, speelt, van directie tot werkvloer.”

“Ik werk vaak met storytelling en maak het graag visueel”

De vraag is hoe je hierover communiceert. De containerbegrippen die vaak gehanteerd worden, zoals ‘data-driven’, maken het er niet makkelijker op. Erik Janse: “Ik werk vaak met storytelling en maak het graag visueel.”

Strategie

De visie op de verandering is met één woord, of misschien containerbegrip, samen te vatten: data-driven worden. “De arbeidsmarkt verandert snel”, zegt Janse, “We doen aan uitzenden en detacheren, maar ook steeds vaker ICT-projecten. We leveren workforce solutions.

Tegelijkertijd zijn er demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, die tot een gebrek aan werknemers gaan leiden. Daarnaast hebben nieuwe generaties werknemers de wens te flexibiliseren.

Bedrijven willen op deze ontwikkelingen inspelen, ze willen klaar voor de toekomst zijn: de juiste mensen in huis hebben die meekunnen met alle veranderingen en met de juiste expertise.”

“ManpowerGroup wil bedrijven helpen deze vraag te realiseren, door te helpen met opleidingen, de inrichting van de organisatie, het organiseren van HRM en wellicht ook business process outsourcing. ManpowerGroup zorgt voor de invulling, namelijk het leveren van de benodigde medewerkers.”

Data-gedreven

“Dit alles wordt data-gedreven”, vervolgt hij, “Wil je een klant helpen in te spelen op alle ontwikkelingen en ervoor zorgen dat hij de juiste medewerkers in huis krijgt, moet je alles weten van die klant en van de markt. Dit willen we in de nabije toekomst kunnen doen en dat kan alleen fact-based.” Van uitzendorganisatie naar een data-gedreven dienstverlener.

Erik Janse is binnen ManpowerGroup nauw betrokken bij het opzetten van data-strategie en -architectuur voor de hele groep. “Deze zullen voor alle landen binnen de groep hetzelfde zijn”, legt hij uit, “Ook willen we meer data gaan delen, uiteraard binnen de kaders van de AVG.”

De investeringen van ManpowerGroup waren in de ontwerpfase nog bescheiden, maar nu, een jaar later, zijn ze flink toegenomen.

Control room

Het vraagt stuurmanskunst om alle veranderingen in goede banen te leiden. “We hebben veel aandacht voor IT governance”, benadrukt Janse, “Het hele landschap wordt anders, de bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd, geüniformeerd en afgestemd op de ‘best practices’. IT-beheer en servicemanagement richten we in conform BISL en ITIL. Er komen nieuwe rollen, zoals proces owners, data stewards en data owners.”

“De toekomst zal uitwijzen of we een chief digital officer of een chief data officer gaan aanstellen. De functie van CIO zou hiermee komen te vervallen. We gaan immers IT zeer goed organiseren, veel uitbesteden en de volledige beweging naar de cloud maken”

“De toekomst zal uitwijzen of we een chief digital officer of een chief data officer gaan aanstellen”

Ook de governance zelf zal data-driven worden. Het transformatieprogramma heet niet voor niets ‘Greenfield’: “We kunnen nu de basis zo neerleggen dat je straks als het ware een control room hebt en op basis van feiten kunt sturen.”

Eigenaarschap

Bij ManpowerGroup wordt nog nagedacht over het eigenaarschap van data, altijd een complexe kwestie. Erik Janse: “Kijk je naar wetgeving dan ligt het eigenaarschap binnen de groep zonder meer bij het betreffende land. De vraag is dan hoe het eigenaarschap ligt wanneer je het hebt over internationale strategische klanten.”

“In elk geval zullen we onderzoeken hoe we onze control- en incentives-mechanismes gaan afstemmen op het ownership van data. Iedereen die waarde levert in een proces zal daarvoor de juiste beloning moeten krijgen. Anders handelen mensen niet naar je doelstellingen.

”Het eigenaarschap van besturingsinformatie zal in elk geval bij de desbetreffende leidinggevende liggen. Die zal er zelf voor moeten zorgen dat hij de juiste informatie ontvangt, afgestemd op de strategische doelstellingen. Erik Janse verwacht dat managers wel zullen moeten wennen aan deze nieuwe rol.

Meta-data

Metadata kun je op corporate niveau definiëren en dat is ook wat ManpowerGroup doet. Het is nog wel een lange weg, geeft Janse aan: “Nederland voert momenteel een pilot uit voor ManpowerGroup wereldwijd. Ik geef leiding aan deze pilot, samen met de directeur Nederland, die zeer betrokken is. Als voorwaarden voor mijn eigen betrokkenheid heb ik gesteld dat ons bestuur eigenaarschap moet nemen – en dat doet het ook. Zulke betrokkenheid heb je ook nodig, wil je data driven worden!”

“Tijdens ons vooronderzoek merkte ik al dat we datadefinities in alle kleuren hebben. Wat we willen is toewerken naar één bron van de waarheid en dus eenduidige definities. Het template dat we daarmee creëren, willen we uitrollen naar andere landen. Ook hiermee moeten we overigens rekening houden verschillen tussen landen als het om wet en regelgeving gaat. Het is niet anders. Alles honderd procent gelijk houden is een illusie.”

Werkvloer

Betrokkenheid van het management is één ding, maar op de werkvloer zal men data driven moeten gaan werken. Wat moet je doen om data gedrevenheid in de dagelijkse praktijk door te voeren?

Erik Janse: “We pakken de verandering pragmatisch op. Zo leggen we voor werknemers uit wat een verandering voor hun werk betekent. We organiseren workshops, maken filmpjes, visualisaties en games. Dat werkt beter dan een wetenschappelijke benadering, waarbij je bijvoorbeeld changemanagementtheorieën deelt. ‘Data-driven’betekent voor onze medewerkers dat ze meer gebruik gaan maken van cijfers en feiten over die markt.”

Concrete punten

Zoals gezegd, het transformatieprogramma bij ManpowerGroup is uit de startblokken. Erik Janse heeft meerdere concrete punten in zijn agenda staan: “In de eerste plaats wil ik helder hebben en goed intern afstemmen hoe we in de toekomst met data omgaan. Daar zijn we bijna mee klaar. Dan wil ik de basis op orde hebben door onze data op te schonen en te valideren.”

“En even belangrijk: ervoor zorgen dat onze medewerkers de juiste kennis hebben, dat ze weten en begrijpen waarom en waarvoor we dit alles doen. Continu veranderen is immers de sleutel tot succes!”

Fotografie: Sander Stoepker

Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Als hoofdredacteur was hij van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen, onlines en congressen. Vanaf 2001 was hij communicatieadviseur en hoofdredacteur van diverse media bij Ten Hagen & Stam en Sdu Uitgevers. Sinds 2008 is hij actief bij ICT Media (bladen, online, onderzoeken en events) en tevens eigenaar van Contact Media, producent van content voor de IT-sector.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam