Voor verzekeraars gaat de financiële verslaggeving grondig wijzigen nu over een kleine drie jaar een nieuwe beleidsrichtlijn in werking treedt. In een poging om de cijfers beter vergelijkbaar en transparanter te maken, wordt in 2021 de zogeheten IFRS 17 van kracht: een nieuwe internationale, financiële verslaggevingsrichtlijn waarbij verzekeringscontracten op een andere manier dan voorheen worden vergeleken en geïnterpreteerd.

Door de komst van nieuwe rapportages en rekenmodellen moet men, om IFRS 17-compliant te worden, onder meer een impactanalyse doen, huidige systemen bekijken en waar nodig aanpassen, (historische) data opsporen en medewerkers bijscholen. Lucien Albers van der Linden en Geert Stomp van de Redmore Group hebben veel ervaring met het implementeren van complexe processen bij verzekeraars en geven zeven tips om in de komende jaren de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

1. Kies voor een multidisciplinaire aanpak

Betrek vroegtijdig alle geledingen binnen het bedrijf bij het opstellen van een nieuw beleid, omdat iedereen te maken krijgt met de nieuwe standaard. Kies voor een multidisciplinaire aanpak en vorm daarbij een taskforce om je doelstellingen te realiseren, bestaande uit onder meer actuarissen, finance-professionals, modellenbouwers, managers, compliance-officers, IT’ers en data-analisten.

2. Gebruik (interne) datakennis

Oude en nieuwe data moet opnieuw op bruikbaarheid worden beoordeeld, maar daarvoor gaat de administratie van verzekeraars niet ver genoeg terug in de tijd. Daardoor moet historische en ongestructureerde data worden gereproduceerd en verzameld. Het is van belang om gebruik te maken van (interne) datakennis, bijvoorbeeld van ervaren (ex-)werknemers.

3. Ontleed en structureer de data

Wanneer de data is verzameld, moet de informatie worden beoordeeld op bruikbaarheid. Dit is gemakkelijker als de informatie vooraf is ontleed en gestructureerd. Door het gebruik van big-data-analytics kan men zien welke data ontbreekt en opgevuld dient te worden.

4. Implementeer stap voor stap

Door nieuwe processen stap voor stap te implementeren en hier eerst op kleine schaal mee te experimenteren, kan men kinderziektes vroegtijdig opsporen. Ga eerst kortcyclisch te werk (scrum/agile, zeker bij de IT-werkstroom) en stem ideeën af met belanghebbenden. Pas later breid je de werkwijze uit binnen je organisatie.

5. Houd de overgang behapbaar

Stel prioriteiten aan de eisen en bepaal het ambitieniveau om de overgang naar de nieuwe standaard behapbaar te houden. Hierdoor kan men geleidelijk aan de verandering wennen, waardoor de overgang soepeler verloopt. Pas op dat het IFRS 17-project niet door de organisatie wordt aangegrepen om andere, niet-relevante wensen en eisen door te laten voeren waardoor het budget en programma overbelast kunnen raken.

6. School je medewerkers bij

Veel van het succes hangt af van hoe snel je medewerkers kunnen omschakelen naar de nieuwe standaard; zij zijn immers je belangrijkste asset. Zorg dat je organisatie de nieuwe rapportagevorm omarmt, zich wendbaar opstelt en de gretigheid heeft om hiermee aan de slag te gaan. Laat ze na het bijscholen niet zwemmen, maar houd de vinger aan de pols.

7. Voorkom dubbel werk

Zet na de designfase een strakke pragmatische programmaorganisatie neer waarbij informatie juist en tijdig met andere geledingen binnen het bedrijf wordt gedeeld; zo wordt voorkomen dat er op verschillende afdelingen hetzelfde probleem wordt getackeld. Richt je op het optimaliseren van de informatie- en procesflow, proces-miningtechnieken kunnen hierbij helpen.

Extra tip: leer van de lessen rondom de implementatie van eerdere IFRS-trajecten en van Solvency II. Ook al kunnen de modellen niet een-op-een worden overgenomen en zijn er voor IFRS 17 veel meer (historische) gegevens nodig, een aantal belangrijke bouwstenen, processen en complexe implementatietechnieken zijn zeker vergelijkbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter