Hoe kunnen we cloud en andere digitale technologie optimaal inzetten? Wat betekent cloud in de praktijk voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, maar juist ook voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij? Wat is de impact op het leiderschap voor het bestuur van organisaties in Nederland? En welke competenties dienen onze leiders te hebben of te ontwikkelen? Een voorstel om tot duidelijk gedefinieerde cloudgerelateerde leiderschapscompetenties te komen.

In 2015 was de interneteconomie verantwoordelijk voor 345.000 banen en een omzet van 104 miljard euro. Een digitale strategie (inclusief cloud) is van fundamenteel belang voor onze economie. Zonder een cloudstrategie is een digitale transformatie gedoemd te mislukken.

Geen digitale achtergrond

Cloud dient veel meer als een strategisch element te worden gezien en focus te krijgen. De impact van cloud op onze organisaties is namelijk veel groter dan we op het eerste moment denken. Deze disruptieve innovatie dreigt in de toekomst delen van onze sectoren te ontwrichten. Denk maar eens terug aan Hyves, dat in Nederland in één klap werd weggevaagd door mismanagement en door Facebook.
Facebook is een cloudorganisatie – net als Uber en Airbnb – die onze businessmodellen op hun kop zet.

Nederland heeft een leidende positie in cloudinfrastructuur met een van de grootste internetexchanges ter wereld (AMS-IX). Onderzoek van MIT en Deloitte onder duizend CEO’s in 2016 geeft aan dat 90 procent gelooft dat hun business door digitalisering (inclusief cloud) zal worden omvergeworpen. En 70 procent geeft aan dat ze niet de juiste leiders en competenties in huis hebben om de huidige structuur aan te passen.

Dit probleem wordt bevestigd in het onderzoek Digitization & Boards (2017) van Amrop, waarin wordt aangeven dat slechts 5 procent van onze topleiders een digitale achtergrond heeft. Het ontwikkelen van toekomstig ict-talent wordt als een uitdaging gezien door het ministerie van Economische Zaken (zie de Digitale Agenda van EZ van juli 2016).

Leiderschapscompetenties

Om het competitieve voordeel van onze organisaties te behouden, moeten we nieuwe leiderschapscompetenties ontwikkelen. Kennis van de cloud dient ook onder deze competenties te vallen. Alleen dan kan de continuïteit van onze ondernemingen en organisaties worden gewaarborgd en kunnen we voor economische groei blijven zorgen. Met deze competenties kunnen we erop toezien dat besturen van bedrijven en organisaties een toekomstbestendige koers varen en tijdig de juiste strategische keuzes maken in een digitaliserende wereld.

Welke competenties moeten leiders verantwoordelijk voor de cloud dan ontwikkelen of hebben binnen organisaties? Vanuit een strategisch leiderschapsperspectief zijn de volgende focusgebieden het belangrijkst: strategie, cultuur, organisatie en vaardigheden.

Binnen deze vier gebieden hebben we vervolgens leiderschapscompetenties geselecteerd die relevant zijn voor de cloud. Daarbij hebben we onder andere gebruikgemaakt van onderzoek van Harvard Business Review (2015), het eerder aangestipte onderzoek van MIT en Deloitte (2016), een interview met McKinsey’s Kate Smaje (2015), evenals onderzoek (pdf) van Amrop. Het gaat om de volgende leiderschapscompetenties:

  1. Strategie: visionaire, innovatie, commercieel, klantgericht, waardecreatie, transformatie
  2. Cultuur: groei, wendbaarheid, talentmanagement, intern samenwerkend, externe oriëntatie, wijsheid
  3. Organisatie: organisatieontwikkeling, alternatieve businessmodellen, design-thinking, businessfocus, internationaal, riskmanagement
  4. Vaardigheden: digitale DNA, cloudtoepassingen, datagestuurde besluitvaardigheid, I&T-architectuur, security, vendormanagement

Strategie

Cloudleiders moeten digitale strategische ervaring hebben, evenals een sterke visie op de technologische impact die de cloud in de toekomst op hun businessmodel gaat hebben én nu al heeft. Zij dienen vooruit te kunnen kijken en op de hoogte te zijn van toekomstige cloudontwikkelingen (IaaS, PaaS, SaaS en dergelijke). Ze brengen relevante business-ervaring met zich mee en weten wat het betekent om een business op basis van ‘profit & loss’ te managen. Bovendien hebben zij sterke commerciële ervaring en richten zij zich op waardecreatie en klantgerichtheid. Ook worden zij gekenschetst door een sterk leiderschapsprofiel met skills op het gebeid van transformatie en consulting.

Cultuur

Deze leiders hebben een ‘growth-mind’, durven risico te nemen, voeren experimenten uit en maken gecontroleerde fouten. Ze zijn wendbaar en passen stijldifferentiaties toe. Ook handelen zij snel, zijn ze doelgericht of wachten juist geduldig af. Anders gezegd: zij hebben een goed gevoel voor timing. Zij weten hoe zij nieuw talent kunnen rekruteren en managen.

“Vanuit een strategisch leiderschapsperspectief zijn de volgende focusgebieden het belangrijkst: strategie, cultuur, organisatie en vaardigheden”

Daarnaast hebben zij uitstekende skills op het gebied van people management. Ze brengen een impactvolle benadering die gericht is op verbinden en op interne samenwerking. Ze hebben daarbij een externe oriëntatie die gefocust is op innovatie en vernieuwing. Ze kenmerken zich tevens door de competentie ‘wijsheid’ die terug te vinden is in hun leiderschapsstijl.

Organisatie

Deze leiders hebben ervaring in het veranderen of bouwen van nieuwe organisaties en bezitten daartoe diepgaande kennis van organisatieontwikkeling. Ze hebben succes gehad in het neerzetten van alternatieve businessmodellen en weten wat ‘design-thinking’ is.

Een organisatie pakken zij op en ze passen bijvoorbeeld Bimodal IT-concepten toe. Zij weten welk nieuw talent ze hierbij dienen te rekruteren en weten hem of haar in te zetten en te managen. Dit met het doel om de business succesvol te laten groeien met een zowel lokale als internationale focus. Zij weten wat het is om internationaal business te managen en wat riskmanagement en wetgevende consequenties zijn.

Vaardigheden

Cloudleiders bezitten een ‘digitaal DNA’. Ze hebben digitale ervaring – zowel vanuit de IT of technologie of vanuit een digitale marketingbenadering. Zij weten welke cloudtechnieken en -modellen toepasbaar zijn om groei en waarde te kunnen realiseren.

Ze nemen besluiten op basis van data en bouwen de organisatie vanuit dat perspectief op. Daarbij bezitten zij uitgebreide kennis van technologie, IT (zowel hardware- als software-architectuur) en security. Bovendien weten zij hoe zij het beste een ecosysteem en dienstverleners kunnen managen.

Het framework

Voor elke competentie binnen het framework gaan Amrop en Cloud Community Europe deze met een aantal stakeholders verder uitwerken zodat een werkbaar en toepasbaar model ontstaat. Per competentie zullen hiertoe attributen en scores worden toegevoegd. Bij de beschrijving en vastlegging van cloudcompetenties wordt rekening gehouden met de verschillende rollen of niveaus.

Hierdoor wordt een praktisch model ontwikkeld waarop Nederlandse organisaties talentvolle leiders kunnen promoten of aannemen die geschikt zijn om een digitale transformatie te leiden en te implementeren. Hierdoor krijgen we in ons land bedrijfsbesturen met de juiste competenties die de juiste strategische keuzes maken in een digitaliserende wereld.


Meer weten? Reageren?

Wil je reageren op dit voorstel voor cloudgerichte leiderschapscompetenties? Dat kan uiteraard: job.voorhoeve[at]amrop.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter