Digitale transformatie lijkt een buzzword, maar het fenomeen is uit geen organisatie meer weg te denken. Het concurrentielandschap is binnen iedere branche in beweging door de weergaloze impact van continu opkomende technologieën. Klanten weten daardoor meer en klanten verwachten meer. Aan die vraag tegemoetkomen vereist slim gebruik van de juiste technologieën. Robotic process automation (RPA) zet deuren open waar een legacy-infrastructuur het laat afweten.

Nu speelt technologie al lang een ondersteunende rol binnen organisaties, maar de manier waarop zij ingezet wordt verandert met de dag. De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te benen, terwijl de competitieve kracht van organisaties ervan afhangt.

De verbindende factor tussen alle operationele aspecten, die onderhevig zijn aan digitalisering, zijn processen. Deze verlopen vaak kriskras door alle afdelingen en systemen en missen meestal de efficiëntie die ze waardevol moet maken. Legacy-systemen verhinderen vaak het optimaliseren van deze processen. RPA is een bijzonder hulpmiddel om in een korte tijd nieuwe verbindingen te leggen binnen de verouderde infrastructuur en zo verschillende lacunes in digitale transformatie te dichten en de algehele operationele performance te verbeteren.

Voordelen

Er zijn allerlei motivaties voor automatisering, die hun toegevoegde waarde hebben op vier vlakken: medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, operational excellence en productleiderschap. Naast de potentiële kwaliteitsverbeteringen en efficiency fungeert automatisering als vangnet voor capaciteitsproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door schommelingen in de vraag.

Een robot werkt 24/7. Dat levert een groot voordeel: de productie kan snel opschalen. Het primaire doel van RPA moet zijn om waarde toe te voegen in termen van werkverrijking. Door de repetitieve, saaie taken te elimineren uit het takenpakket van medewerkers, kunnen zij zich richten op meer waardevolle bezigheden, met als gevolg dat naast de productieversnelling de customer experience aanzienlijk wordt verbeterd. De medewerkertevredenheid krijgt hierdoor tevens een boost; werk wordt weer leuk.

Gegevensbescherming is nog een belangrijke reden voor RPA; gevoelige gegevens worden afgehandeld door softwarerobots en menselijke fouten worden voorkomen. Een randvoorwaarde is natuurlijk dat processen foutloos in kaart zijn gebracht.

Het primaire doel van RPA moet werkverrijking zijn

Binnen een RPA-strategie moet men uitgaan van een hybride personeelsbestand, waarin standaardprocessen worden geautomatiseerd en mensen de uitzonderingen afhandelen en meer tijd hebben om zich te richten op de klantbehoeften.

Schaarste aan kennis

Wanneer je naar de RPA-markt kijkt, wordt het duidelijk dat er een schaarste is aan bekwame engineers en IT-architecten. Het kost enige tijd om voldoende ervaring op te doen; kennis en ervaring zijn zwaarwegende factoren om te kunnen opschalen.

In retrospect, de technologie moet een stabiele IT-architectuur en voldoende handvatten bieden, maar kan niet zonder een holistische methodologie. Alleen deze combinatie maakt snelle opschaling van RPA mogelijk.

Denk groot, begin klein, schaal snel

De sleutel tot algeheel implementatiesucces is slimme procesanalyse en het afstemmen van een pilotproces met impact. Zo kunnen organisaties helderheid scheppen in de logische stappen die zij moeten nemen. RPA begint met het definiëren van je doelstellingen, maakt wat passen op de plaats bij de procesanalyse en proces-mapping en eindigt met het vormgeven van de governancestructuren. Alleen daar tussenin doet de technologie z’n werk.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam