De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën zorgt niet alleen voor innovatieve diensten en producten. De impact gaat veel verder: de transformatie is voor het eerst tweerichtingsverkeer. Mensen gebruiken niet alleen producten en diensten, maar geven bedrijven in ruil hiervoor informatie en toegang tot hun leven. Deze ‘geïntegreerde innovatie’ vraagt veel meer van bedrijven dan puur het ontwikkelen van slimme oplossingen. Ze moeten ook het vertrouwen van hun klanten winnen en dat schept nieuwe, grote verantwoordelijkheden.

Mensen geven bedrijven niet zomaar toegang tot hun leven. Het moet ze echt iets opleveren. Kijk alleen maar naar de discussie over privacy. In ruil voor informatie en toegang verwachten mensen een partnerschap. Niet alleen gebaseerd op producten of diensten, maar ook op basis van doelen en waarden die bedrijven naleven.

Bedrijven moeten hun ware aard tonen. Dus niet alleen maar bestaande businessmodellen overhoopgooien met innovatie. Disrupters zoals Uber worden inmiddels ook verantwoordelijk gehouden voor hun mensen, de leefomgeving en de samenleving. Dat hoort ook bij een partnerschap. En als het vertrouwen geschaad wordt, gaan de gevolgen verder dan een groep ontevreden klanten.

Sociale contracten

Voor bedrijven is het de uitdaging om alle verwachtingen, intern en extern, te vertalen naar hun eigen kracht. Op basis van grote hoeveelheden interacties bouwen ze aan partnerschappen met klanten, medewerkers, de overheid en de samenleving. Ze gaan sociale contracten aan. Zo proberen ze de hoge verwachtingen in te vullen en zich te verzekeren van waardevolle en noodzakelijke input om te kunnen groeien en te innoveren.

De voorwaarden kunnen overigens per partnerschap verschillen. Zo stelde L’Oreal samen met de overheid en internationale organisaties een ethische code op als leidraad voor al zijn handelen. Deze eisen gelden echter ook voor hun leveranciers. Ethisch handelen groeit zo snel uit van nice to have naar concreet concurrentievoordeel. Ook Tesla zet niet alleen in op de bouw en verkoop van zelfrijdende auto’s. Samen met overheden ontwikkelt het bedrijf richtlijnen voor een snelle en veilige adoptie.

De impact van technologie op het leven en werken van mensen en de samenleving is onmiskenbaar. Maar hoe bouwen bedrijven aan de partnerschappen die nodig zijn om in de digitale economie succesvol te zijn en te blijven? Ook dit jaar heeft Accenture de technologietrends die hiervoor leidend zijn op een rij gezet.

Burger-AI

Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich van een technologische tool tot een partner van de mens. Zo stelt AI in samenwerking met artsen nog accuratere diagnoses. Het doel is uiteindelijk dat AI zelfstandig tot beslissingen komt. Maar meer autonomie betekent automatisch ook meer impact op het leven van mensen. In die situatie is het zaak dat bedrijven AI niet meer puur voor één taak trainen.

Het is de uitdaging om AI zo in te richten dat het een verantwoordelijke vertegenwoordiger van een organisatie en onderdeel van de samenleving is. Als dat lukt, creëren bedrijven een nieuwe pool van medewerkers. Die moeten ze echter wel goed ‘opvoeden’ volgens eigen en geldende normen en waarden. Verder is het zaak om inzichtelijk te maken hoe AI tot besluitvorming komt. Als dat lukt, groeit het vertrouwen bij burgers en medewerkers en zal ‘burger-AI’ eenvoudiger integreren in de samenleving.

Einde aan afstand

Virtual, augmented en extended reality (VR, AR en XR) maken een einde aan afstanden. Met AR laten makelaars kopers hun toekomstige huis al bezichtigen. En via RoOomy zijn kamers virtueel in te richten met producten van specifieke retailers. XR maakt de fysieke locatie van mensen en objecten irrelevant. Alle omstandigheden en locaties zijn perfect te simuleren, zonder risico’s en kosten van praktijksituaties.

Omdat mensen, informatie en ervaringen altijd en overal beschikbaar zijn, is een training eenvoudiger te organiseren. Ook de toegang tot talent is makkelijker. Aan de andere kant biedt XR enorme kansen om klanten onvergetelijke ervaringen te bieden, in stadions, winkels, musea of restaurants. De technologie op zich is nog volop in ontwikkeling, toch is de potentie enorm. De enige afstand die er dan nog is, is die tussen de theorie en concrete use-cases in de toekomst.

Waarheidsgetrouwe data

Bedrijven draaien steeds meer op data. Toch heeft geautomatiseerde besluitvorming op basis van data ook een schaduwzijde. Onnauwkeurige, gemanipuleerde en afwijkende data kan leiden tot foute bedrijfsinformatie en slechte besluiten. Goede controle, oog voor de context en het bewaken van integriteit kunnen deze risico’s voorkomen. Zeker als besluiten steeds vaker geautomatiseerd genomen worden.

Betrouwbare data vraagt overigens meer dan goede beveiliging. Om afwijkingen van systemen of apps te kunnen signaleren is het bijvoorbeeld van belang om te weten wat logisch gedrag is. Google gebruikt dit principe in de Play Store. Een zaklamp-app activeert de led van een smartphone. Het is echter verdacht als deze app ook toegang tot de contacten wil. Het opzetten van een ‘data intelligence practice’ borgt de waarheidsgetrouwheid van data en voorkomt manipulatie. Bedrijven en hun klanten en partners moeten immers 100 procent kunnen vertrouwen op hun data.

Architectuur: op schaal gebouwd

Samenwerking is noodzakelijk voor bedrijven om te kunnen groeien. Het is onmogelijk om zelf alles te ontwikkelen. Zeker voor technologische oplossingen zijn ecosystemen cruciaal. Veel bedrijven zetten daar ook vol op in.

Tegelijkertijd zijn hun systemen daar meestal nog niet op ingericht. Gedateerde legacysystemen kunnen groei zo remmen. Het is dus tijd om te kiezen voor microservices, blockchain en andere slimme manieren om op technologisch vlak samen te werken. Microservices bieden bedrijven de flexibiliteit om snel op te schalen en nieuwe applicaties eenvoudig te integreren. Blockchain biedt de transparantie om snel vertrouwen op te bouwen voor effectieve samenwerking.

Dit vraagt echter wel drastische wijzigingen. Bedrijven moeten hun architectuur op de schop gooien en zichzelf op technologisch vlak opnieuw uitvinden. Dat is de basis om samen met andere partners te kunnen blijven ontwikkelen.

Internet of Thinking

AI, robotics en IoT stellen andere eisen aan de infrastructuren van bedrijven. Het belang van realtime besluitvorming op basis van actuele data groeit enorm. Dynamische, intelligente acties vereisen naast kennis, vaardigheden en extra inzet van mensen ook moderne infrastructuren en hardware. Naar verwachting genereren sensoren en IoT in 2020 minimaal 507,5 zettabytes aan data. Het is onmogelijk om al deze workloads eerst naar een cloud te sturen en te analyseren.

Analyses voor AI of automatische besluitvorming gebeuren daarom aan de randen van bedrijfsnetwerken. De afstemming tussen de cloud en de randen van netwerken wordt zo een bepalende factor. Dit vraagt ook andere rekenkracht en hardware op maat. Voor de effectieve inzet van AI, robotics en andere technologieën moeten bedrijven hun businessprocessen, strategie, infrastructuren en hardware drastisch herzien.

Alleen met intelligente omgevingen is het mogelijk om het ‘Internet of Thinking’ te realiseren en te zorgen dat technologie voor mensen ook écht een logisch onderdeel van het dagelijks leven is en helpt het broodnodige onderlinge vertrouwen te versterken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter