Meer dan acht op de tien ondernemingen (86%) wereldwijd geloven dat de digitale werkplek blijft bestaan na de pandemie. Bijna evenveel bedrijven denken zelfs dat het werken op afstand zal toenemen. Ongeveer een derde ziet beveiliging als een potentiële barrière hiervoor. Hierop duidt onderzoek door Verizon in samenwerking met Harvard Business Review Analytic Services.

Door het toegenomen werken op afstand zullen organisaties, anders dan voorheen, duidelijker moeten kiezen welk werk op afstand gedaan kan worden en welke mensen fysiek aanwezig moeten zijn en hoe het bedrijf met virtueel werk efficiënter en productiever kan werken.

Ze op de tien leidinggevenden melden dat de kwaliteit van het werk op afstand gelijk is aan die van het werk op de fysieke werkplek. De voordelen kwamen ook naar voren: 52 procent ondervond een verbeterde samenwerking; 57 procent zag een boost in de bedrijfsflexibiliteit en bijna de helft merkte azaaaaazeen toename van de productiviteit op (44 procent).

Veel bedrijven profiteerden van technologie voor online samenwerking om hun productiviteit op peil te houden. Applicaties voor videovergaderen staan bovenaan de lijst (98%), gevolgd door tools voor het delen van bestanden (97%), instant messaging/chat (95%), andere samenwerkingsmethoden zoals Slack of Teams (88%) en cloud-gebaseerde samenwerking (85%) worden ook veel genoemd. Daarnaast is het gebruik van online interactieve training om medewerkers betrokken te houden bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling van groot belang, volgens 85 procent.

De onderzoekers benadrukken dat bedrijven die een digitale werkplekstrategie hebben meer rendement uit hun investeringen halen dan bedrijven die deze niet hebben. Zo zag ruim de helft van de organisaties met zo’n strategie de productiviteit toenemen in vergelijking met 40 procent van de bedrijven zonder. Bedrijven moeten verder gaan dan enkel een beleid instellen voor thuiswerken, en nut en doelstellingen, aanpak en de manier waarop succes wordt gemeten, definiëren. Het gebruik van technologie is een belangrijke onderscheidende factor in deze strategie.

5G-technologie wordt hierbij gezien als duidelijke verruiming qua mogelijkheden. Een vijfde van de respondenten zegt dat ze met 5G werk kunnen doen dat ze nooit eerder hebben gekund. Ruim een kwart (28%) is van mening dat 5G nieuwe business-modellen mogelijk zal maken en meer waarde toevoegt aan zakelijke proposities. Pakweg veertig procent van de ondervraagden verwacht dat 5G binnen twee jaar een realiteit wordt voor hun eigen organisatie en dat dit de deur opent voor toepassingen die gebruikmaken van video van hogere kwaliteit, met een lagere latency en augmented of virtual reality (AR/VR).

Het is niet verrassend dat beveiliging door ruim een derde van de ondervraagden wordt gezien als een potentiële barrière voor digitale vooruitgang. Echter, 86 procent gaf aan dat het belangrijk is om de beveiliging van gegevens aan te pakken om in de toekomst het meeste rendement uit hun digitale investeringen te halen.

De auteurs van het rapport richten zich op drie aandachtsgebieden voor een succesvolle remote working-strategie:

Slimmer werken

Covid-19 heeft een wijdverbreid gebruik van video- en webconferenties afgedwongen. Slimme organisaties verhogen de efficiëntie door deze te integreren met samenwerkingstools zoals het delen van documenten, white boarding en notities zodat werknemers op afstand in real-time kunnen samenwerken. Maar ook door minder tijd te besteden aan vergaderingen en discussies om te zetten in opdrachten.

Prioriteit geven aan eenvoud en integratie

Om te zorgen voor een samenhangende, productieve digitale werkomgeving, moeten de tools eenvoudig te gebruiken zijn en naadloos integreren met andere productiviteits- en samenwerkingstools op de werkplek. Dit biedt werknemers een enkele, app-achtige ervaring voor alle tools die ze dagelijks gebruiken.

Veiligheid hoog in het vaandel houden

Op apparatuur, thuisnetwerken en apps van werknemers bestaan mogelijke beveiligingslekken: een groeiend probleem nu steeds meer mensen op afstand werken. Beveiliging op enterprise-niveau stelt bedrijven in staat om fraude te identificeren en te voorkomen én zorgt er voor dat privégesprekken en -bijeenkomsten dat ook blijven.

Bedrijven moeten daarnaast overwegen om trainingen in beveiligingsbewustzijn voor eindgebruikers te implementeren. Ze zouden ook beleid kunnen opstellen voor acceptabel gebruik dat de blootstelling van gebruikers aan bedreigingen beperkt, en een extra eisen kunnen stellen aan applicaties voor het werken op afstand, zoals twee-factor-authenticatie.

Over het onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Harvard Business Review Analytic Services, is gebaseerd op de feedback van 1.080 wereldwijde bedrijfsleiders en werd uitgevoerd in mei 2020.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam