De helft van de meest kansrijke beroepen op de middellange termijn zijn niet of nauwelijks gevoelig voor technologische revoluties. Robotisering en kunstmatige intelligentie zullen deze beroepen weliswaar doen veranderen, maar niet doen verdwijnen. Het zijn juist veel banen in de tech-sector die uiteindelijk grondig veranderen of overbodig worden door de revolutie in software en AI. Dat stelt Intelligence Group naar aanleiding van onderzoek naar de 100 snelst groeiende beroepen in de komende vijf tot tien jaar.

Het onderzoek weerspreekt de veel gehoorde mening dat robots en kunstmatige intelligentie het meeste mensenwerk zullen overnemen en banen zullen doen verdwijnen. Er blijft heel veel werk dat door mensen moet worden gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om gespecialiseerde lassers, verslavingsartsen, sommeliers, dakdekkers, tandartsen, uitvaartbegeleiders, gezinstherapeuten, geriaters en dierenartsen (zie de volledige lijst (pdf).

In veel niet-ICT-gerelateerde beroepen zullen wel de taken veranderen door de toegenomen mogelijkheden van technologie. Software, kunstmatige intelligentie, robots, drones en 3D-printers zullen in de toekomst steeds vaker deel uitmaken van de gereedschapskist van tandartsen, dakdekkers en lassers. In alle beroepen zal de kennis van en de vaardigheid met ICT belangrijker worden. Maar ook dat betekent niet dat die beroepen massaal verdwijnen.

Voor de andere helft van de honderd snelst groeiende beroepen is diepgaande kennis van data science, programmeren en kunstmatige intelligentie nodig. Het zijn de beroepen die de technologische vooruitgang aanjagen. De komende tien tot vijftien jaar zullen hier veel nieuwe banen ontstaan. De energietransitie, de introductie van de (gedeeltelijk) zelfrijdende auto, smart cities, 3D-printen, augmented en virtual reality en het IoT zorgen enerzijds voor een verbetering of vereenvoudiging van heel veel taken en processen voor burgers/consumenten, maar anderzijds moet daarvoor heel veel ontwikkelwerk worden verzet.

Uiteindelijk zullen tech-beroepen echter het meest gevoelig blijken voor de technologie die ze voortbrengen. Het aantal banen voor data-analisten, cloud engineers, machine learning engineers en programmeurs groeit momenteel snel, maar juist in die beroepen zijn er veel taken die in de toekomst door slimme software of kunstmatige intelligentie kunnen worden overgenomen. De banen van software developers, data-analisten en cloud engineers zullen in hoge mate verdwijnen en plaatsmaken voor minder werk op een hoger abstract niveau, aldus de onderzoekers.

Voordat dit realiteit is, zal de vraag naar dienstverlening door de tech-sector echter gestaag groeien, waardoor ook technologische vaardigheden de komende vijftien jaar flink in trek zullen blijven. Voor de Nederlandse beroepsbevolking betekent dit, dat het de komende tijd vooral zal gaan over tekorten op de arbeidsmarkt en over het probleem dat de skills en competenties van de meeste niet-werkenden niet aansluiten op wat markt en samenleving vragen, aldus Intelligence Group.

Over het onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef onder de beroepsbevolking afgenomen en wordt participanten gevraagd naar allerlei aspecten rond hun werk en de arbeidsmarkt. De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend.

De top-100 snelst groeiende beroepen is tot stand gekomen door structurele historische ontwikkelingen te combineren met de verhouding tussen vraag en aanbod op dit moment, en de verwachtingen voor de komende jaren. Daarvoor hebben de onderzoekers data uit eigen onderzoek gebruikt naast die van JobDigger, JobFeed, het CBS, UWV en het Centraal Planbureau.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam