In een wereld waarin alles verandert – technologie, economie, samenleving – kunnen de ondersteunende IT, structuur en aansturing van organisaties niet achterblijven. Doel is veelal een verregaande flexibilisering van resources en infrastructuur voor een optimale marktbenadering. De veelzijdige Sebastiaan Laurijsse (37) van NXP belichaamt wellicht het nieuwe leiderschap dat hierbij hoort. Moeiteloos schakelend van filosofie naar fysica, en van ethiek naar business opportunities.

Sebastiaan Laurijsse, verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur van NXP, is een kind van deze tijd. Hij heeft naar eigen zeggen niet het dna van een CIO of andere traditionele IT-leider. Meer dat van een CDO of CTO: transformationeel en businessgericht op basis van de mogelijkheden van mensen en technologie. Binnen NXP bewees hij zijn vaardigheden met een succesvol Total Quality-programma en de inzet van Amazon Web Services (AWS), om cruciale R&D-workloads in de cloud te kunnen draaien (zie kader).

Pin hem alleen niet vast op technische kennis en expertise! Laurijsse is technisch en bedrijfskundig opgeleid en maakte tevens een uitstapje naar de psychologie. Die achtergrond verklaart mogelijk zijn brede blik op IT-gedreven transformaties, die volgens hem niet los gezien kunnen worden van de bedrijfsstructuur en de menselijke kant van veranderprocessen.

Brandende vraag

IT is binnen NXP een belangrijke, zo niet bepalende factor in het proces van ontwerpen, testen en fabriceren van halfgeleiders. “De grote uitdaging, naast uiteraard het faciliteren van de juiste tools, is de enorme benodigde capaciteit voor de complexe rekentaken die een rol spelen bij de totstandkoming van chips”, zegt hij. “De brandende vraag is of je deze omgeving moet beschouwen als een cost-center, of als een strategische asset.”

Het begrip ‘asset’ dient daarbij niet al te letterlijk worden genomen, aangezien een dergelijk IT-landschap een combinatie zal zijn van eigen wereldwijde ‘on-premises’ systemen en een stuk infrastructuur in de cloud. Laurijsse: “De eerste omgeving heeft als voordeel dat gebruikers altijd kunnen ‘invoegen’ op een bekende en stabiele omgeving, hooguit moet men wachten op hun beurt. De cloud daarentegen is een dynamisch samenspel van mogelijkheden en afrekenmodellen, en vereist in die zin wellicht een andere manier van aansturing.”

Capex-opex

Wereldwijd speelt al jarenlang de beweging van kapitaalinvesteringen (capex) in eigen middelen, naar een opex-model waarbij slechts betaald wordt voor gebruik – bijvoorbeeld op basis van een businesscase. Dit geldt voor flexibilisering van kantoor- en werkruimtes, maar bijvoorbeeld ook voor vervoer. In de IT is de beweging naar een ‘on-demand’ infrastructuur in de cloud een van de grootste trends van de afgelopen tien jaar. Bedrijven kunnen hiermee spel inspelen op commerciële opportuniteit of anderszins. Deze verschuiving vraagt wellicht om een nieuw type financieel en/of operationeel leiderschap.

“De grote uitdaging bij chipontwikkeling is de benodigde capaciteit voor complexe rekentaken”

Bij de chipfabrikant biedt de cloud diverse voordelen: niet alleen kan er tijdelijk capaciteit bijgeschakeld worden in het ontwerp-, test-, verbeter- en maakproces, het is tevens mogelijk om de infrastructuur te laten meeschalen met de producten en diensten die NXP levert in de markt. “Denk daarbij aan connected systemen in de automotive-industrie, die steeds meer gemeengoed worden. Maar ook het over de gehele levenscyclus kunnen volgen en verbeteren van in gebruik genomen chips.” Cloudcapaciteit is wellicht de garantie voor een duurzame ondersteuning. Tevens is zo’n landschap beter toegerust om eventuele acquisities sneller te integreren.

Businessbehoefte

Vanuit de R&D is de behoefte duidelijk: een zogeheten ‘virtual private design platform’, dat desgewenst kan meebewegen met een dalende of stijgende capaciteitsvraag. “Maar wel zodanig dat alles zowel secure, bedrijfszeker als compliant is. Los van de enorme capaciteitsbehoefte, zeker op cruciale momenten in het ontwerpproces, spelen deze wensen en eisen in vrijwel elke organisatie. IT zou daarmee onderdeel moeten zijn van de operationele uitvoering.”

“Wat wordt de positie van de CFO wanneer de IT-uitgaven bepaald worden door de businesscase?”

Dat dit niettemin vaak moeilijk van de grond komt, heeft wellicht te maken met de traditionele power-balance binnen organisaties. “Want wat wordt de positie en de invloed van bijvoorbeeld de CFO, wanneer de IT-uitgaven goeddeels bepaald worden door de individuele businesscase? Dan blijft er misschien bar weinig over, met alle gevolgen voor de machtsbalans van dien.”

Toch zal ook de meest traditionele CFO volgens Laurijsse de voordelen zien van een IT-uitgavenbeleid dat niet langer de kosten centraal stelt, maar hefboomwerking aan de inkomstenkant.

Transformatie

Wanneer de technologie rechtstreeks interacteert met de business, krijgen ook rationalisaties en het terugdringen van technical debt een andere lading. Alles staat in het teken van het digitaliseren van de processen en daarmee het genereren van een hogere businesswaarde. “De transformatie is misschien goeddeels hetzelfde, maar de uitkomst is anders. Omdat niet zo laag mogelijke kosten centraal staan, maar een optimale waardecreatie.”

Zo’n transformatie is pure noodzaak. “Doe je het niet, dan ben je in tijden van neergang niet voldoende flexibel, terwijl je in het geval van groei niet agile genoeg bent.” Een chronisch conflict dat schreeuwt om een oplossing.


Verandering met resultaat

Sebastiaan Laurijsse stond binnen NXP aan de basis van een tweetal succesvolle veranderingen. Zijn meest recente recente wapenfeit is de inzet van Amazon Web Services (AWS), om cruciale R&D-workloads in de cloud te kunnen draaien. Die stap ligt in het verlengde van een eerder succesvol uitgevoerd Total Quality-programma.

In 2015 stelde NXP een nieuwe ‘total-quality-doelstelling’ voor de IT-organisatie. Het doel: een kwalitatief betere infrastructuur. Hiertoe heeft NXP ingezet op zoveel mogelijk automatiseren en standaardiseren, zodat de business sneller en zonder fouten chips kon leveren.

Om foutloze chips te kunnen garanderen wordt elk ontwerp doorgerekend, waarvoor veel capaciteit nodig is. Om extra rekencapaciteit te realiseren heeft NXP een apart platform in de cloud gebouwd. De business waarin NXP opereert is bovendien extreem dynamisch. Het is daarom noodzakelijk om de lead time van standaardaanvragen te verkorten met behulp van automatisering.

NXP zette reeds stappen op weg naar ‘autonomous IT’ door de inzet van een IT-automatiseringsplatform in de cloud. Alle aanvragen van gebruikers worden bijgehouden en via analyses wordt inzichtelijk welke diensten men nodig heeft. Uiteindelijk moet het systeem met behulp van machine learning volledig geautomatiseerd vooruit gaan kijken en op basis van historie bijvoorbeeld extra capaciteit inkopen bij de cloudprovider.

Cultuuromslag

“Geen enkele verandering, zeker niet een digitale transformatie, is succesvol als je geen aandacht besteedt aan people, processes and platforms”, aldus Laurijsse. Alle onderdelen moeten van hoog niveau zijn en op elkaar afgestemd worden om de beste kwaliteit te bereiken. “Het draait uiteindelijk om een totale cultuuromslag. Hadden we dit niet gedaan, waren we als NXP niet langer snel genoeg geweest.”

NXP gebruikt Amazon Web Services (AWS) voor cruciale R&D-workloads in de cloud. Het bedrijf heeft daarmee in het ontwikkelingsproces van nieuwe chips op afroep toegang tot grote pieken van computervermogen. Door pieken op te vangen in de cloud laten realiseert NXP in kortere tijd een kwalitatief beter product. Laurijsse: “Met de hulp van AWS heeft NXP een hybride cloud-oplossing die de gewenste flexibiliteit en schaalbaarheid biedt in een grillige marktdynamiek.”

Een van de belangrijkste uitdagingen die tot deze oplossing hebben geleid, was volgens Sebastiaan Laurijsse het onvermogen van zogeheten ‘electronic design automation’-leveranciers om SaaS-oplossingen te introduceren op basis van een flexibel afrekenmodel. De uiteindelijke lift-en-shift-oplossing richting de AWS-cloud bleek uiteindeljk zeer gunstig uit te pakken. Sleutel tot het succes waren de vrijheid en daadkracht van het betrokken team, de vlotte omarming van het platform door business en IT, en de robuustheid en flexibiliteit van de oplossing.

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam