CIO’s in de financiële dienstverlening moeten hun investeringen afstemmen op businessprioriteiten. Automatisering en technologieën voor werken op afstand kunnen organisaties helpen bij de doelen voor na de covid-crisis die ze hebben gesteld. Dat zegt Gartner naar aanleiding van een bescheiden onderzoek onder beslissers en CIO’s in de financiële dienstverlening.

Door te investeren in automatisering en technologie die werken op afstand ondersteunt en verbetert, kunnen financiële dienstverleners nieuwe doelstellingen behalen.

CIO’s hebben aan het begin van de crisis heel snel gereageerd om werken op afstand en werken voor ‘essentiële’ medewerkers te faciliteren. Maar “om deze crisis met succes te boven te komen, is het van cruciaal belang dat deze CIO’s hun volgende stappen afstemmen op de strategie van de bedrijfstop”, zegt Nicole Sturgill, research vice president bij Gartner.

Daarvoor is het wel belangrijk dat CIO’s en de hoogste beslissers in de business het eens zijn. Meer dan de helft van die beslissers zeggen dat de technische infrastructuur al een zwak punt was vóór de crisis, maar acht op de tien ondervraagde CIO’s zijn het daar niet mee eens.

“Dit zal een voortdurende, misschien zelfs groeiende, uitdaging zijn als het niet wordt aangepakt”, aldus Sturgill. “CIO’s moeten onmiddellijk actie ondernemen om te begrijpen waarom bedrijfsleiders vinden dat de technologie een zwak punt was.” Het antwoord op deze vraag kan helpen te bepalen welke investeringen prioriteit moeten krijgen.

Vijfenzestig procent van de ondervraagde CIO’s in de financiële dienstverlening zijn van plan de uitgaven voor infrastructuurtechnologieën zoals API’s, microservices en de cloud in het komende jaar te verhogen, en meer dan de helft is van plan te investeren in automatisering die de noodzaak aan high-touch-processen vermindert en bijdraagt aan kostenoptimalisatie.

Naar aanleiding van de enquête beveelt Gartner een kortetermijnplan aan waarin CIO’s hun prioriteiten aangeven en waarbij bedrijfs- en IT-doelstellingen helder zijn gescheiden. Het moet hierbij helder worden welke technologieën helpen om welke doelen te bereiken.

Op de lange termijn kunnen CIO’s hiaten voorkomen door vroeg en vaak met de business te overleggen en door duidelijk te verwoorden welke investeringen hen als organisatie bestendiger zullen maken.

“Repareren van wat kapot is zal altijd een kortetermijnprioriteit zijn voor CIO’s, maar vooruit plannen – ofschoon moeilijker in onzekere tijden – is van cruciaal belang om het toekomstige succes van de organisatie veilig te stellen”, zegt Sturgill.

CIO’s zouden een structuur moeten creëren om eisen vanuit de business op een regelmatige basis te verzamelen. Dat kan via gesprekken met zakelijke leiders en line-of-business stakeholders, maar ook via planningsessies.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam