Voor vier op de tien organisaties is cloud de afgelopen twee jaar van cruciaal belang geweest voor digitale innovatie. Ruim 30 procent van de aangeschafte cloud services blijft echter ongebruikt: de optimalisatie van cloud services kost bedrijven moeite. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Insight.

Europese bedrijven hebben het afgelopen jaar gemiddeld 33 miljoen euro uitgegeven aan clouddiensten. Respondenten noemden als grootste uitdagingen voor het beheer van deze uitgaven het bepalen van de beste workloads voor de publieke, de private en/of de hybride cloud (44%); het plannen en toewijzen van het budget voor cloud (39%); een gebrek aan zichtbaarheid van de gebruikte diensten op het niveau van de kostenplaats, en de workload en de toepassingsmogelijkheden (36%).

De kans is groot dat de verspilling in de toekomst hoger uitkomt, aldus het onderzoek, omdat organisaties aangeven moeite te hebben met het optimaliseren van de cloudinvesteringen. “Onderbenutte technologie is al tientallen jaren een probleem, dus het is niet verwonderlijk dat het probleem zich verspreidt naar de cloud” zegt Rogier Stolk, country manager van Insight Nederland. “Maar door de juiste controles in te voeren, kunnen organisaties de cloudconsumptie optimaliseren en ervoor zorgen dat ze alleen betalen voor de diensten die ze daadwerkelijk gebruiken.”

De investeringen in digitale innovatie als geheel nemen toe. Ondernemingen investeerden de afgelopen 24 maanden gemiddeld ruim 36 miljoen euro in digitale innovatie en zijn van plan de komende twee jaar 47 miljoen te investeren. Met 7 van de 10 respondenten die aangeven dat het belangrijk of zeer belangrijk is voor IT om een consument-achtige ervaring te bieden, wordt duidelijk dat het versterken van de positie van werknemers door middel van technologie veel aandacht krijgt. Volgens driekwart van de CIO’s is er een direct verband bij hun organisatie tussen het aanbod van moderne technologie en het kunnen behouden of aantrekken van talent.

Organisaties blijven daarnaast ook investeren in slim gebruik van data. Bijna de helft (46%) van de respondenten geeft aan dat geavanceerde analyses de afgelopen twee jaar een cruciale basis vormen om te investeren in digitale innovatie.

De auteurs van het rapport wijzen op het belang de verwachtingen bij digitale innovatieprojecten te managen. Twee derde (66%) van de respondenten geeft aan dat de IT-afdeling moeite heeft om aan de hoge verwachtingen van het bedrijf te voldoen (in 2018 was dit nog 57%). IT neemt steeds vaker de verantwoordelijkheid voor ingewikkelde transformatieprojecten op zich, terwijl de afdeling ook verantwoordelijk is voor overige IT-projecten. Alleen een cultuurverandering binnen de organisatie kan deze trend keren.

De druk op de IT-afdeling komt niet alleen voort uit de noodzaak om nieuwe digitale projecten op te leveren, maar ook uit de noodzaak om de kosten en veiligheid onder controle te houden. Gevraagd naar de drie belangrijkste issues bij digitale innovatie, noemt 46 procent de maandelijkse kosten (bijvoorbeeld operationele uitgaven), 44 procent de aanloopkosten (zoals investeringsuitgaven) en 38 procent een beperkte budget.

Daarnaast houdt beveiliging zeker zes op de tien ondervraagden wakker, terwijl bijna zeven op de tien stellen dat dit de grootste uitdaging is in het beheer van alle IT-activiteiten wereldwijd.

“Op directieniveau ziet men het strategische belang van IT voor toekomstig zakelijk succes steeds meer in,” aldus Stolk. “De rol van de CIO evolueert van IT-manager naar zakenpartner. Zij zijn als ‘Digital Transformation Change Agents’ een kernlid van de raad van bestuur geworden. Toch kunnen de CIO en de IT-afdeling niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor digitale innovatie. Zorg ervoor dat het hele bedrijf zijn steentje bijdraagt. Zonder interne betrokkenheid en draagvlak kunnen bedrijven hun digitale ambities niet waarmaken.”

Over het onderzoek

In opdracht van Insight heeft Coleman Parkes in mei en juni 1.000 Europese IT-beslissers bij grote organisaties met meer dan 500 werknemers ondervraagd. De respondenten werkten in het VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, België en Oostenrijk.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam