Robotic process automation (RPA) en robotic desktop automation (RDA) zijn heel effectief om werkprocessen te stroomlijnen. Maar organisaties vinden het lastig implementeren en onderhouden. Het bereiken van resultaat – en dat vasthouden – is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Pegasystems.

Oude infrastructuur opruimen? RPA wordt vaak als snelle oplossing gebracht, omdat het omslachtige, alledaagse processen automatiseert. En bedrijven investeren er flink in, het is het snelst groeiende segment binnen de wereldwijde markt voor bedrijfssoftware, aldus Gartner.

De meeste respondenten in het onderzoek hechten veel waarde aan het automatiseren van hun operationele processen met ‘bots’. 67 procent geeft aan dat robotautomatisering effectiever is dan aanvankelijk werd verwacht. Slechts 8 procent vindt het minder effectief.

Implementeren van bots klinkt echter eenvoudiger dan het is: het kost organisaties meer tijd en moeite om bots aan het werk te krijgen dan ze vooraf inschatten. De helft van de respondenten geeft aan dat bots moeilijker te implementeren zijn dan ze aanvankelijk dachten. Gemiddeld wordt bijna veertig procent van de bots volgens schema ingezet en duurt een succesvolle implementatie zo’n 18 maanden.

Onderhoud

Daarbij komt dat de ‘levensduur’ van een bot niet zo lang is: onvermijdelijke wijzigingen in de onderliggende bedrijfsarchitectuur zullen in de loop der tijd waarschijnlijk tot meer falende bots leiden. Nu al ervaart 87 procent van de ondervraagden ‘defecten’ met bots. Al met al zien de respondenten onderhoud als het op één na grootste probleem. Organisaties denken gemiddeld dat bots ongeveer drie jaar meegaan, hoewel hun initiatieven nog geen twee jaar geleden zijn gestart.

Door het gegeven dat defecten praktisch zeker zijn, kunnen RPA en RDA niet worden gezien als een kwestie van instellen-en-vergeten. Vier op de tien respondenten stellen dat dat continu beheer van bots meer tijd en middelen vergt dan verwacht. Bots maken IT ook complex, vindt 38% van de ondervraagden, terwijl een kwart van mening is dat er door bots meer problemen met verborgen-IT bij kwamen.

Ondanks deze problemen is één ding duidelijk: bots voldoen aan hun belofte wanneer ze in de juiste situaties worden ingezet. Twee derde van de respondenten vermoedt dat bots meer waarde en RoI opleveren dan in eerste instantie gedacht, terwijl slechts 13 procent zegt teleurgesteld te zijn in de hoeveelheid toegevoegde waarde en de RoI.

De belangrijkste voordelen van robotautomatisering zijn volgens de respondenten:

  • Betere werkprestaties: 51 procent van de respondenten ziet ‘mensen in staat stellen efficiënter, effectiever en nauwkeuriger te werken’ als het grootste voordeel van bots.
  • Gezondere financiële basis: 45 procent geeft aan dat het de algemene bedrijfskosten verlaagt.
  • Gelukkiger werknemers en klanten: 42 procent vindt verbetering van de werknemerservaring als belangrijkste voordeel, op de voet gevolgd door ‘verbetering van de klantervaring’ met 40 procent.

“RPA en RDA zijn zonder enige twijfel zeer effectieve oplossingen die inefficiënte processen stroomlijnen en meer uit bestaande IT-systemen halen”, zegt Derk-Jan Brand, VP en managing director Benelux & Nordics bij Pegasystems. “Maar ondanks alle hype binnen de markt, toont ons onderzoek ook aan dat er verschillende misvattingen bestaan over de beste manier om bots te gebruiken.

Wij zien robotautomatisering als brug naar digitale transformatie – niet als het eindstation. Dat komt omdat bots alleen tijdelijke hulpmiddelen zijn die onderliggende slechte processen maskeren. Door RPA voor de korte termijn te combineren met digital process automation (DPA) voor de lange termijn, kunnen organisaties op een soepele manier volledig automatiseren voor een toekomstbestendige organisatie.”

Over het onderzoek

Pegasystems ondervroeg 509 beslissers van bedrijven die momenteel RPA of RDA gebruiken, afkomstig uit de sectoren financiële dienstverlening, verzekeringen, productie, media en telecommunicatie en gezondheidszorg. De respondenten zijn afkomstig uit de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Australië en hebben een minimumomzet van 100 miljoen dollar.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam