De gemeente Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om op internationaal gebied voorloper te zijn op het gebied van ‘data-driven innovation’. VNO-NCW Metropool Amsterdam en Accenture werken samen om concreet invulling te geven aan die ambitie.

Een grote verscheidenheid aan digitale technologieën heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld. Deze vormen steeds meer een integraal onderdeel van ons dagelijks leven en werk. Burgers en bedrijven willen op een andere manier leven en werken en daar kunnen nieuwe technologieën een rol in spelen. Alle bedrijven hebben zo in meer of mindere mate met digitalisering te maken.

Uitgangspositie

De uitgangspositie van Amsterdam om de kansen van digitalisering ook daadwerkelijk te realiseren, is sterk. Het heeft een goede digitale infrastructuur en het vermogen om hierop innovatieve datagedreven toepassingen te bouwen. Bovendien staat de metropool bekend als een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken en heeft deze een goed ondernemersklimaat.

Bedrijven ondervinden echter een tekort aan het juiste digitale talent. Ze lopen tegen barrières aan die snelle opschaling in de weg staan. Deze conclusies komen naar voren uit onderzoek dat VNO-NCW Metropool Amsterdam en Accenture hebben uitgevoerd in het kader van het landelijke VNO-NCW-programma NL Next Level.

Met digitalisering ontstaat een verschuiving in de vraag naar talent. Bedrijven zijn in toenemende mate op zoek naar werknemers met vaardigheden in bijvoorbeeld experience design, programmeren en data science. Uit vraaggesprekken met ondernemers kwam naar voren dat ze onvoldoende jong Nederlands talent met deze expertise kunnen vinden, onder andere omdat de vraag sneller groeit dan het aanbod. Ook is het niveau van digitale basisvaardigheden van werknemers soms onvoldoende, waardoor bijsturing en bijscholing nodig is.

Talentagenda

Een integrale talentagenda is nodig om de digitale vaardigheden op een hoger plan te krijgen en een grotere populatie van experts met digitale skills aan te trekken en te behouden. Een combinatie van korte- en langetermijnbenaderingen is hierbij essentieel.

Op de korte termijn kan het gebrek aan digitaal talent opgevuld worden door het aantrekken van talent uit het buitenland. Veel bedrijven in Amsterdam halen actief werknemers met digitale vaardigheden uit het buitenland. Ondernemers ervaren de kennismigrantenregeling echter als een complex en tijdrovend proces, en zien mogelijkheden om deze te stroomlijnen om Nederland aantrekkelijk te houden voor digitaal talent.

De langetermijnoplossingen liggen in het onderwijs. Onderwijs in digitale vaardigheden is in Nederland geen verplicht deel van het curriculum, terwijl andere Europese landen wel aandacht besteden aan les in programmeren en digitale vaardigheden. Dit moet ook in Nederland ingebed worden in de onderwijsprogramma’s, van mbo tot en met universiteit, zodat de volgende generaties de kans krijgen om de vaardigheden te ontwikkelen voor succes in een digitale maatschappij.

Proeftuinen

In Nederland lopen veel pilots met digitale innovatie, maar het ontbreekt aan businessmodellen en businesscases die schaalbaar zijn en geschaald worden. Living labs vormen een veelgebruikte aanpak om van idee tot opschaling te komen. In living labs ontwikkelen partners samen in een real-life omgeving nieuwe oplossingen. Amsterdam zou met een dergelijk ecosysteem, waarbinnen bedrijven en instellingen elkaar kunnen vinden bij het schalen van digitale oplossingen voor stedelijke uitdagingen, een enorm vliegwiel kunnen aanzwengelen.

Digitale infrastructuur

Nederland heeft een optimale digitale infrastructuur liggen. En toch lopen we achter als het gaat om het verzilveren van de kansen op extra welzijn hiervan. Het is de hoogste tijd voor een digitale kwantumsprong. Nederland heeft veel te winnen als het de kansen van digitalisering als enabling doorbraaktechnologie beter zou benutten. Onze toonaangevende mondiale datahub en goed ontwikkelde infrastructuur geven ons een toppositie. Die moeten we zien te behouden en uitbouwen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter