Onjuiste afstemming van de behoeften van gebruikers op de bedrijfsbehoeften geldt als een van de redenen waarom maatwerkapplicaties niet de gewenste resultaten opleveren. Hoe kan het mislukken van IT-projecten worden voorkomen en kunnen teams applicaties bouwen die de verwachte voordelen volledig realiseren? Het antwoord luidt: design thinking.

Dit proces vraagt volgens de makers van het low-code-platform Mendix om een hoge mate van empathie en begrip van eindgebruikers, een creatieve ‘test and learn’-benadering van nieuwe ideeën, en constante iteratie naar optimale resultaten. Veel bedrijven realiseren zich dat het design-thinkingproces helpt om de onderliggende, niet-technische oorzaken van mislukte IT-projecten aan te pakken, zoals gebrek aan afstemming tussen IT en business, slechte communicatie en rigide denken. Hier volgen vijf principes voor hoe design thinking zorgt voor betere resultaten, zowel voor de gebruikers van een applicatie als voor de organisatie die deze maakt.

1. Creëer multifunctionele teams

Traditionele ontwikkelingsprocessen, met gespecialiseerde rollen in silo’s, bestendigen de kloof tussen het ontwikkelingsteam en de business/gebruikers waarvoor ze een applicatie maken, wat leidt tot onbezielde resultaten of regelrechte mislukkingen. Het design-thinkingproces daarentegen, bevordert samenwerking in multifunctionele teams om oplossingen te leveren die gebruikers tevredenstellen en zakelijke doelstellingen halen. In plaats van technische specialisten bestaan deze teams meestal uit mensen die technisch onderlegd zijn én de business begrijpen. Net zo belangrijk is dat ze creatief en gemotiveerd zijn om problemen op te lossen, en niet een pakket aan eisen stellen.

2. Identificeer het juiste probleem

Hoewel methoden zoals agile een effectieve manier kunnen zijn om problemen op te lossen, kunnen ze niet garanderen dat je de juiste problemen oplost. Dat komt omdat mensen een aangeboren neiging hebben om niet-optimale omgevingen te accepteren en vaak niet duidelijk kunnen maken welke capaciteiten nodig zijn om de beoogde resultaten te leveren. Het design-thinkingproces probeert deze uitdaging te overwinnen door het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de beoogde gebruikers van een applicatie, hun gedrag en hun intrinsieke motivatie. Deze gebruikersinzichten worden gebruikt om een bruikbare probleemstelling te realiseren die continu wordt getest, gevalideerd en verfijnd (of opnieuw gedefinieerd), met als resultaat een oplossing met de gewenste voordelen.

3. Faal vroeg en vaak

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar design thinking helpt voorkomen dat IT-projecten falen, door een omgeving te creëren waarin wordt aangemoedigd om een proces vaak en vroegtijdig te laten mislukken. Erkennen dat het uiterst zeldzaam is dat je dingen de eerste keer goed doet, vraagt om een aanpak waarbij teams zo breed en zoveel mogelijk opties verkennen in de fase van ideeënvorming. De meeste ideeën zullen worden verworpen, maar via dit leerproces kan het team zich beperken tot de meest impactvolle oplossing om verder te ontwikkelen. Vaak – meer regel dan uitzondering – zal dit niet de oplossing zijn die men voor ogen had bij het begin van het project.

4. Bouw prototypen

Prototyping is een van de kernideeën voor de principes van design thinking. Het exploratieve proces van het maken van tastbare prototypen van zowel hoge als lage betrouwbaarheid, dwingt het team tot nadenken en laat hen de juiste vragen stellen – op een manier die simpelweg niet mogelijk is via abstracte documenten. Sommige organisaties gaan nog een stap verder, door prototypen volledig te vermijden en werkende software te bouwen die ze zo snel mogelijk overdragen aan de gebruiker. Vervroegen van feedbackcyclussen verkleint de kansen op substantiële, dure aanpassingen om het doel of de gebruikerservaring van een applicatie te verbeteren, waardoor het hele project in gevaar kan komen.

5. Zet gebruikersbehoeften voorop

Het komt terug in elk van bovenstaande punten, maar we blijven het herhalen: het design-thinkingproces helpt mislukkingen te voorkomen door ervoor te zorgen dat het team te allen tijde de behoeften van de eindgebruikers op de eerste plaats stelt. Dit begint zeker al in de empathiefase, maar geldt uiteindelijk voor het hele proces, waarbij gebruikersfeedback dient als controlevraag of de applicatie aan de verwachtingen voldoet (en zo niet, wat er nodig is om de juiste route te bepalen). Op elk moment in het proces moet het team bereid zijn om terug te gaan naar de empathiefase voor nieuwe gebruikersinzichten, om het probleem te herdefiniëren en de ontwikkeling voort te zetten met nieuwe antwoorden op de waaromvraag.

Differentiator

Een verrassend aantal IT-projecten mislukt nog steeds. Organisaties zetten ook hoger in, doordat de definitie van succes zich blijft ontwikkelen: ze kijken naar het inzetten van maatwerk-softwareontwikkeling als een belangrijke differentiator. Van het ontwikkelen van grondig inzicht in gebruikers en hun behoeften tot snel itereren op basis van feedback en nieuwe inzichten, kunnen design-thinkingmethoden ervoor zorgen dat oplossingen de beoogde resultaten volledig realiseren, zowel in termen van gebruikersvoordelen als bedrijfsdoelen.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter