Dit voorjaar startte Arcadis de Amsterdamse Innovation Hub, waarin zowel eigen innovatieteams als een startup accelerator – in partnership met het Amerikaanse Techstars – gehuisvest zijn. Het wereldwijd opererende ingenieursbureau en de accelerator werken daarbij samen aan het thema ‘City of 2030’. “De structurele wisselwerking tussen Arcadis eigen digitale ontwikkelteams met startende bedrijfjes moet helpen bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën rond de stad van de toekomst”, vertelt Patrick van Hoof, Global Director Innovation bij Arcadis.

Voor de City of 2030 Accelerator, ‘powered by Techstars’, werden dit voorjaar uit een lange lijst tien internationale startup-initiatieven geselecteerd. Deze hielden vanaf maart drie maanden kantoor in het centrum van Amsterdam. Begin augustus werd het startsein gegeven voor de cyclus van 2020, waarbij de volgende tien bedrijfjes worden geselecteerd. Het is de bedoeling dat het programma drie jaar blijft draaien – de tweede editie is inmiddels ook al goedgekeurd en in voorbereiding.

Van Hoof: “Alle betrokken startups helpen bij het ontwikkelen van de visie op de stad van 2030: welke macrotrends kenmerken de toekomstige steden qua infrastructuur, demografie, datagebruik en qua milieu? Het is voor de eerste keer dan een bedrijf uit onze sector zoiets op deze schaal doet.”

“Alle betrokken startups helpen bij het ontwikkelen van de visie op de stad van 2030”

De nadruk ligt volgens de innovatiedirecteur op groeikansen. “Denk aan het creëren van nieuwe bestemmingen voor wijken, het verbeteren van mobiliteit en gemak, het verhogen van de weerbaarheid – bijvoorbeeld met oog op een klimaatverandering met meer wind en regen. Andere voorbeelden zijn de alsmaar stijgende prijzen en toenemende eenzaamheid. Tevens hebben we oog voor huidige en alternatieve bronnen van energie, water, voedsel en recycling. Dat sluit allemaal goed aan op wat we als Arcadis al doen en kunnen. Zaken hoeven overigens niet direct toepasbaar te zijn. Het belangrijkste is dat de burger er op termijn voordeel van heeft, door een hogere kwaliteit van leven. In dat geval profiteren ook onze klanten.”

Leereffect

“We helpen deze startups niet alleen met geld en klantconnecties, maar vooral met de kennis uit onze onderneming in de vorm van mentorschappen”, vervolgt de innovatiedirecteur. “Het gaat ons er niet om als aandeelhouder in deze bedrijven te cashen. Het leereffect is heel belangrijk, beide kanten op. Wanneer we ons bestaan op de lange termijn willen garanderen, moeten we buiten onze eigen belevingswereld kijken. Wat kunnen wij qua change management bijvoorbeeld leren van startups? Verder hebben de activiteiten van deze bedrijfjes een link met onze activiteiten. Zo versterken we elkaar.”

Het van oorsprong Nederlandse ingenieursbedrijf, toonaangevend op het gebied van design en consultancy, koos voor Amsterdam als vestigingspunt. Vooral vanwege de open en technische atmosfeer in de stad. De authentieke locatie aan de Nieuwezijds Voorburgwal oogt en voelt daarbij allesbehalve corporate – dit in contrast met het internationale Arcadis-hoofdkantoor aan de zuidas dat zich kenmerkt door een moderne zakelijkheid. “Het leek ons goed om deze vorm van innovatie niet in de wereldwijde regio’s te organiseren, maar juist centraal voor een optimale kruisbestuiving van creatieve en kundige mensen in een inspirerende omgeving.” Tevens wordt vanuit Amsterdam samengewerkt met een breder ecosysteem van partners en leveranciers.

Horizons

Arcadis structureert z’n inspanningen rond drie verschillende horizons: ‘today, tomorrow, after tomorrow’. Vandaag ligt de focus op het digitaliseren van de business, en dit op basis van de juiste technologie en data op een zo betekenisvol mogelijke manier. Morgen speelt vooral de incubatie van ideeën via design thinking- en co-creatieprocessen met klanten. ‘Na morgen’ staat in het teken van toekomstvisie en technologische vooruitgang. “Hier richten we ons vooral op horizon twee en drie”, verduidelijkt Patrick van Hoof.

“Een optimale kruisbestuiving van creatieve en kundige mensen in een inspirerende omgeving”

Arcadis onderscheidt daarbij twee verschillende programma’s: de wisselwerking met Techstars en het interne Digital Studio Incubator. Met dat laatste probeert Arcadis met klanten en partners onvervulde, onbepaalde en onbekende klantbehoeften door middel van co-creatie in te vullen. Van ontwerp tot het maken van prototypes rond een bepaalde waardepropositie. “Maar omdat we niet alles intern kunnen oppakken, en andere partijen soms simpelweg verder zijn, zoeken we nu voor de langere termijn de wisselwerking met startups.”

Digital Studio Incubator en het samen met Techstars draaiende City of 2030 Accelerator zijn allebei onderdeel van een bedrijfsbreed transformatieprogramma, gericht op voortdurende digitale innovatie en groei. De internationale metropool van de toekomst staat daarbij zoals gezegd centraal omdat een toenemende meerderheid van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen.

Methodologie

Arcadis’ investeringen zijn erop gericht toekomstige technologieën, producten en businessmodellen te ontwikkelen. Op een gestructureerde, weloverwogen en professionele manier. “Onderschat dat niet. Innovatie klinkt leuk en sexy en ‘iedereen praat erover mee’. Maar innoveren vereist wel degelijk een methodologie, gebaseerd op elementen zoals werken in multidisciplinaire teams en ecosystemen, volgens de leer van design thinking, lean startup en scaled agile development.”

“Met Techstars doen we niet anders”, verduidelijkt Van Hoof. “Binnen onze teams werken we bijvoorbeeld met een drielaags model, met teams waarin zowel deskundigen op het gebied van 1) design, 2) technologie als 3) business vertegenwoordigd zijn. In plaats van alle vorderingen van functie op functie door te geven, zoals in de traditionele wereld gebeurt, gaan mensen in een multidisciplinaire opzet samen het traject door. Zo mitigeer je sneller en beter risico’s en werk je goedkoper en beter. Startups doen het zo, techbedrijven ook en andere, traditionelere bedrijven moeten die transformatie doormaken om concurrerend te blijven.”

“Het programma rond de City of 2030 raakt een heel relevant maatschappelijk thema”

Betrokkenheid

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle pakweg 30.000 medewerkers van Arcadis gaan meedoen. Ook dat wordt via interne programma’s gestimuleerd. “We zorgen dat alle medewerkers kunnen aansluiten op wat een relatief kleine groep mensen aan het doen en ontdekken is”, aldus de innovatiedirecteur. “Ons programma rond de levenskwaliteit in de City of 2030 raakt een heel relevant maatschappelijk thema. Het is cruciaal dat iedereen binnen Arcadis, van de werkvloer tot de top, zich betrokken voelt en meehelpt bij het ontwikkelen van oplossingen.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam