Toen apps net hun opmars maakten, kreeg je ongeveer één keer per jaar een verzoek om een update te downloaden. Inmiddels krijgen we datzelfde verzoek elke drie weken. Maar hoe kan dit?

Merel van der Velde, agile-expert bij LCG, legt uit dat dit het gevolg is van de agile-werkfilosofie. Waar agile eerst alleen terrein had op IT-gebied, werken we nu overal in scrum teams. Zelfs interne processen bij gemeentes worden tegenwoordig op agile-werkwijze verbeterd. Maar waar moet je aan denken als je met agile start?

1. Stel duidelijke en meetbare doelen

Waarom wil je aan de slag met agile? Veel managers besluiten ermee aan de slag te gaan  omdat andere bedrijven dat ook doen en ze de boot niet willen missen. Maar agile is een middel, geen doel. Implementeer het alleen vanuit de overtuiging dat het je bedrijfsprestaties verbetert.

Daarnaast draait agile om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om een doel te kunnen behalen, is het van belang dat het heel concreet geformuleerd is. De rol van het management verschuift daarmee van directief naar faciliterend. Deze combinatie is noodzakelijk, want vage doelen zorgen voor een directieve leiderschapsstijl.

2. Leer door te doen

Er zijn twee manieren om aan de slag te gaan met agile. Met de eerste manier zet je iedereen op een snelcursus om in zes weken scrum-klaar te zijn, bij de tweede manier kies je ervoor om met één team te beginnen en hen onder begeleiding te laten experimenteren. Want leren doe je door te doen. De voorkeur van de agile-theorie gaat uit naar de tweede optie, want experimenteren speelt een belangrijke rol in de filosofie.

Maar hoe je het ook doet, spreek duidelijk de verwachtingen uit en heb niet de illusie dat alles direct ‘werkt’. Gun het proces de tijd om uit te vinden wat efficiënt is en hoe men het beste samen kan werken. Want een nieuwe werkwijze is een verandering die tijd kost. Mensen willen immers wel veranderen, maar niet veranderd worden.

3. Een vast scrum team

Een goed en compleet scrum team is een flinke uitdaging. Hoe vaster het team, hoe beter het zal presteren. Als een organisatie eerder werkte op basis van projectmanagement, dan kan één medewerker zomaar in drie verschillende projectteams zitten.

Organisaties die nog niet eerder met agile of projecten hebben gewerkt, denken vaak dat het scrum team moet bestaan uit IT’ers vanuit het gedachtegoed ‘agile hoort bij IT’. Het advies voor beide organisaties is om het team zo constant mogelijk te houden in de verschillende product- en dienstontwikkelingen, maar nog belangrijker: écht multidisciplinair.

Agile draait om het eindproduct, dus vraag jezelf af wie nodig zijn om dit product op de markt te zetten. Hier ligt vaak ook een belangrijke rol voor finance, marketing en inkoop, dus deze afdelingen moeten zeker betrokken worden in een team. Als CEO of manager is het belangrijk om het team de verantwoordelijkheid te geven voor de samenstelling. Het meegeven van richtlijnen kan wel, denk bijvoorbeeld aan een gezonde balans tussen skills en leeftijd.

4. Veranderende leider

Agile werken is een heel andere manier van werken en daarbij hoort een andere manier van leidinggeven. Mensen werken niet meer op een eigen eiland, dus het vraagt een multidisciplinair team en een multidisciplinair takenpakket. Iedereen wordt in iedere fase bij iedere taak betrokken. Deze afwisseling en persoonlijke aanpak waarderen veel mensen enorm, want ineens is het inzichtelijk wat men concreet bijdraagt aan het eindproduct.

Een belangrijk verschil ten opzichte van projectmanagement is dat er niet één persoon verantwoordelijk is voor rapportages naar het management, het is de taak van het hele scrum team om het management op de hoogte te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het management uit te nodigen om reviewsessies bij te wonen in plaats van een voortgangsrapportage bespreken zonder het team.

Bijsturen mag, maar ook hier wordt een faciliterende leiderschapsstijl verwacht. Als het scrum team de verantwoordelijkheid krijgt om een product te ontwikkelen, dan moet men ook de verantwoordelijkheid krijgen om de weg ernaartoe te bepalen.

5. Begin gewoon

De belangrijkste tip is dat er allerlei theorieën zijn over de beste werkwijze, maar agile is een kwestie van proberen en experimenteren. Na elke iteratie haalt het scrum team feedback op over de ontwikkeling van het product of de dienst, maar ook over het (groeps)proces. Alleen met deze feedback is groei mogelijk, dus raad het team continue evaluatiesessies aan. Elke twee weken blijkt uit de best practices de effectiefste frequentie. Begin dus gewoon.

Met deze vijf punten kan iedereen aan de slag met agile. Veel bedrijven toonden het succes van deze filosofie al aan. Een koning in de wereld van agile is de streamingdienst Spotify. Doordat ze voor elke dienst een scrum team hebben, zijn ze in staat om innovatief en snel in te spelen op de behoefte van de markt. Het is een van de redenen dat hun succes sky-high gaat. Het bedrijf bewijst het succes van agile buiten de IT. Dus als je kunt kiezen, ga je dan voor traditioneel projectmanagement of agile?

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter