CIO’s bevinden zich op een kruispunt. Blijven ze vasthouden aan het oude, vertrouwde model en IT-diensten bieden aan stakeholders van hun organisatie? Of pakken ze de leiding bij de digitale transformatie van hun bedrijf en worden ze de drijvende kracht achter alle strategische data-initiatieven? Tien dingen helpen de CIO het voortouw te nemen.

De rol van de CIO is nog nooit zo belangrijk geweest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de digitale transformatie en de datarevolutie waar we middenin zitten. Data is niet langer een middel om de business te ondersteunen, maar bepalend voor de toekomst van organisaties. De meeste bedrijven zijn echter nog aan het worstelen om de explosie van informatie onder controle te krijgen. Aan het ontwikkelen van een datastrategie zijn ze helemaal nog niet toegekomen.

Toch is dat precies wat er moet gebeuren en CIO’s zijn daarvoor in een geëigende positie. Ze hebben in hun carrière heel wat ontwikkelingen voorbij zien komen die nu de bouwblokken vormen van de datarevolutie. Denk aan client-server, de pc, ‘grote’ bedrijfsapplicaties zoals ERP en CRM, internet en de cloud. Als onderdeel van hun functie hebben ze bovendien overzicht over alle interne processen en systemen, kijken ze over de grenzen van hun organisatie heen en begrijpen ze de technologieën die nodig zijn om maximaal voordeel uit data te halen. Dat alles maakt ze tot een ideale katalysator van de digitale transformatie en van nature tot de juiste persoon om de transitie naar een door data gestuurde organisatie te leiden.

Het ontwikkelen van een datastrategie is helaas geen kwestie van zitten en schrijven. Zo’n strategie overstijgt immers alle functionele, organisatorische en operationele grenzen, en verschillende afdelingen kunnen conflicterende belangen hebben. Het is een proces dat veel vraagt van CIO’s. Wat komt erbij kijken en welke leiderschapskwaliteiten hebben CIO’s nodig om de organisatie in beweging te krijgen? De onderstaande tien punten bieden houvast.

1. Maak het aantrekkelijk

Kies doelen die stakeholders belangrijk vinden en laat zien hoe een datastrategie helpt deze doelen sneller en effectiever te bereiken. In de datastrategie is uitgewerkt welke processen betrokken zijn bij het behalen van een doelstelling en wat daarvoor nodig is aan datacomponenten.

2. Denk groot, begin klein

In het Engels hebben ze er een mooie uitdrukking voor: ‘The best way to boil the ocean is one teapot at a time’. CIO’s moeten groot kunnen denken, maar klein beginnen. Zorg dat stakeholders vertrouwen krijgen in de mogelijkheden van data en de vaardigheden van de IT-afdeling om daarvan te profiteren. Laat zien wat de resultaten op korte termijn zijn en bouw die verder uit.

3. Bouw bruggen

Wees als CIO een verbindende factor en werk als partner samen met de leiders van de business. Help ze buiten hun eigen silo’s te kijken en zorg dat ze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de datastrategie. Zorg ook voor support van de CEO en CFO.

4. Focus op snelle herhaling

Megaprojecten met theoretische resultaten of ‘gewoon maar bouwen en we zien wel’ werken niet. Zorg dat er voortdurend successen worden geboekt, blijf gefocust op de impact die een dataproject heeft op de business en wees vooral flexibel.

5. Beslis anders

Een datastrategie vraagt nieuwe manieren van denken en werken. Werk samen met het topmanagement en leiders uit de business om een cultuur te creëren waarin de besluitvorming is gebaseerd op data-analyse.

6. Wees een evangelist

Laat zien wat een strategische benadering van data kan doen en betrek daar ook de partners in de business bij. Het uitdragen van zo’n strategische databenadering is een vorm van changemanagement – en het begint met het begrijpen van stakeholders voordat de datastrategie aan ze wordt ‘verkocht’. Informeer niet alleen de belangrijkste stakeholders in de business over de datastrategie, maar ook de gebruikers die er direct door worden geraakt. Context geven bij de strategie is essentieel. Communiceer regelmatig over wat er gebeurt, waarom en wat dit oplevert. Ontken eventuele fricties niet en vertel het ook als initiatieven anders lopen dan gepland. Het kan gebeuren dat iets in de data zorgt dat een project een andere kant uitgaat.

7. Toon lef

Een beetje CIO is niet bang voor disruptie. Die zoekt de balans tussen kortetermijndoelstellingen en quick wins aan de ene kant, en vooruitgang bij het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen aan de andere kant. Dit vraagt soms ingrijpende structurele veranderingen, die ook nog eens politiek gevoelig kunnen liggen. Maar soms zijn ze gewoon noodzakelijk om data optimaal te benutten.

8. Kies de aanval

Focus niet te veel op een defensief gebruik van data; het zou jammer zijn om grote kansen te missen. Het kan juist interessant zijn om in de aanval te gaan. Het beste is om altijd een goede balans te hebben tussen de defensieve en offensieve kant van dataprojecten.

9. Verander actief

Mensen willen hun data niet delen of standaardiseren. Ze willen de manier waarop ze beslissingen nemen niet veranderen. Ze willen geen nieuwe systemen of dingen op nieuwe manieren doen. Zorgen dat ze meegaan in de veranderingen is essentieel voor het succes van een datastrategie. De CEO en hr-managers kunnen de CIO helpen om alle changemanagementuitdagingen aan te gaan en medewerkers de vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig zijn voor de digitale transformatie.

10. Blijf bij

Wees voorbereid om te profiteren van belangrijke opkomende technologieën, zoals artificial intelligence, machine learning en het Internet of Things. In feite zijn het allemaal nieuwe manieren om data te verzamelen en te verwerken, om vervolgens de inzichten die daaruit voortkomen toe te passen. Hoe beter de data, hoe sterker de positie van de CIO om concurrentievoordeel voor het bedrijf te behalen.

Spannende tijden voor CIO’s? Ja, maar het is ook dé tijd van de CIO. Want bedrijven die hun data onder controle krijgen en op een strategische manier inzetten, komen als winnaars uit de bus. Lef, empathie, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, een open mind…

Er wordt op alle vlakken veel van de CIO verwacht, maar de beloning is dan ook groot.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam