Steeds meer bedrijven kiezen voor een agile bedrijfsmodel om de digitale transformatie van de 21e eeuw mogelijk te maken. Omarming van sociale media, cloud-native systemen, mobiele platforms, continue feedback, voorspellend vermogen en andere technologieën en mogelijkheden, liggen in het verlengde van deze organisatorische verandering.

De snelheid die digitalisering met zich meebrengt vraagt om een hoge mate van agility. Agile in de breedste zin van het woord is vooral een bedrijfsmodel waarbij een organisatie een operationele structuur heeft die haar de tools en capabilities biedt om snel en efficiënt te reageren op de eb- en vloedbewegingen van de markt. Om een dergelijk reactievermogen te bereiken, is er een grote mate van aanpassingsvermogen en flexibiliteit nodig, op elk niveau binnen de organisatie.

Een behendig bedrijfsmodel dient bovendien allesomvattend te zijn. De organisatie- en IT-architectuur moet aanpasbaar en transformatief zijn om te kunnen reageren op dwingende en anderszins relevante markttrends. Teams moeten waar nodig op ad hoc-basis kunnen opereren, zonder te worden gehinderd door verouderde hiërarchische of monolithische structuren. Of door legacysystemen en slechte digitale hulpmiddelen die de operationele reactietijd vertragen. De lerende en adaptieve organisatie is een must om te kunnen overleven.

Randvoorwaarden

Om de Agile-belofte te kunnen realiseren, hebben zich in de afgelopen jaren een aantal belangrijke randvoorwaarden opgedrongen:

  1. Een duidelijke visie en doelstelling die organisatiebreed wordt doorvertaald en gedragen.
  2. Continu leren en verbeteren op basis vanuit feedback en interactie met zowel klanten, gebruikers, eigen medewerkers als systemen.
  3. Een organisatie (en architectuur) op basis van een netwerk van end-to-end verantwoordelijke autonome teams en ‘self contained’ services.
  4. Processen en structuur die zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  5. Een organisatiebrede engineeringcultuur met een ‘can-do’-mindset, die zich kenmerkt door enthousiasme en inspiratie.
  6. Vakmensen die worden uitgedaagd om zichzelf te blijven doorontwikkelen, met ruimte om te experimenteren en te innoveren, om ‘fit for purpose’ te blijven.
  7. Zoveel mogelijk repeterende handelingen automatiseren om fouten te voorkomen.
  8. Van alle activiteiten wordt de effectiviteit gemeten, om continu te kunnen bijsturen.
  9. Gereduceerde complexiteit in de gehele organisatie en producten/diensten. De kracht zit in de eenvoud.

Het belangrijkste is het besef dat het een perfecte samenwerking dient te zijn, vanuit een holistische benadering van principes, mensen, technologie, leiderschap, strategie en de structuur waarop mensen zichzelf organiseren en samenwerken. Agile organisaties zijn in dat licht de nieuwe norm. Er zijn legio mooie verhalen over succesvolle agile organisatie-transformaties beschreven en er zijn nog veel bedrijven of instellingen die zich midden in deze mooie reis bevinden. Het wachten is op het eerste bedrijf dat door de gehele organisatie agile is, inclusief alle benodigde metrieken en feedback loops.

Optimaliseren

De volgende stap in het optimaliseren van het agile-bedrijfsmodel is een oude uitdaging: het omgaan met businesspartners, om gezamenlijk te komen tot echte business collaboration. Niet alleen om de ‘war on talent’ te winnen, maar ook om afscheid te nemen van de egocentrische manier van waardecreatie, waarin bedrijven winnen of verliezen. Nu de wereld steeds vaker en sneller geconfronteerd wordt met het gebrek aan resources en grondstoffen, lijkt het tijd en noodzakelijk om gezamenlijk te kijken naar een ecosysteem, waarin overleven als mensheid boven winstmaximalisatie komt te staan.

Het netwerk van de ene high-performance-cel sluit naadloos aan op dat van een andere. Ze vormen gezamenlijk een snel, wendbaar en flexibel systeem waarmee de waarde voor het grotere geheel centraal staat. Het is precies deze intrinsieke drive en samenwerking, waardoor agile ook op langere termijn de meest succesvolle aanpak zal zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter