Ofschoon artificiële intelligentie kan leiden tot verlies van bepaalde banen, ontstaan er ook nieuwe rollen binnen organisaties. Daarnaast kunnen de verkoopcijfers stijgen als direct gevolg van investeringen in AI. Daarop duidt onderzoek van Capgemini.

Van de bijna 1.000 onderzochte bedrijven geeft 83% aan dat AI nieuwe banen heeft gecreëerd binnen hun organisatie. Het gaat hierbij met name om functies op senior niveau: twee op de drie nieuwe banen bevinden zich op managementniveau of hoger. Van de bedrijven die al op grotere schaal werken met AI geeft 63% aan dat dit niet voor banenverlies heeft gezorgd binnen hun organisatie.

Meer verkopen

Driekwart van de ondervraagden zegt daarnaast meer te verkopen dankzij de implementatie van kunstmatige intelligentie.

De bedrijven geven verder aan dat ze AI vooral beschouwen als een technologie waarmee ze de tijd die hun medewerkers aan routinematige, administratieve taken besteden, kunnen terugbrengen. Zeven op de tien respondenten bieden medewerkers proactief her- of bijscholingstrajecten aan.

Van de bedrijven die op grotere schaal met AI werken, gelooft een grote meerderheid dat AI complexe banen eenvoudiger zal maken (89%) en dat intelligente machines in de toekomst in hun bedrijf zullen werken naast mensen van vlees en bloed (88%).

“Wij willen optimaal gebruik kunnen maken van de competenties van onze mensen,” zegt Michael Natusch, Global Head of AI bij Prudential. “AI levert tijdwinst op door repeterende handelingen van onze medewerkers over te nemen, waardoor zij meer tijd overhouden om zich te richten op de dingen waar ze echt waarde kunnen toevoegen. Voor henzelf en voor de klanten.”

Klantervaring

De tech-savvy bedrijven in het onderzoek geven aan AI te gebruiken om de verkoopcijfers te verhogen, een boost te geven aan hun business, klanten sterker aan zich te binden en om nieuwe inzichten te verkrijgen.

En deze inspanningen blijken niet zonder resultaat: driekwart van de bedrijven zegt dat de verkoop met 10% is gestegen sinds ze met AI zijn gestart. Het verbeteren van de klantervaring is voor veel bedrijven de belangrijkste drijfveer om te starten met AI.

Bijna driekwart denkt dat ze dankzij AI een hogere klanttevredenheid kunnen realiseren en 65% gelooft dat AI kan voorkomen dat klanten in de toekomst overlopen naar een concurrent.

Complexe projecten leveren minder op

De inbedding van AI binnen bedrijven is een punt van aandacht. Valt AI bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van een technische afdeling, dan worden er vaker uitdagende projecten opgestart en wordt er minder aandacht besteed aan projecten die eenvoudiger zijn maar waar meer wist te behalen is.

Van de AI-initiatieven in het onderzoek is 58% gericht op complexe processen of systemen en 46% op minder complexe processen waar eenvoudig meer winst is te behalen.

“Het is wel opmerkelijk om te zien dat bedrijven die bezig zijn met AI vaker inzetten op complexe uitdagingen dan de eenvoudigere projecten waar ze sneller voordeel uit kunnen halen”, zegt Ron Tolido, Chief Technology Officer Insights & Data bij Capgemini.

“Bedrijven die nog moeten starten met AI zouden hier lering uit moeten trekken en zich moeten richten op de minder complexe – maar waardevolle – gebieden, zodat ze de voordelen van AI voor hun organisatie sneller kunnen bereiken.”

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 993 respondenten van bedrijven uit negen landen meegewerkt: Australië, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Nederland, Spanje, het VK en de VS. De organisaties zijn afkomstig uit zeven verschillende sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en juni 2017.

Redacteur van IT Executive, met een interesse die de techniek voorbij gaat, altijd op zoek naar de menselijke factor. Een kwart eeuw ervaring in alles waaraan geschreven taal te pas komt. Van huis uit historicus met een sterke oriëntatie op politiek en maatschappij. Bereikbaar via felix[at]ictmedia.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter