Vorig jaar december zette de directie van de Sint Maartenskliniek samen met zes technologieleveranciers de handtekening onder een belangrijk vernieuwingsprogramma voor de informatievoorziening van de zorginstelling. Casper Hesp is als CIO verantwoordelijk voor dit ambitieuze en innovatieve project.

Het programma is gericht op het digitaal ondersteunen van de behandeling van patiënten en de communicatie en interactie met hen en partners in het zorgnetwerk. Door een nieuwe data- en integratielaag over het bestaande applicatielandschap te leggen, krijgt de kliniek de regiefunctie over de data.

De Sint Maartenskliniek vervult een toonaangevende rol binnen Nederland en Europa in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Vanuit vijf verschillende locaties richten de behandelaars van de zorginstelling zich op complexe orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten en revalidatie na ziekte of een ongeval. Door slimmer te werken en gestructureerd inpassen van technologische innovaties blijft de kliniek vooroplopen.

Gehele keten

De bestaande IT-systemen zijn vooral ontwikkeld en gebouwd voor registratieve doeleinden en gericht op het ondersteunen en optimaliseren van de interne processen. Zoals bij de meeste ziekenhuizen vormt de (financiële) verslaglegging een belangrijke pijler onder het gebruik van de applicaties. 

Dit gedachtengoed brengt het risico met zich mee van een leemte tussen een op zorgverlening gerichte organisatie en de technologische mogelijkheden die consumenten geboden krijgen in andere markten. Met een in 2019 te realiseren patiëntenportaal met functionaliteit die de reis van de patiënt digitaal ondersteunt, sluit de Sint Maartenskliniek aan op de beleving die mensen op dit moment vooral buiten de zorg ervaren met digitale innovatie. Hesp is van mening dat hiervoor een vloeiende uitwisseling van informatie in de gehele keten nodig is. De huidige systemen ondersteunen die wens in onvoldoende mate.

Divers applicatielandschap

Het applicatielandschap van de kliniek is divers met naast het elektronisch patiëntendossier (HiX van Chipsoft) systemen voor bedrijfsvoering (onder andere AFAS en MS Dynamics), een servicedesk-oplossing (TOPDesk) en toepassingen voor beelddiagnostiek (Philips). Integratie van de verschillende toepassingen door gebruik te maken van één integratieplatform (ter vervanging van een-op-eenkoppelingen) lieten deze primaire bedrijfssystemen onderling data uitwisselen. Het systeem beperkte zich echter tot push-gestuurde, van tevoren gedefinieerde data. Het was ook vooral intern gericht en bood daardoor nog geen oplossing voor de ontwikkeling van vraaggestuurde, gepersonaliseerde communicatie.

Nieuwe laag

Boven op de bestaande applicaties draait inmiddels een nieuwe integratielaag (Health Connect van InterSystems) die is gekoppeld aan een virtuele datalaag (Information Exchange Platform van Inter-Systems). Deze producten maken deel uit van HealthShare van InterSystems en zijn geïmplementeerd door ict-dienstverlener Itzos. Hiermee borgt de kliniek de regie over alle data en ontkoppelt daarmee de data van de applicaties. Deze data- en integratielaag vormen het hart van de nieuwe informatiearchitectuur. Nu is het mogelijk om via api’s en gestandaardiseerde koppelingen (onder andere HL7V3 en FHIR) data uit te wisselen met nieuwe technologische oplossingen.

Data onafhankelijk van applicaties

“In onze keuze voor de technologie en de implementatie lieten wij ons leiden door drie belangrijke uitgangspunten”, aldus Hesp. “Geen duplicatie van data, een vraaggestuurde uitwisseling van realtime data, en tot slot een data- en integratielaag onafhankelijk van de applicaties die gebruikers de door hen gewenste functionaliteit bieden. 

De Sint Maartenskliniek sluit aan op de beleving met digitale innovatie die mensen vooral buiten de zorg ervaren

Itzos en InterSystems leverden een oplossing waarin onder andere is vastgelegd welke data in welke bronsystemen is opgeslagen. Via een api op de datalaag vraagt een applicatie om data, haalt deze op uit de bronsystemen, vertaalt waar nodig naar de standaarden, om ze vervolgens via diezelfde api aan te bieden aan de vragende applicatie. Die slaat zelf de data niet op. Dit proces is buiten de zorg al langer gangbaar. Wij willen langs deze weg ook data gaan uitwisselen met onze patiënten via de apps voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving en met onze partners in het zorgnetwerk.” 

Nieuwe functionaliteit

Het Information Exchange Platform kan met zowel on-premise als met cloudapplicaties overweg en maakt daarmee de weg vrij voor de invoering van nieuwe functionaliteit op basis van moderne technologische platforms zoals bijvoorbeeld Salesforce. Als eerste ziekenhuis in Europa implementeert de Sint Maartenskliniek het cloudgebaseerde CRM-systeem en daarbij koos zij voor Deloitte als implementatiepartner.

Sinds december 2018 is de Sint Maartenkliniek live met Salesforce Servicecloud voor zowel het centrale contactcentrum als de centrale planningsafdeling voor de orthopedie. Op dit moment wordt op basis van Salesforce Community Cloud het MVP (minimum viable product) voor ‘Mijn SMK’ ontwikkeld.

Verder gaat in mei het vastleggen van revalidatiebehandelplannen live, terwijl de digitale ondersteuning van patiëntreizen voor het Pijncentrum en Reumatologie in voorbereiding is. Met behulp van Go Clinic wordt een app voor specifieke zorgpaden ontwikkeld. Op dit moment loopt er een test met wond-, pijn- en oefenmodules ten behoeve van de ondersteuning van patiënten in de thuissituatie na een totale knieoperatie.

Met behulp van Brightfish is het inmiddels mogelijk om de door de patiënt thuis door middel van Zorgdoc geverifieerde medicatie (op basis van de combinatie van eigen medicatiegegevens en van het landelijk schakelpunt) weg te schrijven naar HiX.

Reumatologen kunnen op basis van een actueel medicatieprofiel in HiX elektronisch medicatie voorschrijven. Daarnaast werkt de Sint Maartenskliniek met Brightfish aan een app waarmee men mobiel werken in het nieuwe revalidatiecentrum wil realiseren.

Casper Hesp, CIO Sint Maartenskliniek (4e persoon van rechts), geflankeerd door de technologietoeleveranciers, waaronder naast hem de enige vrouw in het gezelschap, Helene Lengler, regionaal managing director Dach&Benelux bij InterSystems

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam