De wasmachine van de toekomst is geen apparaat dat je om de vijf tot tien jaar vervangt. Het ding zal onder meer aanpasbaar zijn aan toekomstige behoeften en wensen, maar door koppeling aan andere apparaten en systemen bovenal inspelen op een optimale gebruikerservaring. Veel leuker, handiger en duurzamer bovendien. Dassault Systèmes maakt het mogelijk om de wereld van de toekomst te scheppen, waarin hergebruik en delen een grote rol spelen. Het bedrijf werd voor 2018 uitgeroepen tot het meest duurzame ter wereld.

De eeuwig levende wasmachine is slechts illustratief voor de grote veranderingen die ons als maatschappij en economie te wachten staan. Een ontwikkeling die voortkomt uit een aantal elkaar versterkende krachten. Ten eerste de alom aanwezige en beschikbare technologie, bijvoorbeeld vanuit de cloud. Waar maakbedrijven voorheen talloze prototypes en duur gereedschap nodig hadden om tot een uiteindelijk product te komen, worden door Joby Aviation momenteel mini-vliegtuigen vanuit de garage ontwikkeld.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals autonome voertuigen kunnen vervolgens in een levensechte simulatie van de echte wereld op hun merites worden beoordeeld. De ‘experience’ staat daarbij centraal.

“Mensen die de wereld al heel lang willen verbeteren, kunnen dat nu echt doen”, zegt Valerie Ferret, verantwoordelijk voor externe relaties en de duurzaamheidsagenda van Dassault Systèmes over deze trend. “Dankzij beschikbare technologie kunnen we grootschalige innovatie ontketenen, industrieën ontwrichten en bijdragen aan een mooiere wereld.”

Ferret is blij en trots dat haar organisatie wordt gezien als de meest duurzame in de wereld. “We hebben daar als Dassault Systèmes erg ons best voor gedaan. De erkenning heeft niet alleen betrekking op de milieu-impact van onze bedrijfsvoering, maar ook op de bijdrage van onze producten en diensten. Wij helpen andere bedrijven duurzamer te zijn.” Het is volgens haar bovendien een blijk van waardering voor de manier waarop Dassault Systèmes zaken als financieel beleid, besturing, diversiteit, partners en klanten benadert.

Herdefiniëring

“Toen ik tien jaar geleden aantrad bij Dassault Systèmes was een van mijn uitdagingen het opzetten van een wereldwijde organisatie voor externe relaties en het formuleren van de duurzaamheidsagenda”, vertelt Ferret, die een juridische achtergrond heeft. Dassault Systèmes was destijds bezig met een omvangrijke herdefiniëring van producten en doelstellingen. In de 25 jaar ervoor lag de focus op de vervaardiging en verkoop van software voor het ontwerpen en vervaardigen van producten in diverse industriële sectoren.

“Mensen die de wereld al heel lang willen verbeteren kunnen dat nu echt doen”

De nieuwe ambitie lag vooral op het terrein van product-lifecycle management (PLM). Een verzameling aan oplossingen moest de totale levenscyclus van de ontworpen producten bedekken. Men begon zich bovendien te richten op het creëren van virtuele 3D-werelden en dito visualisaties.

Daarnaast kwam er een grotere nadruk op simulaties van zaken in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld een manier om de impact van plastic op het wereldwijde milieu te kunnen nabootsen en analyseren. “Duurzaamheid werd door onze CEO Bernard Charlès gezien als een integraal onderdeel van alles wat we als Dassault Systèmes doen en ontwikkelen. Dus niet alleen een verhaal vanuit specifieke functies, silo’s of medewerkers, maar vanuit het totaal. Dankzij een bedrijfsbrede community-aanpak, mede door de inzet van ons eigen sociale platform, werd duurzaamheid een zaak van ons allemaal.”

Minder resources

Voorwaarde voor deze filosofie was dat alle producten en diensten altijd een bijdrage zouden leveren aan het omschreven ideaal. “Aan de productkant zat de positieve duurzaamheidsimpact ’m aanvankelijk vooral in de virtualisering en digitalisering van het designproces. Om die waarde op basis van onderzoek te bewijzen sloten we een partnership met de Harvard University. Daaruit kwam naar voren dat de CO2-uitstoot binnen het designproces drastisch kon worden beperkt.”

Dassault Systèmes bedient uiteenlopende industrieën, van luchtvaarttechnologie tot consumentengoederen. Om de specifieke voordelen in individuele situaties en sectoren aan te tonen, intensiveerde men de samenwerking met de klanten. De besparingen en verbeteringen verschilden per geval. “Er zijn uiteenlopende indicatoren die aangeven of je ergens succesvol in bent”, vervolgt Valerie Ferret. “In de luchtvaart is de belangrijkste winst het beperken van het aantal benodigde fysieke prototypes. Dat houdt een enorme besparing aan resources in.”

Businessmodellen

Het gaat evenwel verder. Met een gesimuleerd product kun je in de luchtvaart of de automobielindustrie op basis van vectoranalyses een veel efficiënter brandstofverbruik realiseren. Daarnaast kun je volgens de duurzaamheidschef nieuwe businessmodellen ontwikkelen.

“Dat gaat in de komende jaren steeds veelvuldiger gebeuren. Je kunt gewoonweg nooit ver genoeg gaan bij het optimaliseren van de wereld. We hebben oplossingen om bestaande industrieprocessen te verbeteren, en nieuwe businessmodellen, waardeketens en partner-ecosystemen te ontwikkelen.”

Ferret geeft een voorbeeld hoe simulatie en modellering tot dergelijk brede innovatie kan leiden. “Begin dit jaar hebben we de 3DEXPERIENCE Marketplace geïntroduceerd: een cloudgebaseerd handelsplatform voor transacties op het gebied van digitaal ontwerp, engineering en productie. Bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe leveranciers in de maakindustrie, zoals 3D-printingbedrijven, kunnen nu specifieke componenten in hun ontwerpomgeving toevoegen en hun ecosysteem van geselecteerde dienstverleners en interne resources beheren.

“Je kunt gewoonweg nooit ver genoeg gaan bij het optimaliseren van de wereld”

Daarnaast hebben gebruikers toegang tot on-demand productie en intelligente diensten voor het inkopen van onderdelen. Hierdoor kunnen organisaties de samenwerking en algemene innovatieprocessen stroomlijnen.

Een voorbeeld van zo’n nieuw te bouwen waardeketen is de wereld van de mobiliteit. Deze zal een grote opmars kennen van autonome elektrische voertuigen en connected infrastructuren. “Wij willen onze klanten en hun klanten de voor- en nadelen van zo’n toekomstige vorm van mobiliteit in 3D laten ervaren. Dat gaat veel verder dan slechts het ontwerpen en produceren van een auto.”

Duurzame ervaring

Het dataverkeer gaat in een dergelijke gesimuleerde wereld twee kanten op. Enerzijds wordt op basis van een fysieke realiteit of mogelijkheid een 3D-model gemaakt, inclusief gesimuleerde verkeersstromen, infrastructuur, enzovoorts. Bovendien worden gegevens over de virtuele gebruikerservaring toegepast in het uiteindelijke ontwerp.

“Het resultaat is een verschuiving van het productgerichte businessmodel naar een ‘experience’ – een service met een sterk gepersonaliseerde component. Alle actoren in het domein van mobility kunnen deze ervaringen uitwisselen. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld een verschuiving plaatsvinden van bezit naar het delen van zaken.”

Bij de uiteindelijke totstandkoming van deze nieuwe realiteit kan sensordata worden gekoppeld aan het ontwerp; het fenomeen van de ‘digital twin’, waarbij de virtuele representatie van dingen worden gevoed met data uit de realiteit. De digitale tweeling is volgens Ferret evenwel niet meer dan een onderdeel van de totale experience.

“We zijn daar als Dassault Systèmes al twintig jaar mee bezig. Het draait veeleer om het creëren van een betere, duurzame ervaring. Wij brengen daardoor een grote verzameling technologieën samen die de wereld van morgen kunnen verbeteren.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter