In veel organisaties zit licht tussen de verwachtingen van digitale leiders en het vermogen van bedrijfssystemen om daaraan te voldoen. Organisaties moeten verder met hun digitale transformatie, maar zien in dat hun financiële systemen en HR-applicaties voldoen aan de zakelijke eisen van vandaag. Systemen en applicaties zijn niet flexibel en geavanceerd genoeg om de transformatie die op de agenda van de CEO staat te voltooien. Daarop duidt onderzoek in opdracht van Workday.

De gesprekken met ondervraagden, allemaal digitale leiders in West-Europa, duiden op drie kritieke pijnpunten. Ten eerste is 80 procent van de respondenten niet in staat nieuwe digitale oplossingen te integreren met bestaande financiële processen en HR-processen, of in ieder geval zonder dat zij daarvoor een inspanning moeten leveren. Ten tweede moet 84 procent inspanningen leveren om realtime prognoses en dashboards te realiseren, of is daartoe niet in staat. En ten slotte ondervindt eenzelfde percentage moeilijkheden om financiële processen en HR-processen aan te passen aan nieuwe eisen, of acht dit zelfs onmogelijk.

Bijna zes op de tien Europese digitale leiders zijn ervan overtuigd dat de centrale bedrijfssystemen gemoderniseerd moeten worden om de digitale transformatiestrategie van het bedrijf te ondersteunen. Echter, slechts 19 en 10 procent van de respondenten zien respectievelijk hun financiële systemen en hun HR-applicaties als ‘state-of-the-art’, terwijl 40 procent deze als ‘redelijk modern’ beschouwt en 37% (financieel) en 43% (HR) de systemen als ‘toereikend’ ziet.

Gevraagd naar de kritieke vereisten van de centrale bedrijfssystemen om de digitale strategie te ondersteunen, komen de volgende vijf behoeften naar voren:

 • 46 procent van de respondenten noemt veiligheid en auditmogelijkheden van cruciaal belang in financiële en HR-systemen
 • 37 procent vindt het een van de belangrijke vereisten dat het systeem voor eindgebruikers eenvoudig te gebruiken en intuïtief is
 • 34 procent is ervan overtuigd dat continue planning en prognoses zeer belangrijk zijn
 • 31 procent wil instelbare selfservice rapportagemogelijkheden in de centrale bedrijfssystemen
 • 29 procent verlangt bruikbare inzichten in financiële en personeelsdata rond digitale transformatieprojecten

Voorlopers

Een aantal organisaties die beschouwd worden als voorlopers in digitale transformatie in Europa zijn nader aan de tand gevoeld. Samenwerking tussen finance, HR en IT en digitale leiders kan voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat. De onderzoekers komen met drie aanbevelingen:

 1. Creëer een digitaal dreamteam dat finance, IT, HR en de bredere bedrijfsvoering overstijgt: 73 procent van de toonaangevende digitale leiders is momenteel actief in overleg met het hoofd van HR en finance over digitale transformatie.
 2. Ondersteun nieuwe businessmodellen via finance en HR: 76 procent vindt dit zeer of uiterst belangrijk. Daarbij is er overeenstemming dat dit alleen mogelijk is als de financiële en HR-systemen op een dynamische manier opnieuw ingericht kunnen worden.
 3. Moderniseer finance en HR: De best presterende organisaties investeren aanzienlijk in financiële en HR-systemen. 88 procent van deze organisaties investeert in geavanceerde financiële systemen en 86 procent in geavanceerde HR-systemen om het proces van digitale transformatie te ondersteunen.
 4. Over het onderzoek

  Voor het onderzoek heeft IDC in opdracht van Workday 400 digitale leiders in Frankrijk, Duitsland, Zweden, het VK en Nederland ondervraagd.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam