Frank van Rooij is bij Sanoma Learning werkzaam als director Product & Customer Success van Bolster Safety, een digitaal platform voor veiligheidstrainingen dat tot voor kort nog SAM heette. Hij maakt de nodige kanttekeningen bij de wijze waarop innovatie in veel organisaties wordt opgepakt en de noodzaak daarbij voor het aanstellen van een CDO. Een flinke steen in de vijver, maar wel met de nodige nuance.

Van Rooij heeft een achtergrond als IT-consultant en is een kleine tien jaar geleden door Sanoma Learning aangetrokken om de digitalisering van het productenportfolio van de educatieve uitgeverij Malmberg te gaan begeleiden. “Dat kwam in die tijd net op gang. Er waren slechte ervaringen met uitbesteedde applicatie-ontwikkeltrajecten. Men wilde dat in eigen hand nemen.”

De huidige director Product & Customer Success van Bolster Safety (www.bolstersafety.com) schetst een stukje geschiedenis: “De educatieve uitgeverij was als sector enorm naar binnen gekeerd, zo ook Malmberg. Best practices uit de applicatieontwikkeling werden niet of nauwelijks toegepast. Intern was de noodzakelijke expertise slechts minimaal aanwezig.

Inmiddels staat er bij Malmberg een grote Agile-DevOps-organisatie die ‘state-of-the-art’ digitale producten levert. Dat moet ook wel in een markt waarin digitale educatieve producten intussen een dagelijks onderdeel van het leerproces zijn geworden. Dat kun je gewoonweg niet uitbesteden.” Zo goed als alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs gebruiken inmiddels een of meerdere digitale producten van Malmberg.

Digitale variant

Frank van Rooij: “Toen ik bij Malmberg in dienst trad, had ik in principe alle IT onder mijn hoede. Dus ook administratieve systemen en de desktopautomatisering. Als snel ben ik me primair gaan richten op de digitale transformatie van ons productportfolio. De infrastructuur was zo goed als volledig uitbesteed. Grote administratieve systemen zoals SAP zijn op divisieniveau georganiseerd.” Als CIO eindigde voor hem na verloop van tijd de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling richting de business. “Vanuit de IT-hoek kun je weliswaar een belangrijke aanjagende en faciliterende rol spelen bij de digitale transformatie van processen en producten, maar innovatie is uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid van de business.”

Eigenaarschap

Nadenkend over de rol van de diverse functionarissen binnen de organisatie, ontwikkelde Frank van Rooij een assenstelsel waarop hij de CxO’s een plekje gaf. Die zijn volgens hem óf bezig met business-as-usual (onder), óf vooral druk met innoveren (boven). En horizontaal: speel je een faciliterende rol (links) of een initiërende (rechts). “De CIO zit veelal linksonder, en richt zich voornamelijk op de innovatie van het ‘hoe’. Bijvoorbeeld door het introduceren van agile developmentprocessen of cloudtechnologie”, aldus Van Rooij.

“Je ziet soms dat de CDO vanuit een transformerende rol uiteindelijk zelf de business wordt”

“Een CIO die zich niet bezighoudt met innovatie, beweegt naar linksonder en wordt meer een IT-director. Dat kan overigens een bewuste keuze zijn.” De CTO op zijn beurt is een rol die innovatie aanjaagt op basis van technologie, en zit op dat gebied dus hoger dan de CIO. De initiatie van echte innovatie (producten, distributiemodellen en businessmodellen) zal echter vanuit de business komen. Van Rooij: “Daar ligt het eigenaarschap van digitale innovatie.”

In het CxO-model van Frank van Rooij staat de CDO schuin boven de CIO

In het CxO-model van Frank van Rooij staat de CDO schuin boven de CIO.

Tijdelijke functie

De chief digital officer is naar mening van Van Rooij veelal een tijdelijke functie, bijvoorbeeld onder de CEO. “Ik kan me voorstellen dat bedrijven die versneld willen innoveren of digitaliseren iemand in zo’n rol benoemen. Dit is echter geen ideaal model, maar noodzakelijk als de business over te weinig digitale veranderkracht beschikt. In zo’n situatie zie je dat de CDO vanuit die transformerende rol uiteindelijk zelf de business wordt.” Bijvoorbeeld als hoofd van een specifieke digitale diensten- of productendivisie.

Rollen en mogelijkheden te over, maar het bestuur of de RvC moet wel een duidelijke keuze maken. Het is een kwestie die in menige discussie over het inzetten van digitale transformaties terugkomt. Wat willen ze en wat past het beste bij de organisatie? Frank van Rooij: “De uitdaging is dat besturen vaak heel enthousiast worden van een innovatief en businessgericht persoon, maar ondertussen wel verwachten dat de basis IT-infrastructuur blijft draaien. Zo’n functionaris moet dan het gehele IT-spectrum bestrijken, met alle uitdagingen van dien.”

Businesskant

Als director Product & Customer Success voor Bolster Safety opereert Frank van Rooij thans binnen Sanoma Learning echt vanuit de business. Rechtsboven in zijn eigen assenstelsel dus. Men biedt een online leerplatform dat alles biedt voor veiligheidstrainingen op de werkvloer. “We beloven twee dingen: effectieve overdracht van kennis en een efficiëntere sturing op veiligheidskennis. Effectief, omdat lesstof echt ‘top of mind’ blijft door korte interactieve modules, gericht op de specifieke situatie van de medewerker. Efficiënt, omdat je als manager inzicht krijgt in de competenties van je medewerkers en daar actief op kunt sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat met Bolster Safety de werkvloer veiliger wordt.”

“Het begint bij de klantbehoefte en de rol die nieuwe technologie hierbij kan spelen”

Gevraagd naar zijn belangrijkste uitdagingen noemt Van Rooij het achterhalen van de echte behoefte van de klanten en het bepalen van de prioriteiten in de productontwikkeling. “Methodieken als Lean Startup en Scrum zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast loop je in de productontwikkeling het risico dat al je aandacht uitgaat naar nieuwe functionaliteit voor je klanten of prospects en je te weinig aandacht besteed aan de stabiliteit, performance, onderhoudbaarheid en veiligheid van je applicatie. Met mijn achtergrond in de IT ben ik me bewust van dit risico en kan ik richting de sales en klantenteams goed motiveren en uitleggen waarom een serieus deel van de developmentcapaciteit aan deze zaken moet worden besteed.”

Grootste kansen

Frank van Rooij waarschuwt CxO’s tot slot voor een te grote nadruk op de technologische aspecten van innovatie. “Voor de meeste organisaties liggen de grootste kansen vooral op het terrein van product- en procesinnovatie. Digitale technologie is hiervoor een ‘enabler’, maar het begint bij het begrijpen van de klantbehoefte en de rol die nieuwe technologie hierbij kan spelen.”

Fotografie Roelof Pot

Hotze Zijlstra (1964) is taalkundige en heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het journalistieke domein. Als ‘vaste freelancer’ doet hij thans de hoofdredactie van CDO Magazine en maakt hij dragende artikelen voor de uitgaven BAAS en CIO Magazine.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter