Open banking kan een centrale plaats innemen in het economisch herstel na de coronacrisis. Bedrijven in Nederland en het VK verwachten miljoenen aan extra omzet en winst door een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarop duidt een internationaal onderzoek door ING dochter Yolt Technology Services.

Bedrijfsstrategieën en -prioriteiten hebben door de coronacrisis een enorme dreun gekregen. De helft van de respondenten in de enquête (49%) zegt dat herstellen van de crisis nu de grootste uitdaging voor hun bedrijf is.

Het onderzoek laat zien dat open banking een belangrijke rol kan spelen in de herstelplannen van bedrijven. Van alle respondenten zegt 48 procent dat covid-19 hun plannen voor open banking niet verstoord heeft en 12 procent voelt zich in de nasleep van de pandemie juist aangespoord om open banking sneller te omarmen.

Dit is minder verrassend dan het lijkt, aangezien respondenten die open banking al hebben geïmplementeerd verwachten dat het ze ruim twee miljoen euro per jaar extra kan opleveren. Twee derde (65%) van de grotere bedrijven (> 500 medewerkers) verwacht zelfs een jaarlijks extra resultaat van tussen de 2 en 5,5 miljoen euro.

Niet alle bedrijven zijn al in een positie om de voordelen van open banking te benutten, waardoor financieel herstel na de pandemie voor hen een lastiger opgave zou kunnen zijn. Van de respondenten die nu nog niet met open banking zijn begonnen (40%), gaven vier van de vijf aan dat ze de technologie de laatste 12 maanden niet hebben overwogen, of dit zelfs nog nooit hebben gedaan.

Dit is mogelijk een gevolg van misverstanden rond de werking en voordelen van open banking. Zo heeft bijna een kwart (23%) een onjuist beeld van de noodzaak voor toestemming van de consument binnen open banking. Deze bedrijven denken onterecht dat ze ook zonder toestemming toegang kunnen krijgen tot persoonlijke financiële gegevens, terwijl die toestemming juist expliciet nodig is.

De gevonden misverstanden weerhouden bedrijven er misschien van om de vruchten van open banking te plukken: verhoogde efficiëntie van bedrijfsprocessen, verbeterde dienstverlening, een betere verbinding met business partners en wellicht zelfs extra omzet.

“Veel bedrijven zien de potentiële voordelen van open banking en zetten de technologie al succesvol in. Bij een grote groep bedrijven zijn echter nog misverstanden, vooral over de rol van toestemming van de consument”, zegt Leon Muis, Chief Business Officer bij Yolt Technology Services.

“Dit is de grootste barrière voor echt brede omarming van deze innovatieve technologie. De regelgeving die open banking mogelijk maakt, is bedoeld om consumenten en bedrijven méér controle te geven over financiële informatie, niet minder. Pleitbezorgers voor open banking moeten dat benadrukken in het overgangsproces en daarnaast laten zien wat de waarde kan zijn.”

“Het is duidelijk welke kant we op gaan. Er is alleen nog een gezamenlijke inspanning nodig van wetgevers en open-bankingontwikkelaars om terughoudendheid onder bedrijven weg te nemen en de mogelijkheden van open banking volledig te ontsluiten.”

Over het onderzoek

Yolt Technology Services heeft in 2020 een enquête gehouden onder 1.000 senior professionals bij banken, kredietverstrekkers, detailhandelaren en softwarebedrijven voor personal finance in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam