IBM heeft begin dit jaar voor de vijfentwintigste achtereenvolgende maal het wereldwijde patentleiderschap mogen claimen. Een unieke mijlpaal en een geweldige indicatie van onze innovatiekracht. Naast kunstmatige intelligentie, blockchain en cloud richten we ons ook steeds meer op kwantumcomputing – al komen deze vier technologieën steeds dichter bij elkaar en winnen ze gezamenlijk aan kracht en impact.

Omdat CDO’s, CIO’s, CTO’s en CEO’s maar beter voorbereid kunnen zijn, nemen we deze leiders letterlijk mee in de ontwikkelingen. Dat doen we overigens fundamenteel anders dan voorheen. Tot voor kort was het gebruikelijk dat grote bedrijven innoveerden op basis van zaken die wij en andere grote technologiefirma’s in onze labs ontwikkelden. Inmiddels werken we met onze klanten en partners bij voorkeur aan een gezamenlijke technologie- en businessroadmap. Binnen zo’n ecosysteem kunnen we samen veel meer bereiken dan ieder voor zich.

Op het gebied van kwantumcomputing creëren we momenteel een intensieve samenwerking tussen uiteenlopende industrieën en researchinstellingen. Alle ervaringen, algoritmes en uitkomsten worden daarbij gebruikt om de ontwikkelingen verder vorm te geven. We hebben inmiddels al rond de drie miljoen experimenten uitgevoerd, die als feedback dienen voor het continu verbeteren van de technologie. Er zijn al zestig wetenschappelijke papers geleverd.

Businessmodellen

Onlangs maakten we bekend dat twaalf top 500-bedrijven gaan werken met onze systemen. Toonaangevende namen als Samsung, Hitachi, Honda, Daimler, JP Morgan en Barclays experimenteren met het huidige 20-qubitssysteem, om erachter te komen welke toepassingen voor hun businessmodel van waarde kunnen zijn.
Denk aan technieken om nieuwe hightechmaterialen te ontwikkelen.

Samsung en Hitachi werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van chips, oled-schermen en andere zaken. Allemaal op basis van emulatie en visualisatie op moleculair niveau. Bij banken en andere financiële instellingen draait het vooral om risicoanalyse, wealthmanagement en het verbeteren van de security. Bedrijven in de automotive leggen de focus op de vervolmaking van componenten – zowel van chassis, onderdelen als de batterij. In de nutssector zoekt men naar nieuwe energiebronnen en efficiëntere brandstoffen.

Binnen alle genoemde sectoren wordt kwantumcomputing ingezet voor het optimaliseren van de waardeketens.

Binnen onze samenwerkingsverbanden draait het niet langer om een direct verdienmodel of het ontwikkelen van intellectueel eigendom voor IBM zelf. De paradigmaverschuiving is dat we met onze partners heel veel intellectueel eigendom delen of samen ontwikkelen. Patenten die niet passen binnen onze huidige business komen dan ter beschikking van onze partners. Soms herfinancieren we door het delen of verkopen van patenten andere activiteiten binnen domeinen waarin we als IBM wel actief zijn en willen groeien.

Quantum AI

Samen met onze partners en klanten willen we de ecosystemen waarin we actief zijn beter doorgronden, om zo onze eventuele toegevoegde waarde te kunnen bepalen. We kijken daarbij verder dan alleen de grote corporates. Op het gebied van kwantumcomputing hebben we voor iedereen die erin geïnteresseerd is de zogenoemde Q Experience (https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/experience) ontwikkeld, waarbij we mensen die normaal toepassingen ontwikkelen voor klassieke systemen in staat stellen om algoritmes te testen en de voordelen van kwantum te ontdekken.

Dit combineren we met zaken die we ontwikkelen op het gebied van kunstmatige intelligentie – we werken momenteel bijvoorbeeld aan een chip die net zo werkt als het zenuwstelsel bij organismen. Zo kunnen we kwantumtechnologie gebruiken om machine-learning en kunstmatige intelligentie naar een hoger niveau te tillen.

Intussen ontstaat er steeds meer causaliteit tussen de diverse ontwikkelgebieden. Dat noemen we Quantum AI. Voor dit alles is de cloud vanzelfsprekend het deliveryplatform. Maar wel met steeds meer lokale verwerking op basis van edge-computing, bijvoorbeeld op het mobiele device of andere systemen dicht bij de bron. Zo vallen meerdere parallelle paden straks samen binnen één met onze partners gedeelde technologieroadmap.

Coherence-tijd

Ondertussen gaan we op volle kracht door met het verder ontwikkelen van de kwantumsystemen zelf. Inmiddels hebben we zoals gezegd al een 20-kwantumbitssysteem beschikbaar en als eerste bedrijf ter wereld een 50-qubits-protoype geannonceerd. Naast de groei van het aantal qubits verbeteren we de coherence-tijd: de extreem korte periode waarin de status van een systeem stabiel is en je (dus) de gewenste calculaties kunt uitvoeren. Het schalen van het kwantumvolume kan alleen wanneer de stabiliteit meegroeit.

Alles wat je nodig hebt om een kwantumcomputer te bouwen – materiaal, hardware, software, algoritmes en de cloudsystemen – ontwikkelen we in eigen huis. En zo niet, dan halen we het uit het ecosysteem.

Het zal in de toepassing overigens altijd gaan om een combinatie van klassieke systemen en kwantumsystemen. E-mailverkeer of een website draait per slot van rekening niet beter op een kwantumsysteem. Je moet specifieke variabelen of algoritmes kunnen gebruiken om de kracht van een kwantumcomputer optimaal te kunnen benutten.

Businesskansen

Terug naar de praktijk: door samen te werken binnen een ecosysteem met marktleiders in diverse sectoren, universiteiten en researchlabs creëren we industrie-oplossingen die ondersteund worden door kunstmatige intelligentie, getraind voor de data van de klant en geleverd vanuit de cloud. Dat is onze strategie als IBM.

Onze uitdaging is te bewijzen dat we oplossingen bieden waarmee klanten kunnen inspelen op businesskansen. Ongeacht of de sleutel ligt op het terrein van machine-learning, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing, cloud computing, traditionele systemen of een combinatie van dit alles.

Ik laat CDO’s, CIO’s, CTO’s en CEO’s dus graag zien welke technologieën er over een tot drie jaar aankomen. Dat hebben we de afgelopen jaren al heel succesvol gedaan met onder meer blockchain, cloud en IoT. De bedrijven die daar toen vroeg zijn ingestapt, hebben een flinke voorsprong kunnen opbouwen. Met kwantumcomputing gaat het allemaal zo mogelijk nog harder. Wacht dus niet te lang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter