Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen op verschillende leergebieden. Een van deze leergebieden is digitale geletterdheid.

In april heeft KPN samen met onder andere de stichting FutureNL een bijeenkomst georganiseerd waarbij het bedrijfsleven feedback heeft gegeven op dit thema. Deze feedback zal worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe curriculum. De verwachting is dat de besluitvorming over dit proces in 2021 zal worden afgerond. Daarna krijgen scholen ruim de tijd om deze nieuwe kerndoelen en eindtermen te implementeren.

Gelukkig wordt het belang van digitale geletterdheid onderkend door het onderwijs. Echter, ik maak me zorgen om de tijdsduur van het besluitvormingsproces. Deze snel veranderende digitale wereld vereist een snellere en meer flexibele aanpak. Waarom niet meer agile?

Het CBS heeft recent de ‘Monitor brede welvaart 2018’ gepubliceerd. Het CBS beschrijft hierin hoe de welvaart in Nederland zich in brede zin van het woord ontwikkelt. De monitor beschrijft zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Ook de kwaliteit van het onderwijs is hierin meegenomen.

Alhoewel we qua onderwijs niet slecht scoren, wordt ons gemiddelde sterk beïnvloed door onze score op computervaardigheden: “Bij vaardigheden zijn de ontwikkelingen minder gunstig dan bij opleidingsniveau. Vooral bij computervaardigheden (gemeten als het percentage mensen dat minimaal vijf van de zes computergerelateerde activiteiten uitvoert) zakt Nederland op de Europese ranglijst naar een 16e plek.”

De urgentie voor structurele integratie van digitale vaardigheden in ons Nederlandse onderwijs is nu. Als wij onze concurrentiepositie willen behouden en vergroten is een excellente, digitaal vaardige arbeidsmarkt noodzakelijk. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

Om deze reden zijn we bij KPN gestart met de School of Code, waarin we basisscholen laten kennismaken met programmeren, om ze hiermee handvatten te geven om een start met digitale geletterdheid te maken. Hierin werken we nauw samen met FutureNL. Deze stichting biedt gratis lesmateriaal aan scholen en verzorgt workshops voor leerkrachten.

Om echt het verschil te maken zijn meer initiatieven noodzakelijk. Ik roep, gezien de urgentie van dit thema, alle bedrijven op zelf initiatieven te starten om kinderen de fantastische mogelijkheden van technologie aan te reiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter