‘Data + Connection = Services’

0

Tijdens de Dutch Open Hackathon werkten 53 teams aan de ontwikkeling van toepassingen op basis van data die beschikbaar werd gesteld door de Kamer van Koophandel, KLM, Philips, Politie, PostNL en Schiphol Group. De zogeheten Find It-app werd uiteindelijk het best beoordeeld. Hiermee kunnen verloren of gestolen voorwerpen – bijvoorbeeld een sleutel, fiets of horloge – worden opgegeven, waarna andere gebruikers van de app naar het voorwerp op zoek kunnen gaan.

Aan de Dutch Open Hackathon deden 276 developers uit binnen- en buitenland mee. Zij konden gebruikmaken van uiteenlopende datasets en api’s van de partners en sponsors van het evenement. Het thema van deze editie was ‘Data + Connection = Services’.

Het evenement werd geopend met het Open Innovatie Seminar, waarbij diverse sprekers uit het veld hun visie gaven op de ontwikkelingen in open innovatie. Sprekers van onder andere de Nationale Politie, Geodan en Gartner gingen dieper in op de mogelijkheden die open innovatie biedt aan zowel grote als kleine organisaties.

Miguel van Bodegom, voorzitter van de Dutch Open Hackathon, kijkt met voldoening terug op het intensieve weekend: “De Dutch Open Hackathon is uniek door zijn cross-industrykarakter. Nergens zijn zulke diverse datasets beschikbaar van zoveel verschillende partijen. Kijkend naar de toepassingen die door de verschillende teams zijn ontwikkeld, viel op hoe hoog het niveau was. De beschikbare data van onze partners en sponsors is gebruikt om uiteenlopende praktische oplossingen te ontwikkelen. Het is veelzeggend dat er al een aantal vervolgafspraken zijn gemaakt tussen onze partners en teams.”

Vier tracks

Deelnemende teams konden in vier verschillende thema-tracks toepassingen ontwikkelen. Voor elke track waren concrete uitdagingen geformuleerd, waarvoor teams een oplossing konden bedenken. In de track In The City werd Re:Software tot winnaar gekroond. In Doing Business won Regtxt met een platform waarop de financiële gegevens van bedrijven overzichtelijk geplaatst en gevonden kunnen worden. In de categorie At Home zegevierde BeatsSync, een app waarin muziek helpt om stress te reduceren. In de track On The Go pakte Meta de hoofdprijs met een spraakassistent op locatie.

De Find It-app werd door zowel de jury als het publiek uitgeroepen tot winnaar. De jury roemde het praktische gemak, maar ook het feit dat het team diverse data en technieken heeft gecombineerd. Zo maakte Re:Software gebruik van api’s van Politie, Geodan en PostNL. De app levert zoals gesteld een praktische oplossing voor iedereen die spullen is kwijtgeraakt.

Door aan te geven wat er is verloren en daarbij een locatie op te geven waar het verlies waarschijnlijk heeft plaatsgevonden, kunnen andere gebruikers op locatie ingeschakeld worden om naar het betreffende voorwerp te zoeken. Denkt iemand het verloren voorwerp gevonden te hebben, dan stuurt diegene een foto ter verificatie. Het is eveneens mogelijk om een vindersloon te koppelen aan een gevonden voorwerp.

Jordi van der Hek, teamlid van Re:Software: “We hadden al vrij snel besloten dat we een lost-and-found-app wilden ontwikkelen. Daarbij hebben we bewust zoveel mogelijk verschillende datasets gebruikt. Het leuke van de Dutch Open Hackathon is namelijk dat je data tot je beschikking hebt van organisaties die normaal niet met elkaar samenwerken. Met onze app wilden wij die verschillende partijen met elkaar verbinden.”

“De beschikbare data van onze partners is gebruikt om uiteenlopende praktische oplossingen te ontwikkelen”

Krachtenbundeling

De Dutch Open Hackathon is een initiatief van de Kamer van Koophandel, KLM, Philips, Politie, PostNL en Schiphol Group, en wordt mede georganiseerd door BeMyApp en Cambridge Innovation Centre (CIC) Rotterdam. Het doel is de innovatieve kracht van grote organisaties en creatieve individuen te bundelen om te komen tot nuttige en succesvolle technologische toepassingen voor consumenten en bedrijven. Voor de applicatieontwikkeling stelden de zes initiatiefnemers en sponsors van het event een groot aantal unieke datasets, api’s en hardware ter beschikking.

Ron de Milde, Programmadirecteur Communicatie bij de Politie, heeft vanuit zijn functie en verantwoordelijkheden veel belangstelling voor het gebruik van data in de snel veranderende samenleving. “Er is veel data beschikbaar en het combineren van datasets van verschillende organisaties zoals Geodata en de Politie en bijvoorbeeld meteorologische gegevens kunnen oplossingen bieden die de taak van de politie ondersteunen.”

Het meedoen aan een hackathon helpt hem bij het vinden van creatieve oplossingen die het werk van de politie ondersteunen in zowel de operatie als de dienstverlening en opsporing. “Wij gaan de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de politie-api en/of oplossingen hebben bedacht die toepasbaar zijn voor de politie, uitnodigen om meer in detail te bespreken hoe het idee verder uitgewerkt kan worden tot een daadwerkelijk te gebruiken methodiek of systeem”, aldus Ron de Milde.

Api’s uitwisselen

Voor KLM was het stimuleren van open innovatie, een van de doelstellingen van de Dutch Open Hackathon, de reden dat men weer betrokken was bij de organisatie. Zowel binnen de eigen organisatie als richting externe partijen is het voor KLM belangrijk om gezamenlijk naar uitdagingen en kansen te kijken. “Het event dient dus als voorbeeld en inspiratie voor onze eigen organisatie en het helpt ook in de verbinding met gelijkgestemde partijen”, aldus Jappe Blaauw, EVP Transformation bij KLM.

“Een evenement als dit is een goede gelegenheid om de aandacht van ontwikkelaars te trekken”

“Daarnaast draait de Dutch Open Hackathon om het gebruik en de uitwisseling van data en api’s. Een essentieel onderdeel van innovatie vandaag de dag, en dus ook voor ons belangrijk om daarin mee te gaan. Uiteraard hopen we ook op vernieuwende concepten en zal een selectie van de teams bij ons worden uitgenodigd op kantoor om te kijken of er mogelijkheden tot samenwerking liggen.”

Feedback

Als IT-directeur van de pakkettendivisie van PostNL heeft Gerrie de Jonge een groot belang bij het zowel intern als extern op de agenda zetten van api’s. “Bijvoorbeeld de api waarmee de gegevens over een pakketje vooraf aan ons kenbaar worden gemaakt. Momenteel wordt deze functionaliteit vaak nog door klanten zelf geprogrammeerd, hetgeen hen en ons minder flexibel maakt.” De Jonge zou graag zien dat deze verzenders aanhaken op de standaard beschikbare api van PostNL.

Deze focus was voor PostNL een belangrijke reden om het hackathon-initiatief te ondersteunen. Maar anders dan op bestaande en potentiële b2b-klanten was deelname ook vooral bedoeld om mensen intern te mobiliseren. “We moeten er intern aan werken om extern een goede collectie api’s te kunnen aanbieden”, aldus de IT-directeur.

Een andere doelstelling van deelname was het aanbieden van api’s aan de developers-community. De Jonge: “Een evenement als dit is een goede gelegenheid om de aandacht van ontwikkelaars te trekken die op basis van onze gegevens nieuwe dingen bedenken. Daarnaast hebben we tijdens het event goede feedback gehad op onze api’s. Normaal gesproken gebeurt dat altijd op afstand, nu konden mensen direct reageren.”

Nieuwe ideeën

Tot slot heeft de hackathon voor PostNL ook tot nieuwe ideeën geleid. Een aansprekend voorbeeld is het zogenoemde ‘parcel with personality’. De Jonge: “We kunnen als PostNL uiteraard een pakketje goed en snel versturen, en daarbij voor de klant of ontvanger precies de juiste relevante informatie leveren.

Maar we kunnen de verzending in de toekomst ook een persoonlijk tintje meegeven, bijvoorbeeld op basis van het profiel van de ontvanger, de actuele locatie of het weer. Zo’n pakketje gaat dan als het ware spreken, bijvoorbeeld door te melden in welke omstandigheden het zich waar bevindt. Zo kun je het proces veel persoonlijker en relevanter maken.”

Gerrie de Jonge blikt derhalve tevreden terug op het evenement. “Het was voor het eerst dat we meededen, maar het is duidelijk dat we er als PostNL ons voordeel mee doen.”

Fotografie Taatske Pieterson