Pakweg tachtig procent van IT-storingen wordt veroorzaakt door incorrecte of niet-geoptimaliseerde parameter-instellingen, bij slechts rond de drie procent van gevallen blijkt een hardwareprobleem de oorzaak. In slechts 14 procent van de gevallen is er sprake van preventie of monitoring van de IT-performance. Hierop duidt onderzoek van ITPA Group, gespecialiseerd in het verhelpen van storingen en uitval van IT-systemen.

De juiste parameters zijn cruciaal zijn voor een goed functioneren van software. Aanvankelijk voldoen standaardinstellingen veelal, maar deze laten wel te wensen over. Deze startpositie, gecombineerd met wijzigingen van de IT-omgeving door uitbreidingen, vervanging, patches en updates zorgt er al snel voor dat de initiële instellingen helemaal niet meer voldoen. Ze veroorzaken dan vertragingen, instabiliteit en complete uitval van systemen.

“Doordat parameters slechts initieel worden ingesteld en er daarna geen aandacht meer aan wordt geschonken doen organisaties zichzelf flink tekort. Relatief makkelijk is een optimalisatie uit te voeren en daarmee uitval van IT-systemen en improductiviteit binnen de organisatie te voorkomen”, zegt Tjeerd Saijoen, oprichter en CTO van ITPA.

Falende databases

In 9 procent was de hoofdoorzaak van een storing te wijten aan databases, veelal onjuist gebruik van ‘indexing’. In 6 procent was er sprake van vertragingen door applicaties, zoals ERP- en CRM-systemen. Iets minder, 4 procent van de problemen, komt door de hoeveelheid data op het netwerk die een te grote workload veroorzaakt. En in 3 procent van de zaken was er een hardwareprobleem, veroorzaakt door bijvoorbeeld switches, routers, load-balancers of firewalls. Ten slotte is er in slechts 2 procent van de storingsgevallen sprake van te weinig infrastructurele capaciteit om transacties met de vereiste snelheid te voltooien.

Wat opvalt, is dat veel organisaties wachten tot een storing optreedt en geen preventieve maatregelen treffen. In slechts 14% van de onderzochte storingsgevallen was er sprake van preventie of (beperkte) IT performance monitoring.

Terwijl de kosten van een uur downtime veelal onbekend zijn, besparen organisaties op preventieve maatregelen. Bij een bedrijf met een omzet van bijvoorbeeld 40 miljoen, is één uur downtime al goed voor een bedrag van zo’n 19.230 euro omzetderving, en daarbij komen nog de kosten om de storing te verhelpen.

Over het onderzoek

ITPA, gespecialiseerd in performance management, voert ieder jaar een onderzoek uit waarin wordt bekeken wat de oorzaken zijn van IT-storingen, vertragingen en systeemuitval. Het onderzoek omvat dit jaar 140 cases waarbij een IT-storing optrad. Dit varieerde van vertraging, instabiliteit/uitval tot volledige downtime van (delen van) de IT-omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de totale IT-omgeving (zowel hardware- als software) en de aard van de storingen.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam