Wat is multicloud?

Het merendeel van de organisaties hanteert een hybride cloudstrategie. De hybride cloud is een combinatie van een enkele publieke cloud met een enkele private cloud, in de praktijk vaak aangevuld met on-premiseoplossingen. Een multicloudstrategie gaat een stap verder: organisaties maken gebruik van meerder cloudplatforms zodat zij voor iedere workload en voor ieder businessproces het best passende cloudplatform kunnen kiezen.

Voordelen van de multicloud

Die aanpak biedt een aantal duidelijke businessvoordelen:

  1. De multicloud vergroot de continuïteit van je dienstverlening

Wie gebruikmaakt van meerdere clouds, verkleint de kans dat een storing bij een cloudprovider direct resulteert in een verstoorde dienstverlening. De cloudplatforms kunnen als ‘failover’ van elkaar dienen. Dat wil zeggen dat als de ene cloud in storing is, dan neemt de andere cloud het over. De technologie hierachter ontwikkelt zich snel: fabrikanten werken aan technologie die storingen opspoort en de workload volautomatisch verplaatst naar een alternatieve cloud.

  1. De multicloud voorkomt een vendor lock-in

Wie al zijn processen en gegevens onderbrengt bij één cloudprovider, vergroot zijn afhankelijkheid van die partij. Gaat het bedrijf failliet – hetgeen overigens niet snel zal gebeuren bij de zeer grote aanbieders – of vinden ongewenste veranderingen plaats, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering en de continuïteit. Een multicloudarchitectuur biedt veel meer opties om processen en data in dergelijke situaties te verplaatsen en zo de providerafhankelijkheid te verkleinen. 

  1. De multicloud verkleint de kwetsbaarheid bij een hack

Dit voordeel ligt enigszins in het verlengde van het vorige punt: een multicloud verkleint niet alleen de afhankelijkheid van een enkele partij als het gaat om beschikbaarheid, maar ook om security.

Wanneer u al uw data onderbrengt bij een afzonderlijke provider, dan is een enkele hack genoeg voor een enorm datalek. Het spreiden van uw data over meerdere cloudproviders verkleint de schade na een ernstig cyberincident bij een van die providers. Een multicloudarchitectuur maakt dat mogelijk.

Overigens brengt de multicloud ook zijn eigen security-uitdagingen met zich mee. De kans op een datalek door onzorgvuldig handelen neemt toe. Bijvoorbeeld doordat een medewerker per ongeluk persoonsgegevens in een publieke cloud opslaat of verwerkt. Ook heb je in de multicloud een groter potentieel aanvalsoppervlak dat je moet beveiligen. Ook hier biedt een degelijke multicloudarchitectuur met mechanismen voor sturing en controle een haast noodzakelijke meerwaarde.

  1. De multicloud maakt tactische geografische spreiding van data mogelijk

Het is voor organisaties in sommige gevallen gunstig de data te spreiden over meerdere geografische locaties. Bijvoorbeeld om commerciële redenen. Zo vinden Europeanen het doorgaans prettig als hun data binnen de Europese grenzen blijven. Maar het biedt ook praktische voordelen: een dienst werkt sneller als de gebruiker fysiek dichterbij is.

Een bedrijf met vestigingen of klanten over de hele wereld heeft dan ook baat bij clouds die op verschillende plekken gehost zijn. Een multicloudarchitectuur leent zich voor die multigeografische aanpak uitstekend, want niet iedere provider biedt de keuze uit meerdere cloudlocaties.

Een geografische spreiding kan zelfs verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege compliance. Verschillende landen kunnen andere eisen stellen aan dataopslag en privacybescherming. In een multicloudsetup kunt u daar makkelijker aan voldoen.

Overigens bieden sommige internationale cloudleveranciers hun diensten vanuit diverse regio’s. Daardoor is ook met een single cloud-strategie een tactische geografische spreiding van data mogelijk. De multicloud vergroot echter de mogelijkheden in deze en maakt de keuze met name minder providerafhankelijk.

  1. De multicloud maakt een best-of-breed strategie mogelijk

Iedere cloudprovider en elk cloudplatform heeft zijn eigen voor- en nadelen. Zo zijn er tussen cloudplatformen technische verschillen. Denk hierbij aan de ondersteuning van specifieke applicaties of koppelingen. De IT-afdeling kan door de inzet van meerdere clouds maximaal flexibel opereren.

Ook voor SaaS-applicaties uit de publieke cloud kan die aanpak gunstig zijn. De ene provider levert voor uw business de beste CRM-oplossing, terwijl een ander uitblinkt in financiële software. In een multicloudomgeving kan een organisatie voor ieder doeleinde het best passende platform kiezen. Zo ontstaat een ‘best-of-breedsituatie’ die uiteindelijk gunstig is voor de gehele bedrijfsvoering.

Een multicloud biedt vrijheid, flexibiliteit, een hoge beschikbaarheid en uitgebreide mogelijkheden voor een optimale security. Maar ook in de multicloud is het van belang dat u zorgt dat de verschillende cloudomgevingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat kunt u doen met een orchestratieservice. Zonder die koppelingen bestaat het gevaar dat er een sterk versnipperd landschap ontstaat met platforms die niet altijd goed onderling kunnen communiceren.

Bryan Croes, account CTO bij T-Systems Nederland

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam